Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

3.2.1. YERLEŞTİRİLME TEKNİĞİ (25) 1. Hastanın başı semi-sniffing pozisyonuna alınır (Resim 3). 2. Laringeal maske diğer elle manifolddan tutulur ve kaf aşağı bakacak şekilde hastanın sert
damağına doğru itilir (Resim 4). 3. Havayolu tüpünün çeneye yakın bir şekilde tutulması ile LMnin yumuşak dairesel hareketle rotasyonu sağlanır. Maskenin distal ucunun boğazın sol ya da sağ yanına doğru yönlendirilmesi LMnin rotasyonunun sağlanmasına yardımcı olur (Resim 5). 4. Laringeal maske direnç kaybedilinceye kadar hipofarinkse ilerletilir. Daha sonra kaf şişirilir ve ventilasyon sağlanır (Resim 6).
ab
c Resim 3 (a,b,c). Laringeal maske Supremein yerleştirilme tekniği (çalışmamızdan)
1221. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laparoskopik kolesistektomilerde lM-supreme uygulaması ile endotrakeal entübasyonun karşılaştırılması - Sayfa 20
LM-S kafı; modifiye, daha geniş bir kaftır, Laringeal Maske Klasik (LM-K) ve LM-U’ e göre daha yüksek basınçlarda kaçak sesi duyulur. Bu da LM-K ve LM-U’ e göre larinks üstüne daha etkili bir şekilde yerleşme özelliğine sahip olduğunun göstergesidir. Kafın iç kısmında epiglotun tüp içine girmesine ve havayolunun kapanmasına engel olmak için dren tüp ucunun iki yanında kanat benzeri yapı mevcuttur ...
Erişkinlerde laringeal maske (Lma Unique) yerleştirilmesinde üç farklı tekniğin karşılaştırılması - Sayfa 20
Bispektral indeksin farkındalığı önlemedeki etkisi tartışmalıdır. BIS monitörü kullanımının farkında olma riskini ve anestezik madde gereksinimi azalttığını gösteren çalışmalar olduğu gibi, bunu desteklemeyen ve kullanım maliyetinin yüksek olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur (61-66). IV. LARİNGEAL MASKE YERLEŞTİRME TEKNİĞİ: STANDART TEKNİK Standart Teknik: Brain tarafından tanımlanmıştır (1...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

laringeal
maske
doğru
havayolu
tekniği
maskenin


21. SAYFA ICERIGI

3.2.1. YERLEŞTİRİLME TEKNİĞİ (25) 1. Hastanın başı semi-sniffing pozisyonuna alınır (Resim 3). 2. Laringeal maske diğer elle manifolddan tutulur ve kaf aşağı bakacak şekilde hastanın sert
damağına doğru itilir (Resim 4). 3. Havayolu tüpünün çeneye yakın bir şekilde tutulması ile LMnin yumuşak dairesel hareketle rotasyonu sağlanır. Maskenin distal ucunun boğazın sol ya da sağ yanına doğru yönlendirilmesi LMnin rotasyonunun sağlanmasına yardımcı olur (Resim 5). 4. Laringeal maske direnç kaybedilinceye kadar hipofarinkse ilerletilir. Daha sonra kaf şişirilir ve ventilasyon sağlanır (Resim 6).
ab
c Resim 3 (a,b,c). Laringeal maske Supremein yerleştirilme tekniği (çalışmamızdan)
12

İlgili Kaynaklarsingle.php