Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

4. ANESTEZİ DERİNLİĞİNİN BİS İLE MONİTÖRİZASYONU
Laringeal maske yerleştirilmesinde anestezi derinliği önemlidir. Geleneksel yaklaşımda, anestezi derinliğine kirpik, kornea ve konjunktiva refleksleri, pupil büyüklüğü ve ışığa reaksiyonu, göz küresinin hareketleri, kan basıncı, nabız, cilt insizyonuna alınan kardiyovasküler ve solunumsal yanıt, terleme, gözyaşı salgılanması, solunumun düzeni ve derinliği gibi klinik belirtiler ile karar verilir (46). Bispektral indeks uygulamasıyla hastanın anestezi düzeyinden haberdar olunarak, kullanılan hipnotik ilaçların düzeyleri ayarlanabilmekte ve böylece klinik ve ekonomik olarak pek çok yarar sağlanmaktadır (47). Bispektral indeks monitörizasyonunu tercih eden çalışmalardan biri olan Ekman ve ark.nın (48) yaptığı bir araştırmada genel anestezi esnasında BİS monitörizasyonun yapılması ile hastaların farkında olma insidansının azaldığı bildirilmiştir.
Bispektral indeks, EEG kayıtlarından elde edilen veriler ile oluşturulur. Bu bilgiler ortalama her 2 ile 5 saniye arasında kaydedilmektedir. Hipnotik durumda ani değişiklikler olduğunda BİS değeri hastadaki klinik değişikliğin 5-10 sn sonrasında oluşur (47). Bispektral indeks algoritmi, kompleks bir formül kullanır. Bu formül ileri derecede artefaktları reddeden bir teknikle, genellikle hipnotik ajana bağlı olan BİS değerini 0 ile 100 arasında tanımlar (tablo 3) (47).

Tablo 3. Bispektral indeks algoritmi Bispektral indeks
80100 6080 4060
2040
020

Uyanık
Sedasyon
Genel anestezi Derin hipnoz
Yakın supresyon burst supresyonunda artış Kortikal sessizlik

1322. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yaşlı olgularda kognitif fonksiyon bozukluğunun anestezik ilaç gereksinimi ve derlenme üzerine etkileri - Sayfa 20
Anestezi derinliğinin değerlendirilmesinde ilaç konsantrasyonunun tayini, EEG ve EEG versiyonu yöntemler kullanılmaya başlanmıştır (44, 45). 2.5.1. Bispektral indeks (BİS) monitörizasyonu BİS, EEG’den türetilmiş, sinüs dalga bileşenleri arasındaki eşleşme yada ilişkisini araştıran ve EEG’deki amplitüd ve frekans değişkenleriyle senkronizasyon düzeyini bildiren bir monitördür (44, 46). 1996’da kli...
Septorinoplasti ve fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisinde hipotansif ajan olarak magnezyum sülfat kullanımı - Sayfa 23
ANESTEZİ DERİNLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ Vücudun ağrılı uyaranlara duyarsız hale getirilmesini hedefleyen genel anestezinin yeterli derinlikte olması gerekmektedir. Genel anestezi sırasında uyanıklık hali psikolojik travmaya sebep olabilir. Genel anestezi uygulaması sırasında anestezi derinliğinin değerlendirilmesi karmaşık bir konudur. Geleneksel bakış açısında, anestezi derinliğine kirpik, kornea ve konjun...
Bis kontrollü düşük ve yüksek akımlı desfluran anestezisinin hemodinami ve maliyete etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 38
X. Bispektral İndeks Monitörizasyonu (BİS) Genel anesteziklerin santral sinir sistemini deprese ederek bilinci bloke etmeleri ve serebral korteksin elektriksel aktivitesinin EEG (Elektroensefalogram) kullanılarak ölçülebilmesinden yola çıkılarak, EEG’nin bazı komponentlerinin kullanılması ile anestezi derinliğinin ölçülebileceği hipotezi 1937’de ortaya atılmıştır. 1996 yılında Amerikan Gıda ve İl...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

anestezi
hipnotik
bispektral
indeks
genel
değeri


22. SAYFA ICERIGI

4. ANESTEZİ DERİNLİĞİNİN BİS İLE MONİTÖRİZASYONU
Laringeal maske yerleştirilmesinde anestezi derinliği önemlidir. Geleneksel yaklaşımda, anestezi derinliğine kirpik, kornea ve konjunktiva refleksleri, pupil büyüklüğü ve ışığa reaksiyonu, göz küresinin hareketleri, kan basıncı, nabız, cilt insizyonuna alınan kardiyovasküler ve solunumsal yanıt, terleme, gözyaşı salgılanması, solunumun düzeni ve derinliği gibi klinik belirtiler ile karar verilir (46). Bispektral indeks uygulamasıyla hastanın anestezi düzeyinden haberdar olunarak, kullanılan hipnotik ilaçların düzeyleri ayarlanabilmekte ve böylece klinik ve ekonomik olarak pek çok yarar sağlanmaktadır (47). Bispektral indeks monitörizasyonunu tercih eden çalışmalardan biri olan Ekman ve ark.nın (48) yaptığı bir araştırmada genel anestezi esnasında BİS monitörizasyonun yapılması ile hastaların farkında olma insidansının azaldığı bildirilmiştir.
Bispektral indeks, EEG kayıtlarından elde edilen veriler ile oluşturulur. Bu bilgiler ortalama her 2 ile 5 saniye arasında kaydedilmektedir. Hipnotik durumda ani değişiklikler olduğunda BİS değeri hastadaki klinik değişikliğin 5-10 sn sonrasında oluşur (47). Bispektral indeks algoritmi, kompleks bir formül kullanır. Bu formül ileri derecede artefaktları reddeden bir teknikle, genellikle hipnotik ajana bağlı olan BİS değerini 0 ile 100 arasında tanımlar (tablo 3) (47).

Tablo 3. Bispektral indeks algoritmi Bispektral indeks
80100 6080 4060
2040
020

Uyanık
Sedasyon
Genel anestezi Derin hipnoz
Yakın supresyon burst supresyonunda artış Kortikal sessizlik

13

İlgili Kaynaklarsingle.php