Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

ÖZET Dişsiz Geriyatrik Hastalarda Laringeal Maske UniqueTM ile SupremeTMin
Karşılaştırılması
Amaç: Altmış beş yaş üstü hastaların %60ını dişsiz hastalar oluşturmaktadır. Dişsiz hastaların maske ile ventilasyonu dişli olan hastalara göre daha zor olur.
Yeni supraglottik havayolu gereçleri solunum ve gastrointestinal yolu ayırmaya ve kaçağı azaltmaya yönelik modifikasyonları içermektedir. Laringeal maske Supreme tek kullanımlık, gastrik içerik aspirasyonu yapılabilen, kafı polivinilkloridden yapılmış laringeal maskedir. Laringeal maske Supreme; laringeal maske Fastrach, laringeal maske Proseal ve laringeal maske Uniquein özelliklerinin tümünü içerir.
Bu çalışmanın amacı, laringeal maske Unique ile Supreme arasında ilk denemedeki yerleştirme başarısını, orofaringeal kaçak basınçlarını, yerleştirme kolaylığı ve yerleştirme sürelerini ölçmek; ikincil olarak da yerleştirme esnasında olası hemodinamik etkilerini karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma ASA fizyolojik sınıflamasına göre I-II-III grubu 65 yaş ve üzeri elektif cerrahi geçirecek ve laringeal maske yerleştirme endikasyonu olan 60 dişsiz hasta ile prospektif ve randomize olarak gerçekleştirildi, orofaringeal kaçak basınçlarının ölçümü esnasında çift kör olarak yapıldı. Hastalar randomize olarak grup U ve Grup S olmak üzere ikiye ayrıldı. Amaçta hedeflenen ölçümler yapıldı.
Bulgular: Laringeal maske Supreme, laringeal maske Uniquee göre ilk denemede daha kolay yerleştirilmiştir ve sırasıyla %86.6 ve %73.3 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda laringeal maske Unique ve Supreme karşılaştırıldığında orofaringeal kaçak basıncı, yerleştirme zamanı, yerleştirme kolaylığı ve hemodinamik verileri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Laringeal maske Uniquein orofaringeal kaçak basıncı: 17.10 cmH2O, laringeal maske Supremein 20.56 cmH2O olarak bulunmuştur. Yerleştirme süreleri laringeal maske Unique ve Supreme için sırasıyla 11.87 sn ve 10.04 sn, yerleştirme kolaylıkları ise %100 ve %90 olarak saptanmıştır.
Sonuç: Sonuç olarak her iki gerecin de kısa süreli cerrahi girişimlerde ve dişsiz geriyatrik hastalarda etkinliği ve havayolu güvenirliği açısından benzer; ancak laringeal maske Supremein bu olgularda ilk denemedeki yerleştirme başarısının daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Anahtar kelimeler: Laringeal maske Supreme, orofaringeal kaçak basıncı 110. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 10
ÖZET Laringeal Maske UniqueTM’ in Dişli ve Dişsiz Geriyatrik Hastalarda Kullanımının Karşılaştırılması Amaç: Yaşlı ve dişsiz hastalarda yanakların çökük olması nedeniyle maske ventilasyonu efektif olmayabilir hatta imkansızlaşabilir. Standart maskenin hastaların yüz şekline uymadığı durumlarda laringeal maske yüz maskesine göre daha iyi bir alternatiftir. Bu çalışmanın amacı, 65 yaş üzeri dişli...
LMA Unique? ve I-GEL?uygulamasında baş-boyun pozisyonlarının orofaringeal kaçak basıncına etkisi - Sayfa 9
ÖZET LMA Unique™ ve I-GEL™ Uygulamasında Baş-Boyun Pozisyonlarının Orofaringeal Kaçak Basıncına Etkisi Amaç: Bu çalışmanın amacı, LMA Unique ve I-gel uygulamasında, farklı baş ve boyun pozisyonlarının orofaringeal kaçak basıncına etkisinin karşılaştırılmasıdır. Ayrıca bu iki supraglottik hava yolu aracının yerleştirilme süresi, kolaylığı, başarısı, yerleştirme sırasında ortaya çıkan hemodinamik ...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

grup
yerleştirme
hasta
basıncı
orofaringeal
kaçak


10. SAYFA ICERIGI

ÖZET Dişsiz Geriyatrik Hastalarda Laringeal Maske UniqueTM ile SupremeTMin
Karşılaştırılması
Amaç: Altmış beş yaş üstü hastaların %60ını dişsiz hastalar oluşturmaktadır. Dişsiz hastaların maske ile ventilasyonu dişli olan hastalara göre daha zor olur.
Yeni supraglottik havayolu gereçleri solunum ve gastrointestinal yolu ayırmaya ve kaçağı azaltmaya yönelik modifikasyonları içermektedir. Laringeal maske Supreme tek kullanımlık, gastrik içerik aspirasyonu yapılabilen, kafı polivinilkloridden yapılmış laringeal maskedir. Laringeal maske Supreme; laringeal maske Fastrach, laringeal maske Proseal ve laringeal maske Uniquein özelliklerinin tümünü içerir.
Bu çalışmanın amacı, laringeal maske Unique ile Supreme arasında ilk denemedeki yerleştirme başarısını, orofaringeal kaçak basınçlarını, yerleştirme kolaylığı ve yerleştirme sürelerini ölçmek; ikincil olarak da yerleştirme esnasında olası hemodinamik etkilerini karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma ASA fizyolojik sınıflamasına göre I-II-III grubu 65 yaş ve üzeri elektif cerrahi geçirecek ve laringeal maske yerleştirme endikasyonu olan 60 dişsiz hasta ile prospektif ve randomize olarak gerçekleştirildi, orofaringeal kaçak basınçlarının ölçümü esnasında çift kör olarak yapıldı. Hastalar randomize olarak grup U ve Grup S olmak üzere ikiye ayrıldı. Amaçta hedeflenen ölçümler yapıldı.
Bulgular: Laringeal maske Supreme, laringeal maske Uniquee göre ilk denemede daha kolay yerleştirilmiştir ve sırasıyla %86.6 ve %73.3 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda laringeal maske Unique ve Supreme karşılaştırıldığında orofaringeal kaçak basıncı, yerleştirme zamanı, yerleştirme kolaylığı ve hemodinamik verileri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Laringeal maske Uniquein orofaringeal kaçak basıncı: 17.10 cmH2O, laringeal maske Supremein 20.56 cmH2O olarak bulunmuştur. Yerleştirme süreleri laringeal maske Unique ve Supreme için sırasıyla 11.87 sn ve 10.04 sn, yerleştirme kolaylıkları ise %100 ve %90 olarak saptanmıştır.
Sonuç: Sonuç olarak her iki gerecin de kısa süreli cerrahi girişimlerde ve dişsiz geriyatrik hastalarda etkinliği ve havayolu güvenirliği açısından benzer; ancak laringeal maske Supremein bu olgularda ilk denemedeki yerleştirme başarısının daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Anahtar kelimeler: Laringeal maske Supreme, orofaringeal kaçak basıncı 1

İlgili Kaynaklarsingle.php