Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

GENEL BİLGİLER
1. YAŞLANMA VE YAŞLILIK
Yaşlanma, her canlı organizmanın hücre, doku, organ ve sistemleri düzeyinde meydana gelen, doğumla başlayıp ölüme kadar devam eden ve geriye dönüşü olmayan biyopsikososyal, karmaşık bir değişim sürecidir (1).
Günümüzde 6574 yaş arası yaşlılık, 7584 yaş arası ileri yaşlılık, 85 yaş üzeri ihtiyarlık olarak kabul edilmekte, genelde 65 yaş ve üzerindeki kişiler geriyatrik yaş grubu olarak tanımlanmaktadır (9).
2. YAŞLILARDA SOLUNUM YOLUNA İLİŞKİN FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
Yaşlılarda ağız açıklığı temporomandibuler eklem artrozu nedeniyle dardır ve servikal spondilozun olması boynun fleksiyonunu ve başın ekstansiyonunu kısıtlar (10). Geriyatrik hastalarda üst havayolu tonusunun azalması hava yolu obstrüksiyonunu arttırır (11). Laringofarinksin duyusal innervasyonunu süperior laringeal sinir yapar. Yaşlılıkla birlikte bu sinirin iletim hızında azalma görülmektedir. Bu yüzden yaşlı hastalarda bu sinir iletiminde innervasyonun azalması sonucunda aspirasyon riski de yüksektir (12).
Altmış beş yaş üstü hastaların %60ını dişsiz hastalar oluşturmaktadır ve anestezi uygulamalarında diş protezi olan hastalarla karşılaşma sıklığı giderek artmaktadır. Anestezi öncesi protez dişler çıkarılır. Böylece protez dişlerin havayolunu tıkaması, zarar görmesi veya ameliyat salonunun sterilizasyonunu bozması engellenir (3).
Maske ventilasyonunun etkin olabilmesi için hem havayolu açık olmalı hem de maske hastanın ağız çevresine tam oturmalıdır. Dişlerin varlığı yüzdeki yumuşak dokunun şekillenmesine yardımcı olur, böylece maske ağız çevresine düzgün yerleşir. Genel anestezi altında kas tonusunun zayıflaması orofarinksteki havanın azalmasına dil, yumuşak damak ve epiglotisin yer değiştirmesine ve havayolunun kapanmasına neden olur (3).
Alveolar kemik yapının rezorbsiyonu sonucunda ağız boşluğunda dilin yükselmesi nedeniyle, dil ağız içerisinde göreceli olarak daha büyük durur. Dil, protez dişler çıkarıldığı zaman laterale doğru kayar, bu da anestezi altında havayolunun açık kalmasını engeller. Böylece dişsiz hastaların maske ile ventilasyonu dişli olan hastalara göre daha zor olur (3). Conlon ve ark.nın (3) dişsiz hastalarla yaptığı bir çalışmasında hastaların protez dişleriyle
514. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 15
Laringofarinksin duyusal innervasyonunu superior laringeal sinir yapar. Yaşlılıkla birlikte bu sinirin iletim hızında azalma görülmektedir. Bu nedenle yaşlı hastalarda superior laringeal sinir innervasyonunun azalmasına bağlı olarak aspirasyon riski daha sık görülebilir (14). 1.3 YAŞLILIKTA ÜST HAVAYOLUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Yaşlı hastalarda ağız açıklığı temporomandibuler eklem artrozu nedeni...
Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 12
GİRİŞ Hayat standardındaki yükselmeler sonucu yaşam süresinin giderek uzaması; anestezi, cerrahi teknik ve ilaçlardaki gelişmelerin daha zor ve komplike girişimlerin yapılmasına olanak sağlaması ile birlikte yaşlı hastalarla günlük anestezi pratiğinde daha sık olarak karşılaşılmaktadır (1). Günümüzde 65-74 yaş arası için yaşlılık, 75-84 yaş arası ileri yaşlılık, 85 yaş üzeri ihtiyarlık olarak ka...
Geriatrik hastalarda zor maske ventilasyonu insidansının ve nedenlerinin araştırılması - Sayfa 24
Geriatrik hastalarda üst hava yolunun tonusunun azalması hava yolu obstrüksiyonu olasılığını artırır (6). Yaşlı ve dişsiz hastalarda yanakların çökük olması nedeniyle maske ventilasyonu efektif olmayabilir, hatta imkansız hale gelebilir (7). Conlon ve ark. nın (21) dişsiz hastalarda yaptığı bir çalışmada, hastaların takma dişleriyle solutulmasının takma dişlerin çıkarılmasına oranla daha başarılı ...

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

neden
eden
hastalar
dişsiz
yaşlı
hastalarda


14. SAYFA ICERIGI

GENEL BİLGİLER
1. YAŞLANMA VE YAŞLILIK
Yaşlanma, her canlı organizmanın hücre, doku, organ ve sistemleri düzeyinde meydana gelen, doğumla başlayıp ölüme kadar devam eden ve geriye dönüşü olmayan biyopsikososyal, karmaşık bir değişim sürecidir (1).
Günümüzde 6574 yaş arası yaşlılık, 7584 yaş arası ileri yaşlılık, 85 yaş üzeri ihtiyarlık olarak kabul edilmekte, genelde 65 yaş ve üzerindeki kişiler geriyatrik yaş grubu olarak tanımlanmaktadır (9).
2. YAŞLILARDA SOLUNUM YOLUNA İLİŞKİN FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
Yaşlılarda ağız açıklığı temporomandibuler eklem artrozu nedeniyle dardır ve servikal spondilozun olması boynun fleksiyonunu ve başın ekstansiyonunu kısıtlar (10). Geriyatrik hastalarda üst havayolu tonusunun azalması hava yolu obstrüksiyonunu arttırır (11). Laringofarinksin duyusal innervasyonunu süperior laringeal sinir yapar. Yaşlılıkla birlikte bu sinirin iletim hızında azalma görülmektedir. Bu yüzden yaşlı hastalarda bu sinir iletiminde innervasyonun azalması sonucunda aspirasyon riski de yüksektir (12).
Altmış beş yaş üstü hastaların %60ını dişsiz hastalar oluşturmaktadır ve anestezi uygulamalarında diş protezi olan hastalarla karşılaşma sıklığı giderek artmaktadır. Anestezi öncesi protez dişler çıkarılır. Böylece protez dişlerin havayolunu tıkaması, zarar görmesi veya ameliyat salonunun sterilizasyonunu bozması engellenir (3).
Maske ventilasyonunun etkin olabilmesi için hem havayolu açık olmalı hem de maske hastanın ağız çevresine tam oturmalıdır. Dişlerin varlığı yüzdeki yumuşak dokunun şekillenmesine yardımcı olur, böylece maske ağız çevresine düzgün yerleşir. Genel anestezi altında kas tonusunun zayıflaması orofarinksteki havanın azalmasına dil, yumuşak damak ve epiglotisin yer değiştirmesine ve havayolunun kapanmasına neden olur (3).
Alveolar kemik yapının rezorbsiyonu sonucunda ağız boşluğunda dilin yükselmesi nedeniyle, dil ağız içerisinde göreceli olarak daha büyük durur. Dil, protez dişler çıkarıldığı zaman laterale doğru kayar, bu da anestezi altında havayolunun açık kalmasını engeller. Böylece dişsiz hastaların maske ile ventilasyonu dişli olan hastalara göre daha zor olur (3). Conlon ve ark.nın (3) dişsiz hastalarla yaptığı bir çalışmasında hastaların protez dişleriyle
5

İlgili Kaynaklarsingle.php