Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

GİRİŞ
Kronolojik yaşın ilerlemesine bağlı olarak yaşlılık, biyopsikososyal boyutları ve bireysel farklılıkları ile tüm insanlar için kaçınılmaz olan doğal bir süreçtir (1). Hayat standardının artması sonucu yaşam süresinin giderek uzaması; anestezi, cerrahi teknik ve ilaçlardaki gelişmelerin daha zor ve karmaşık girişimlerin yapılmasına olanak sağlaması bu yaş grubu hastalarla daha sık karşılaşmamıza neden olmaktadır (2).
Altmış beş yaş üstü hastaların %60ını dişsiz hastalar oluşturmaktadır ve anestezi uygulamalarında diş protezi olan hastalarla karşılaşma sıklığı giderek artmaktadır(3). Anestezi öncesi protez dişler çıkarılır. Böylece protez dişlerin havayolunu tıkaması, zarar görmesi veya ameliyat salonunun sterilizasyonunun bozulması engellenmiş olur (3). Dil, dişler çıkarıldığı zaman laterale doğru kayar, bu da anestezi altında havayolunun açık kalmasını engeller. Böylece dişsiz hastaların maske ile ventilasyonu dişli olan hastalara göre daha zor olur (3). Laringeal maske (LM), standart maskenin hastaların yüz şekline uymadığı durumda standart yüz maskesine göre daha iyi bir alternatiftir (4).
Yeni supraglottik havayolu gereçleri solunum ve gastrointestinal yolu ayırmaya ve kaçağı azaltmaya yönelik modifikasyonları içermektedir (5). Bu gereçlerin hepsi gastrik insüflasyon, regürjitasyon ve olası pulmoner aspirasyon riskini azaltmak için tasarlanmıştır (5).
Laringeal maske UniqueTM (LMU) 1997 yılında piyasaya sürülmüştür. Polivinilkloridden yapılmıştır. Havayolu tüpü şeffaftır ve yarı sertliktedir. Laringeal maske Klasike (LMK) göre tüp konveksliği daha fazladır (6,7).
Laringeal maske SupremeTM (LMS) 2007 yılında Dr. Archie Brain tarafından tasarlanmıştır. Laringeal maske SupremeTM tek kullanımlık, gastrik içerik aspirasyonu yapılabilen, kafı polivinilkloridden yapılmış LMdir; laringeal maske Fastrach, LM Proseal (LMP) ve LMUnun özelliklerinin tümünü içerir (8).
312. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 12
GİRİŞ Hayat standardındaki yükselmeler sonucu yaşam süresinin giderek uzaması; anestezi, cerrahi teknik ve ilaçlardaki gelişmelerin daha zor ve komplike girişimlerin yapılmasına olanak sağlaması ile birlikte yaşlı hastalarla günlük anestezi pratiğinde daha sık olarak karşılaşılmaktadır (1). Günümüzde 65-74 yaş arası için yaşlılık, 75-84 yaş arası ileri yaşlılık, 85 yaş üzeri ihtiyarlık olarak ka...

12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

havayolu
yolu
laringeal
maske
neden
hastalar


12. SAYFA ICERIGI

GİRİŞ
Kronolojik yaşın ilerlemesine bağlı olarak yaşlılık, biyopsikososyal boyutları ve bireysel farklılıkları ile tüm insanlar için kaçınılmaz olan doğal bir süreçtir (1). Hayat standardının artması sonucu yaşam süresinin giderek uzaması; anestezi, cerrahi teknik ve ilaçlardaki gelişmelerin daha zor ve karmaşık girişimlerin yapılmasına olanak sağlaması bu yaş grubu hastalarla daha sık karşılaşmamıza neden olmaktadır (2).
Altmış beş yaş üstü hastaların %60ını dişsiz hastalar oluşturmaktadır ve anestezi uygulamalarında diş protezi olan hastalarla karşılaşma sıklığı giderek artmaktadır(3). Anestezi öncesi protez dişler çıkarılır. Böylece protez dişlerin havayolunu tıkaması, zarar görmesi veya ameliyat salonunun sterilizasyonunun bozulması engellenmiş olur (3). Dil, dişler çıkarıldığı zaman laterale doğru kayar, bu da anestezi altında havayolunun açık kalmasını engeller. Böylece dişsiz hastaların maske ile ventilasyonu dişli olan hastalara göre daha zor olur (3). Laringeal maske (LM), standart maskenin hastaların yüz şekline uymadığı durumda standart yüz maskesine göre daha iyi bir alternatiftir (4).
Yeni supraglottik havayolu gereçleri solunum ve gastrointestinal yolu ayırmaya ve kaçağı azaltmaya yönelik modifikasyonları içermektedir (5). Bu gereçlerin hepsi gastrik insüflasyon, regürjitasyon ve olası pulmoner aspirasyon riskini azaltmak için tasarlanmıştır (5).
Laringeal maske UniqueTM (LMU) 1997 yılında piyasaya sürülmüştür. Polivinilkloridden yapılmıştır. Havayolu tüpü şeffaftır ve yarı sertliktedir. Laringeal maske Klasike (LMK) göre tüp konveksliği daha fazladır (6,7).
Laringeal maske SupremeTM (LMS) 2007 yılında Dr. Archie Brain tarafından tasarlanmıştır. Laringeal maske SupremeTM tek kullanımlık, gastrik içerik aspirasyonu yapılabilen, kafı polivinilkloridden yapılmış LMdir; laringeal maske Fastrach, LM Proseal (LMP) ve LMUnun özelliklerinin tümünü içerir (8).
3

İlgili Kaynaklarsingle.php