Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

solutulmasının protez dişlerin çıkarılmasına oranla daha başarılı olduğu gösterilmiştir. Laringeal maske, standart maskenin hastaların yüz şekline uymadığı durumda standart yüz maskesine göre daha iyi bir alternatiftir (4).
3. LARİNGEAL MASKE
Laringeal maske, kadavralardan alınan alçı kalıplarında hipofarinks incelemeleri sonucunda 1981 yılında Dr. Archie Brain tarafından Londrada tasarlanmış ve 1988 yılında ticari ürün olarak kullanıma sunulmuştur (13,14). Food and Drug Administration (FDA) tarafından 1991 yılında kabul edilmiştir (15).
Laringeal maskede temel amaç; hastanın doğal havayolu ile doğrudan bir bağlantı oluşturarak bir yandan trakeal entübasyonun bazı olumsuzluklarından kaçınırken, diğer yandan da yüz maskesine göre daha kolay ve güvenilir bir havayolu sağlamaktır (13,14).
Laringeal maske kullanımı ile faringeal mukozaya uygulanan basınç, faringeal perfüzyonda eş zamanlı azalmaya neden olarak boğaz ağrısı, disfoni ve sinir hasarı gibi postoperatif komplikasyonların gelişmesine yol açabilir (16,17).
Laringeal maske kullanımından kaynaklanan laringofaringeal morbidite doğru maske boyutunun seçimi, yumuşak travmatik olmayan yerleştirme tekniği, larinks girişinde LM nin doğru pozisyonda durması, kaf volümünün azaltılması, kaf içi basınç artışlarının önlenmesi ve kaf içi basınçlarının 45 mmHgnın (60 cmH20) altında tutulması, yerleştirme denemelerinin sayısı, anestezi süresi ve anestezi derinliğinin monitörizasyonu ile azaltılabilir (18,19,20,21,22). Laringeal maske kullanımı sonrası yüksek kaf volümlerinin laringofaringeal morbidite (boğaz ağrısı ve disfaji) ile düşük kaf volümlerine göre daha fazla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Kardiyorespiratuvar yanıtlar ve kaf volümü arasında ilişki bulunamamıştır (23).
Orofaringeal kaçak basıncı (OKB) veya kaçak testi LM uygulanan olgularda pozitif basınçlı ventilasyonun etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu değer yüksek kaf basınçlarına karşı havayolunun korunmasında belirleyici rol oynar. Ayrıca laringeal maskenin doğru yerleştirildiğinin göstergesidir (24). Vücut ağırlığı, kas gevşetici kullanımı, başın pozisyonu ve kaf içi basıncı OKBnı etkilemektedir (8). Doğru LM boyutunun seçimi üretici firmaların önerdiği şekilde vücut ağırlığına göre yapılmakta ve optimum OKB sağlanmaktadır (13,25). Ancak bu görüşün tam tersi düşünceler de mevcuttur. Örneğin, Voyagis ve ark. (26)
615. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

LMA Unique? ve I-GEL?uygulamasında baş-boyun pozisyonlarının orofaringeal kaçak basıncına etkisi - Sayfa 14
uygulamasını endotrakeal entübasyon ve kas gevşetici kullanmaksızın yapılan LM uygulamasına göre, kan şekeri ve kortizol seviyesinin daha az yükselmesi ve uygulama kolaylığı nedeniyle önerilebilecek bir yol olduğunu ileri sürmüşlerdir. Laringeal maske kullanımı, kolay ve atravmatik olup, hastada minimal somatik ve otonomik yanıtlar oluşturur. Yerleştirilmesi ve çıkarılması esnasında kalp hızı ve ...
Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 16
Laringeal maske kullanımının temel amacı, hastanın doğal havayolu ile doğrudan bağlantı oluşturmak ve bir yandan trakeal entübasyonun istenmeyen bazı etkilerinden kaçınırken diğer yandan da yüz maskesine göre daha kolay ve güvenilir bir havayolu sağlamaktır. Bu nedenle LM modern anestezi uygulamasında giderek daha sık başvurulan bir gereç olmaktadır (17). Laringeal maske 1995 yılında American Soc...
Laparoskopik kolesistektomilerde lM-supreme uygulaması ile endotrakeal entübasyonun karşılaştırılması - Sayfa 18
Epiglot Vokal Kord Özefagus Resim 1. Laringeal maske’ nin yerleşimi Laringeal maske kullanımından kaynaklanan laringofaringeal morbidite, doğru maske boyutu seçimi, yumuşak atravmatik yerleştirme tekniği, laringeal girişte LM’ nin doğru pozisyonda durması, kaf volümünün azaltılması, kaf basınç artışlarının önlenmesi ve kaf içi basınçlarının 45 mmHg (60 cmH20) altında tutulması ile azaltılabili...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

