Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı yaşlı dişsiz hastalarda LMU ve LMSnin öncelikle ilk denemedeki yerleştirme başarısını, orofaringeal kaçak basıncını, yerleştirme kolaylığını ve yerleştirme sürelerini ölçmek; ikincil olarak da yerleştirme esnasında ortaya çıkan hemodinamik yanıt üzerine olası etkilerini karşılaştırmaktır.
413. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sinema filmlerinde marka yerleştirme stratejilerinin izleyicilerde marka farkındalığı yaratma etkisi: Toy Story III filmi üzerine bir uygulama - Sayfa 56
41 yerleştirme” kavramını benimsedikleri bilinmektedir. Sarıyer (2005), Argan, Velioğlu ve Argan (2007) marka yerleştirme kavramını kullanan diğer akademisyenlerdir. Hedef pazar bir ürünü diğerinden marka sayesinde fark edebilmektedir. Markalama sayesinde kurumsal kimlik unsurları, satış tekrarı ve yeni ürün satışı ayrılmaktadır. Bir filmde marka yerleştirme çalışmalarında, marka sınıfının yerle...
Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 13
AMAÇ Bu çalışmanın amacı, 65 yaş ve üzeri LM uygulanacak dişli ve dişsiz hastalarda, LMU’nun öncelikle ilk denemede yerleştirme başarısını, yerleştirme kolaylığını, yerleştirme sürelerini ve orofaringeal kaçak basıncını ölçmek; ikincil olarak da yerleştirme esnasında ortaya çıkan hemodinamik yanıt üzerine olası etkilerini karşılaştırmaktır. 4 ...
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisinden beklentiler üzerine bir araştırma - Sayfa 55
45 Miller (1963, s.211), yerleştirme servisini, bilgi servisinin bir devamı olarak düşünmektedir. Bu hizmetler, kişiyi meslek kararından sonra bir mesleğe yerleştir­ me, bir okula yerleştirme olabileceği gibi, psikolojik bir problem üzerinde girişilen danışma ilişkilerinden sonra danışanın erişeceği anlayış ·ve olgunluğun gerektirdiği bir sosyal basamak da olabilir. 5.4.1. Yerleştirme Hizmetleri...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yerleştirme
amaç
amacı
çalışmanın
üzerine
çıkan


13. SAYFA ICERIGI

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı yaşlı dişsiz hastalarda LMU ve LMSnin öncelikle ilk denemedeki yerleştirme başarısını, orofaringeal kaçak basıncını, yerleştirme kolaylığını ve yerleştirme sürelerini ölçmek; ikincil olarak da yerleştirme esnasında ortaya çıkan hemodinamik yanıt üzerine olası etkilerini karşılaştırmaktır.
4

İlgili Kaynaklarsingle.php