Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

parmağı yardımıyla oral kaviteye doğru itmeye ve sert damağa doğru bastırmaya eş zamanlı
olarak devam edilir (13,33). 6. İşaret parmağı ile sert ve yumuşak damak üzerinden kaydırarak hipofarinkse doğru direnç
hissedilene kadar itilir (13,33). 7. İşaret parmağı dikkatlice ağzın içinden çekilir, bu sırada maskenin pozisyonunun bozulmaması için dominant olmayan elle tüpün ağız dışında kalan bölümü tutulur ve hafifçe aşağıya doğru bastırılır (13). 8. Kaf, önerilen miktarda hava ile tam olarak şişirilir. Şişirme sırasında 1.5 cmye kadar küçük miktarda dışa doğru bir kayma hareketi normaldir (13). 9. Laringeal maske solunum devresine bağlanıp ventilasyona başlanır. Yeterli ventilasyon sağlanamadığı zaman maske geri çekilir ve yerleştirme yeniden denenir (13).

3.1.B. ENDİKASYONLARI

1. Havayolunun yüz maskesiyle sağlanabileceği bütün hastalar. İstisnası orofaringeal patolojili hastalardır. Günübirlik kısa süreli girişimlerde yaygın kullanım alanı bulmuştur (34). 2. Yüz maskesinin etkinliğini azaltan ya da olanaksızlaştıran sakal, çene anomalisi ya da dişsizlik gibi sorunların bulunduğu olgular (34). 3. Trakeal entübasyon güçlüğü olan olgular (35). Laringeal maske ASAnın zor havayolu yönetimi algoritmi içinde yer almaktadır (36).
4. Pierre Robin sendromu, Treacher Collins sendromu, Freeman Sheldon sendromu, juvenil kronik artrit ve yarık damak gibi anatomik nedenli entübasyon güçlüğü beklenen konjenital anomali olguları ve ağız açıklığı laringoskopi ve trakeal entübasyon için yeterli olmayan
olgular (36,37,38). 7. Fiberoptik bronkoskopi girişimleri. Oksijenasyonu kolaylaştırmakta ve larinks girişinin kolayca lokalize edilmesini sağlamaktadır (39,40,41).
8. Kardiyopulmoner resüsitasyon (42). Anestezist olmayan ve trakeal entübasyon deneyimi bulunmayan kişiler tarafından kolayca yerleştirilebilir ve yüz maskesinden daha etkin bir havayolu sağlar.

3.1.C. KONTRENDİKASYONLARI (34)

1. Mide içeriği aspirasyon riski yüksek hastalar.

918. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Alt abdominal cerrahi geçiren pediyatrik hastalarda kas gevşeticisiz havayolu sağlanmasında 3 farklı yöntemin karşılaştırılması: Kaflı ve kafsız endotrakeal tüp ve proseal - Sayfa 47
Laringeal Maskenin Endikasyonları 1. Havayolunun yüz maskesiyle sağlanabileceği bütün hastalar. İstisnası orofaringeal patolojili hastalardır. Günübirlik kısa süreli girişimlerde yaygın kullanım alanı bulmuştur [46]. 2. Yüz maskesinin etkinliğini azaltan ya da olanaksızlaştıran sakal, çene anomalisi ya da dişsizlik gibi sorunların bulunduğu olgular [46]. 3. Anestezistin elinin serbest kalması g...
Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 22
3- Trakeal entübasyon güçlüğü olan olgular (47). 4- Pierre Robin Sendromu, Treacher Collins Sendromu, Freeman Sheldon Sendromu, Juvenil Kronik Artrit ve Yarık damak gibi anatomik nedenli entübasyon güçlüğü beklenen konjenital anomalili olguları ve ağız açıklığı, laringoskopi ve trakeal entübasyon için yeterli olmayan olgular (48,49). 5- Fiber optik bronkoskopi girişimleri. Oksijenasyonu kolaylaştı...
LMA Unique? ve I-GEL?uygulamasında baş-boyun pozisyonlarının orofaringeal kaçak basıncına etkisi - Sayfa 17
Epiglot Vokal Kord Özefagus Resim 2: Laringeal maske’nin yerleşimi (5) 1.1.A. Endikasyonları 1. Havayolunun yüz maskesiyle sağlanabileceği bütün hastalar. İstisnası orofaringeal patolojili hastalardır. Günübirlik kısa süreli girişimlerde yaygın kullanım alanı bulmuştur. 2. Yüz maskesinin etkinliğini azaltan ya da olanaksızlaştıran sakal, çene anomalisi ya da dişsizlik gibi sorunların bulunduğu ...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

collins
hava
treacher
anatomik
nedenli
olmayan


18. SAYFA ICERIGI

parmağı yardımıyla oral kaviteye doğru itmeye ve sert damağa doğru bastırmaya eş zamanlı
olarak devam edilir (13,33). 6. İşaret parmağı ile sert ve yumuşak damak üzerinden kaydırarak hipofarinkse doğru direnç
hissedilene kadar itilir (13,33). 7. İşaret parmağı dikkatlice ağzın içinden çekilir, bu sırada maskenin pozisyonunun bozulmaması için dominant olmayan elle tüpün ağız dışında kalan bölümü tutulur ve hafifçe aşağıya doğru bastırılır (13). 8. Kaf, önerilen miktarda hava ile tam olarak şişirilir. Şişirme sırasında 1.5 cmye kadar küçük miktarda dışa doğru bir kayma hareketi normaldir (13). 9. Laringeal maske solunum devresine bağlanıp ventilasyona başlanır. Yeterli ventilasyon sağlanamadığı zaman maske geri çekilir ve yerleştirme yeniden denenir (13).

3.1.B. ENDİKASYONLARI

1. Havayolunun yüz maskesiyle sağlanabileceği bütün hastalar. İstisnası orofaringeal patolojili hastalardır. Günübirlik kısa süreli girişimlerde yaygın kullanım alanı bulmuştur (34). 2. Yüz maskesinin etkinliğini azaltan ya da olanaksızlaştıran sakal, çene anomalisi ya da dişsizlik gibi sorunların bulunduğu olgular (34). 3. Trakeal entübasyon güçlüğü olan olgular (35). Laringeal maske ASAnın zor havayolu yönetimi algoritmi içinde yer almaktadır (36).
4. Pierre Robin sendromu, Treacher Collins sendromu, Freeman Sheldon sendromu, juvenil kronik artrit ve yarık damak gibi anatomik nedenli entübasyon güçlüğü beklenen konjenital anomali olguları ve ağız açıklığı laringoskopi ve trakeal entübasyon için yeterli olmayan
olgular (36,37,38). 7. Fiberoptik bronkoskopi girişimleri. Oksijenasyonu kolaylaştırmakta ve larinks girişinin kolayca lokalize edilmesini sağlamaktadır (39,40,41).
8. Kardiyopulmoner resüsitasyon (42). Anestezist olmayan ve trakeal entübasyon deneyimi bulunmayan kişiler tarafından kolayca yerleştirilebilir ve yüz maskesinden daha etkin bir havayolu sağlar.

3.1.C. KONTRENDİKASYONLARI (34)

1. Mide içeriği aspirasyon riski yüksek hastalar.

9

İlgili Kaynaklarsingle.php