Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

2. Anestezistin havayolundan uzak kaldığı operasyonlar. 3. Akciğer kompliyansı çok düşük ya da havayolu direnci çok yüksek hastalar. 4. Orofarinks ya da epiglot lezyonu olan hastalar.

3.2. LARİNGEAL MASKE SUPREMETM

Laringeal maske SupremeTM, 2007 yılında Dr. Archie Brain tarafından tasarlanmıştır. Laringeal maske SupremeTM tek kullanımlık, gastrik içerik aspirasyonu yapılabilen, kafı polivinilkloridden yapılmış LMdir. Laringeal maske Fastrach, LMP ve LMUnun
özelliklerinin tümünü içerir (8) (Resim 2).

Laringeal maske Supreme hastanın ısırmasını önleyen entegre ısırma bloğu ve manifoldu, orofarinks anatomisine uygun havayolu tüpü ve dren tüpü, modifiye edilmiş ve yeniden tasarlanmış kafı ve bu kafın şişirilebilmesi için pilot balondan oluşmaktadır (43).

Entegre ısırma bloğu, tüpün proksimal ucunda yer alır. Entegre ısırma bloğuna birleşik manifolda iki ayrı tüp yerleşmiştir (Geniş standart 15 mm çapında havayolu tüpü ve daha ince olan dren tüpü) (43).

Tespit parçası, dikdörtgen şeklinde olup dik açıyla manifolda tutunur ve hastanın üst dişinin üzerinde yer alır. Tespit parçası pilot çalışmalarda LM boyutu doğru seçildiğinde kaf 60 cmH2O ya şişirilince üst dudağın 1.5-2 cm üstünde yer aldığı gösterilmiştir (43).
Laringeal maske SupremeTM havayolu tüpünün orofarinks anatomisine uygun eğik eliptik yapısı vardır. Havayolu tüpü distalde larinks girişine uzanır. Tüpün eliptik yapısı ve sert olması ağız açıklığı dar olan hastalarda yerleşme kolaylığı sağlamaktadır. Tüpün anatomiye uygun eğime sahip olması ağız içine parmak konulmadan kolay yerleştirmeyi sağlar ve ağız içinde yer değiştirmesini en aza indirger (8,43).

Tablo 2. Laringeal maske Supremein boyutuna göre şişirilebilir maksimum kaf volümleri (25)

LM boyutu 3 4 5 6

Hasta özellikleri 30-50 kg 50-70 kg 70-100 kg > 100 kg

Maksimum kaf volümleri 30 ml 45 ml 45 ml 60 ml

1019. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laparoskopik kolesistektomilerde lM-supreme uygulaması ile endotrakeal entübasyonun karşılaştırılması - Sayfa 19
Laringeal maske uygulanan olgularda pozitif basınçlı ventilasyonun etkinliğinin değerlendirilmesinde orofaringeal kaçak basıncı (OKB) ölçülür. Bu amaçla orofaringeal kaçak sesinin işitilmesi, oral kavitede ETCO2 saptanması, oskültasyon yöntemi ile boyundan kaçak sesi dinlenmesi ve aneroid manometrenin sabit kaldığı basıncın saptanması gibi yöntemler uygulanabilir. Bunlar içinde en güvenilir olanı ...
Laparoskopik kolesistektomilerde lM-supreme uygulaması ile endotrakeal entübasyonun karşılaştırılması - Sayfa 20
LM-S kafı; modifiye, daha geniş bir kaftır, Laringeal Maske Klasik (LM-K) ve LM-U’ e göre daha yüksek basınçlarda kaçak sesi duyulur. Bu da LM-K ve LM-U’ e göre larinks üstüne daha etkili bir şekilde yerleşme özelliğine sahip olduğunun göstergesidir. Kafın iç kısmında epiglotun tüp içine girmesine ve havayolunun kapanmasına engel olmak için dren tüp ucunun iki yanında kanat benzeri yapı mevcuttur ...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

maske
laringeal
havayolu
hasta
kafı
tüpü


19. SAYFA ICERIGI

2. Anestezistin havayolundan uzak kaldığı operasyonlar. 3. Akciğer kompliyansı çok düşük ya da havayolu direnci çok yüksek hastalar. 4. Orofarinks ya da epiglot lezyonu olan hastalar.

3.2. LARİNGEAL MASKE SUPREMETM

Laringeal maske SupremeTM, 2007 yılında Dr. Archie Brain tarafından tasarlanmıştır. Laringeal maske SupremeTM tek kullanımlık, gastrik içerik aspirasyonu yapılabilen, kafı polivinilkloridden yapılmış LMdir. Laringeal maske Fastrach, LMP ve LMUnun
özelliklerinin tümünü içerir (8) (Resim 2).

Laringeal maske Supreme hastanın ısırmasını önleyen entegre ısırma bloğu ve manifoldu, orofarinks anatomisine uygun havayolu tüpü ve dren tüpü, modifiye edilmiş ve yeniden tasarlanmış kafı ve bu kafın şişirilebilmesi için pilot balondan oluşmaktadır (43).

Entegre ısırma bloğu, tüpün proksimal ucunda yer alır. Entegre ısırma bloğuna birleşik manifolda iki ayrı tüp yerleşmiştir (Geniş standart 15 mm çapında havayolu tüpü ve daha ince olan dren tüpü) (43).

Tespit parçası, dikdörtgen şeklinde olup dik açıyla manifolda tutunur ve hastanın üst dişinin üzerinde yer alır. Tespit parçası pilot çalışmalarda LM boyutu doğru seçildiğinde kaf 60 cmH2O ya şişirilince üst dudağın 1.5-2 cm üstünde yer aldığı gösterilmiştir (43).
Laringeal maske SupremeTM havayolu tüpünün orofarinks anatomisine uygun eğik eliptik yapısı vardır. Havayolu tüpü distalde larinks girişine uzanır. Tüpün eliptik yapısı ve sert olması ağız açıklığı dar olan hastalarda yerleşme kolaylığı sağlamaktadır. Tüpün anatomiye uygun eğime sahip olması ağız içine parmak konulmadan kolay yerleştirmeyi sağlar ve ağız içinde yer değiştirmesini en aza indirger (8,43).

Tablo 2. Laringeal maske Supremein boyutuna göre şişirilebilir maksimum kaf volümleri (25)

LM boyutu 3 4 5 6

Hasta özellikleri 30-50 kg 50-70 kg 70-100 kg > 100 kg

Maksimum kaf volümleri 30 ml 45 ml 45 ml 60 ml

10

İlgili Kaynaklarsingle.php