Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

Havayolu tüpü
kaf Valf pilot balon
Resim 1: Laringeal maske Unique 3.1.A. YERLEŞTİRİLME TEKNİĞİ
Standart Teknik: 1. Hastanın vücut ağırlığı için önerilen boydaki laringeal maskenin uygun olarak hazırlandığı, kafın tam ve düzgün olarak boşaltılmış olduğu kontrol edilir (13, 32, 33). 2. Laringeal maskenin arka yüzüne kayganlaştırıcı jel sürülür. Ön yüze kayganlaştırıcı özellikle sürülmemelidir; çünkü maske açıklığını daraltma, inhale edilme ve buna bağlı olarak öksürük gibi komplikasyonlara yol açabilir (13,33). 3. Dominant olmayan el ile hastanın kafası arkadan tutularak başı ekstansiyonda, boynu fleksiyonda tutacak şekilde öne doğru itilir. Bu sırada bir yardımcı alt çeneyi aşağı çekerek ağzı açmalıdır. Deneyimli olanlar dominant elin 3. parmağıyla ağız açma işlemini kendileri de yapabilirler. İşlem tamamlanana kadar bu pozisyon korunur. Teknik başarısızlığın en önemli nedeni hastanın baş ve boynuna doğru pozisyon verilmemesidir (13,33). 4. Laringeal maske açıklığı öne bakacak şekilde, tüp ve maskenin birleşim yerine en yakın kısmından, baş ve işaret parmaklarıyla kalem tutar şekilde tutulur (13,32,33). 5. Maske açıklığı alt çene ve dile bakacak şekilde, sivri uç kısmı hastanın üst kesici dişlerinin iç yüzeyi karşısındaki sert damağa doğru bastırılır ve maskenin yassılaştığı izlenir. İşaret
817. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Esmolol, fentanil ve lidokainin ProSeal laringeal mask airway yerleştirme kalitesi üzerine etkisi - Sayfa 13
lardan PLMA’ nın en yüksek plazma propofol konsantrasyonu ile yerleştirilebildiğini cLMA’ nın ise en düşük propofol konsantrasyonu ile yerleştirilebildiğini göstermiştir. 10 LMA steril değildir. 134 o C geçmeyen ısıda sterilize edilmektedir. Sterilizasyon ve kullanım önerilerine uyulduğu takdirde, bir laringeal maske 40 kez yeniden kullanılabilir. 2.1.1. Yerleştirme Tekniği LMA’ nın yerleştiril...
Alt abdominal cerrahi geçiren pediyatrik hastalarda kas gevşeticisiz havayolu sağlanmasında 3 farklı yöntemin karşılaştırılması: Kaflı ve kafsız endotrakeal tüp ve proseal - Sayfa 42
Laringeal Maskenin Yerleştirilmesi LMA her kullanımdan önce sterilize edilerek yeniden kullanılabilen bir gereçtir. Kafın kalitesi, kaçakların kontrolü için maksimal şişirilerek ve takiben valvin durumunu belirlemek için söndürülerek belirlenir. Her kullanımdan önce kaf, önerilen hacimden %50 fazla hava ile şişirilerek sağlam ve düzgün şekilde olduğu görülmeli, sonra yeniden söndürülmelidir. Kafı...
Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 19
2.3 LARİNGEAL MASKE UYGULAMASI Laringeal maske uygulanacak hastalarda anestezi indüksiyonunda temel ilke, havayolu reflekslerini baskılayan yeterli anestezi derinliğinin sağlanmasıdır. İndüksiyonda propofol kullanımının tiyopental’e göre havayolu reflekslerini daha iyi baskıladığı ve LM yerleştirilmesi sırasında daha az öğürmeye yol açtığı gösterilmiştir (34,35). Havayolu reflekslerinin önlenmes...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

edilir
maskenin
önerilen
hastanın
teknik
yüze


17. SAYFA ICERIGI

Havayolu tüpü
kaf Valf pilot balon
Resim 1: Laringeal maske Unique 3.1.A. YERLEŞTİRİLME TEKNİĞİ
Standart Teknik: 1. Hastanın vücut ağırlığı için önerilen boydaki laringeal maskenin uygun olarak hazırlandığı, kafın tam ve düzgün olarak boşaltılmış olduğu kontrol edilir (13, 32, 33). 2. Laringeal maskenin arka yüzüne kayganlaştırıcı jel sürülür. Ön yüze kayganlaştırıcı özellikle sürülmemelidir; çünkü maske açıklığını daraltma, inhale edilme ve buna bağlı olarak öksürük gibi komplikasyonlara yol açabilir (13,33). 3. Dominant olmayan el ile hastanın kafası arkadan tutularak başı ekstansiyonda, boynu fleksiyonda tutacak şekilde öne doğru itilir. Bu sırada bir yardımcı alt çeneyi aşağı çekerek ağzı açmalıdır. Deneyimli olanlar dominant elin 3. parmağıyla ağız açma işlemini kendileri de yapabilirler. İşlem tamamlanana kadar bu pozisyon korunur. Teknik başarısızlığın en önemli nedeni hastanın baş ve boynuna doğru pozisyon verilmemesidir (13,33). 4. Laringeal maske açıklığı öne bakacak şekilde, tüp ve maskenin birleşim yerine en yakın kısmından, baş ve işaret parmaklarıyla kalem tutar şekilde tutulur (13,32,33). 5. Maske açıklığı alt çene ve dile bakacak şekilde, sivri uç kısmı hastanın üst kesici dişlerinin iç yüzeyi karşısındaki sert damağa doğru bastırılır ve maskenin yassılaştığı izlenir. İşaret
8

İlgili Kaynaklarsingle.php