Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

Tüp, LMPye oranla daha sert yapıda fakat laringeal maske Fastrachte olduğu gibi sert metalden oluşmamaktadır. Böylece yerleştirme esnasında hastanın baş ve boynu hareket ettirilebilir (8,43).
Dren tüpü proksimal ucu manifoldda başlar, havayolu tüpünün ortasında yer alır. Kafın arka yüzünden geçerek kafın distal ucunda sonlanır. Laringeal maske Supreme doğru yerleştirildiğinde distal ucu üst özofaringeal sfinktere açılır. Bu şekilde gastrointestinal içerik aspirasyon sondasıyla aspire edilmiş olur (8,43).
Laringeal maske Supreme kafı; modifiye daha geniş bir kaftır, LMK ve LMUya göre daha yüksek basınçlarda kaçak sesinin duyulmasını sağlar (44). Kafın iç kısmında epiglotun tüp içine girmesine ve havayolunun kapanmasına engel olmak için dren tüp ucunun iki yanında kanat benzeri yapı mevcuttur (8,44,45).
A. Havayolu tüpü, B. Drenaj tüpü, C. Tespit parçası, D. Isırma bloğu, E. Eliptik havayolu tüpü, F. Kaf, G. Dren tüpü çıkışı, H. Pilot balon Resim 2. Laringeal maske Supreme
1120. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laparoskopik kolesistektomilerde lM-supreme uygulaması ile endotrakeal entübasyonun karşılaştırılması - Sayfa 20
LM-S kafı; modifiye, daha geniş bir kaftır, Laringeal Maske Klasik (LM-K) ve LM-U’ e göre daha yüksek basınçlarda kaçak sesi duyulur. Bu da LM-K ve LM-U’ e göre larinks üstüne daha etkili bir şekilde yerleşme özelliğine sahip olduğunun göstergesidir. Kafın iç kısmında epiglotun tüp içine girmesine ve havayolunun kapanmasına engel olmak için dren tüp ucunun iki yanında kanat benzeri yapı mevcuttur ...
Laparoskopik kolesistektomilerde lM-supreme uygulaması ile endotrakeal entübasyonun karşılaştırılması - Sayfa 19
Laringeal maske uygulanan olgularda pozitif basınçlı ventilasyonun etkinliğinin değerlendirilmesinde orofaringeal kaçak basıncı (OKB) ölçülür. Bu amaçla orofaringeal kaçak sesinin işitilmesi, oral kavitede ETCO2 saptanması, oskültasyon yöntemi ile boyundan kaçak sesi dinlenmesi ve aneroid manometrenin sabit kaldığı basıncın saptanması gibi yöntemler uygulanabilir. Bunlar içinde en güvenilir olanı ...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

havayolu
laringeal
maske
kafı
resim
şekilde


20. SAYFA ICERIGI

Tüp, LMPye oranla daha sert yapıda fakat laringeal maske Fastrachte olduğu gibi sert metalden oluşmamaktadır. Böylece yerleştirme esnasında hastanın baş ve boynu hareket ettirilebilir (8,43).
Dren tüpü proksimal ucu manifoldda başlar, havayolu tüpünün ortasında yer alır. Kafın arka yüzünden geçerek kafın distal ucunda sonlanır. Laringeal maske Supreme doğru yerleştirildiğinde distal ucu üst özofaringeal sfinktere açılır. Bu şekilde gastrointestinal içerik aspirasyon sondasıyla aspire edilmiş olur (8,43).
Laringeal maske Supreme kafı; modifiye daha geniş bir kaftır, LMK ve LMUya göre daha yüksek basınçlarda kaçak sesinin duyulmasını sağlar (44). Kafın iç kısmında epiglotun tüp içine girmesine ve havayolunun kapanmasına engel olmak için dren tüp ucunun iki yanında kanat benzeri yapı mevcuttur (8,44,45).
A. Havayolu tüpü, B. Drenaj tüpü, C. Tespit parçası, D. Isırma bloğu, E. Eliptik havayolu tüpü, F. Kaf, G. Dren tüpü çıkışı, H. Pilot balon Resim 2. Laringeal maske Supreme
11

İlgili Kaynaklarsingle.php