laringeal
maske
basıncı
yüksek
yerleştirme
düşük


15. SAYFA ICERIGI

solutulmasının protez dişlerin çıkarılmasına oranla daha başarılı olduğu gösterilmiştir. Laringeal maske, standart maskenin hastaların yüz şekline uymadığı durumda standart yüz maskesine göre daha iyi bir alternatiftir (4).
3. LARİNGEAL MASKE
Laringeal maske, kadavralardan alınan alçı kalıplarında hipofarinks incelemeleri sonucunda 1981 yılında Dr. Archie Brain tarafından Londrada tasarlanmış ve 1988 yılında ticari ürün olarak kullanıma sunulmuştur (13,14). Food and Drug Administration (FDA) tarafından 1991 yılında kabul edilmiştir (15).
Laringeal maskede temel amaç; hastanın doğal havayolu ile doğrudan bir bağlantı oluşturarak bir yandan trakeal entübasyonun bazı olumsuzluklarından kaçınırken, diğer yandan da yüz maskesine göre daha kolay ve güvenilir bir havayolu sağlamaktır (13,14).
Laringeal maske kullanımı ile faringeal mukozaya uygulanan basınç, faringeal perfüzyonda eş zamanlı azalmaya neden olarak boğaz ağrısı, disfoni ve sinir hasarı gibi postoperatif komplikasyonların gelişmesine yol açabilir (16,17).
Laringeal maske kullanımından kaynaklanan laringofaringeal morbidite doğru maske boyutunun seçimi, yumuşak travmatik olmayan yerleştirme tekniği, larinks girişinde LM nin doğru pozisyonda durması, kaf volümünün azaltılması, kaf içi basınç artışlarının önlenmesi ve kaf içi basınçlarının 45 mmHgnın (60 cmH20) altında tutulması, yerleştirme denemelerinin sayısı, anestezi süresi ve anestezi derinliğinin monitörizasyonu ile azaltılabilir (18,19,20,21,22). Laringeal maske kullanımı sonrası yüksek kaf volümlerinin laringofaringeal morbidite (boğaz ağrısı ve disfaji) ile düşük kaf volümlerine göre daha fazla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Kardiyorespiratuvar yanıtlar ve kaf volümü arasında ilişki bulunamamıştır (23).
Orofaringeal kaçak basıncı (OKB) veya kaçak testi LM uygulanan olgularda pozitif basınçlı ventilasyonun etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu değer yüksek kaf basınçlarına karşı havayolunun korunmasında belirleyici rol oynar. Ayrıca laringeal maskenin doğru yerleştirildiğinin göstergesidir (24). Vücut ağırlığı, kas gevşetici kullanımı, başın pozisyonu ve kaf içi basıncı OKBnı etkilemektedir (8). Doğru LM boyutunun seçimi üretici firmaların önerdiği şekilde vücut ağırlığına göre yapılmakta ve optimum OKB sağlanmaktadır (13,25). Ancak bu görüşün tam tersi düşünceler de mevcuttur. Örneğin, Voyagis ve ark. (26)
6

İlgili Kaynaklarsingle.php