Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

optimum kaçak basıncının sağlanmasında LM boyutunun hastaların cinsiyetine göre seçilmesi gerektiğini savunurken, Berry ve ark. (27) hasta boylarına göre olması gerektiğini belirtmiştir. Goldmann ve ark. (28) yaptıkları bir çalışmada kas gevşeticinin OKB üzerine etkisine bakmışlar ve kas gevşetici kullanılmasının OKBnı azalttığını saptamışlardır. Hyun ve ark. (29) baş ve boyun pozisyonlarının OKB üzerine etkisini araştıran çalışmalarında LMP, laringeal tüp ve Cobra Perilaringeal airway karşılaştırmış ve LMP için baş ekstansiyonda ve sağa dönük pozisyondayken en düşük OKBna sahip olduğunu, boyun fleksiyondayken laringeal tüple solutmakta güçlük çekildiğini belirtmişlerdir. Brimacombe ve ark. (6) yaptıkları bir çalışmada LM kafının; kaf içi basıncı düşük olan hastalarda kaf içi basıncı yüksek olan hastalara göre periglotik alana daha iyi oturduğunu saptamışlardır. Ancak üretici firmaların önerdiği kaf volümleri ile kafın şişirilmesinin LMnin larinksi anteriora doğru ittiği gösterilmiştir (30).
3.1. LARİNGEAL MASKE UNIQUETM
Laringeal maske UniqueTM 1997de tek kullanımlık olmak üzere ve LMKnin üçte bir fiyatına imal edilmiştir. Laringeal maske Unique şişirebilir bir kaf, havayolu tüpü ve pilot balondan oluşur. Polivinilkloridden yapılmıştır. Laringeal maske Unique tüpü yarı serttir ve LMKye göre daha konveks bir yapısı vardır. Laringeal maske Unique steril üretilmiş olup tek kullanımlıktır (5). Yerleştirme kolaylığı, ventilasyon parametreleri ve postoperatif komplikasyonları açısından LMK ye göre benzer özellikler gösterir. Laringeal maske Klasike göre kafı daha kalın, N2Oe daha az geçirgendir. Bu nedenle N2O difüzyonundan kaynaklanan kaf basıncı artışı daha az görülür (5,6) (Resim 1).

Tablo 1. Laringeal maske Uniquein boyutuna uygun şişirilebilir maksimum kaf volümleri(31)

LM boyutu 1 1,5 2 2,5 3 4 5

Hasta özellikleri
Neonatal/infant < 5 kg İnfantlar 5-10 kg İnfantlar/çocuklar 10-20 kg 20-30 kg 30-50 kg 50-70 kg 70-100kg Maksimum kaf volümleri 4 ml 7 ml 10 ml 14 ml 20 ml 30 ml 40 ml 716. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

LMA Unique? ve I-GEL?uygulamasında baş-boyun pozisyonlarının orofaringeal kaçak basıncına etkisi - Sayfa 15
tersi düşünceler de mevcuttur. Örneğin, Voyagis ve ark. (30) optimum kaçak basıncının sağlanmasında LM boyutunun hastaların cinsiyetine göre seçilmesi gerektiğini savunurken, Berry ve ark. (31) hasta boylarına göre olması gerektiğini belirtmiştir. Goldmann ve ark. (32) yaptıkları bir çalışmada kas gevşeticinin OKB üzerine etkisine bakmışlar ve kas gevşetici kullanılmasının OKB’nı artırdığını sapta...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

laringeal
maske
havayolu
basıncı
yerleştirme
hasta


16. SAYFA ICERIGI

optimum kaçak basıncının sağlanmasında LM boyutunun hastaların cinsiyetine göre seçilmesi gerektiğini savunurken, Berry ve ark. (27) hasta boylarına göre olması gerektiğini belirtmiştir. Goldmann ve ark. (28) yaptıkları bir çalışmada kas gevşeticinin OKB üzerine etkisine bakmışlar ve kas gevşetici kullanılmasının OKBnı azalttığını saptamışlardır. Hyun ve ark. (29) baş ve boyun pozisyonlarının OKB üzerine etkisini araştıran çalışmalarında LMP, laringeal tüp ve Cobra Perilaringeal airway karşılaştırmış ve LMP için baş ekstansiyonda ve sağa dönük pozisyondayken en düşük OKBna sahip olduğunu, boyun fleksiyondayken laringeal tüple solutmakta güçlük çekildiğini belirtmişlerdir. Brimacombe ve ark. (6) yaptıkları bir çalışmada LM kafının; kaf içi basıncı düşük olan hastalarda kaf içi basıncı yüksek olan hastalara göre periglotik alana daha iyi oturduğunu saptamışlardır. Ancak üretici firmaların önerdiği kaf volümleri ile kafın şişirilmesinin LMnin larinksi anteriora doğru ittiği gösterilmiştir (30).
3.1. LARİNGEAL MASKE UNIQUETM
Laringeal maske UniqueTM 1997de tek kullanımlık olmak üzere ve LMKnin üçte bir fiyatına imal edilmiştir. Laringeal maske Unique şişirebilir bir kaf, havayolu tüpü ve pilot balondan oluşur. Polivinilkloridden yapılmıştır. Laringeal maske Unique tüpü yarı serttir ve LMKye göre daha konveks bir yapısı vardır. Laringeal maske Unique steril üretilmiş olup tek kullanımlıktır (5). Yerleştirme kolaylığı, ventilasyon parametreleri ve postoperatif komplikasyonları açısından LMK ye göre benzer özellikler gösterir. Laringeal maske Klasike göre kafı daha kalın, N2Oe daha az geçirgendir. Bu nedenle N2O difüzyonundan kaynaklanan kaf basıncı artışı daha az görülür (5,6) (Resim 1).

Tablo 1. Laringeal maske Uniquein boyutuna uygun şişirilebilir maksimum kaf volümleri(31)

LM boyutu 1 1,5 2 2,5 3 4 5

Hasta özellikleri
Neonatal/infant < 5 kg İnfantlar 5-10 kg İnfantlar/çocuklar 10-20 kg 20-30 kg 30-50 kg 50-70 kg 70-100kg Maksimum kaf volümleri 4 ml 7 ml 10 ml 14 ml 20 ml 30 ml 40 ml 7

İlgili Kaynaklarsingle.php