Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma Temmuz 2009- Mayıs 2010 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalında yapılmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik ve Laboratuvar Araştırmaları Etik Kurul Başkanlığının 02 temmuz 2009 tarih ve 178/2009 protokol numaralı izniyle ve hastaların da bilgilendirilmiş onamları alındıktan sonra American Society of Anesthesiologists (ASA) fizyolojik sınıflamasına göre I-II-III grubundan 65 yaş ve üzeri elektif cerrahi geçirecek ve laringeal maske yerleştirme endikasyonu olan 60 dişsiz hasta ile prospektif ve randomize olarak gerçekleştirildi, orofaringeal kaçak basınçlarının ölçümü esnasında çift kör olarak yapıldı.
Tüm laringeal maskeler laringeal maske yerleştirme konusunda 5 yıldan fazla tecrübesi olan iki araştırmacı tarafından yerleştirildi.
DIŞLAMA KRİTERLERİ
– Herhangi bir boyun ve üst solunum yolu patolojisi olan – Gastrik içerik regürjitasyon/ aspirasyon riski olanlar (eski üst gastrointestinal sistem
cerrahisi geçirmiş olanlar, bilinen hiatus hernisi, gastroözefageal reflü, peptik ülser öyküsü, dolu mide) – Zor havayolu olasılığı ve öyküsü olanlar (olanaksız entübasyon öyküsü, Mallampati sınıflaması 3-4, sternomental mesafe 12 cmden kısa, tiromental mesafe 6 cmden kısa, baş ekstansiyonu 90 derecenin altında, ağız açıklığı 1.5 cmden az olanlar) – Pulmoner kompliyansı düşük olan veya havayolu direnci yüksek olan hastalar (morbid obez-BMI>35kg.m2, akciğer hastalığı)
Her hasta preoperatif olarak değerlendirildi, ASA ve Mallampati sınıfı kaydedildi. Çalışma grupları bilgisayar ortamında randomize edilerek Grup U (Unique) ve Grup S (Supreme) olarak belirlendi.
Operasyon salonuna alınan hastalara anestezi indüksiyonundan önce standart monitörizasyon (EKG, Pulse oksimetre, noninvazif kan basıncı) ve BİS monitörizasyonu [BIS-Vista (Aspect Medikal Sistemler; Newton; MA, USA)] yapıldı.
1423. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 24
GEREÇ-YÖNTEM Bu çalışma 6.08.2010-30.12.2010 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalında gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel (İnvaziv) Olmayan Klinik Araştırma Değerlendirme Komisyonu’nun 28.07.2010 tarihli 140-İOÇ/2010 protokol no’lu izniyle (Ek-5) ve hastaların bilgilendirilmiş onamlarının (Ek-4) alınmasından sonra b...
Erişkinlerde laringeal maske (Lma Unique) yerleştirilmesinde üç farklı tekniğin karşılaştırılması - Sayfa 29
GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik ve Laboratuvar Araştırmaları Etik Kurulu onayı ve hastaların bilgilendirilmiş onamları alınarak ASA fizyolojik sınıflamasına göre I-II grubundan 18-65 yaş arası elektif cerrahi geçirecek ve LM yerleştirilme endikasyonu olan 180 hasta ile prospektif ve randomize olarak gerçekleştirilmiştir. Her hasta preoperatif olarak değer...
LMA Unique? ve I-GEL?uygulamasında baş-boyun pozisyonlarının orofaringeal kaçak basıncına etkisi - Sayfa 24
GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışma "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu" onayı ve hastaların bilgilendirilmiş onamları alınarak, ASA sınıflamasına göre I-II grubundan, 18–65 yaş arası, elektif cerrahi geçirecek ve SGHA yerleştirilme endikasyonu olan 103 hasta ile prospektif, randomize ve çift kör olarak gerçekleştirildi. Çalışma Aralık 2010-Şubat 2011 tarihleri arasında Dokuz E...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hastalar
havayolu
çalışma
olan
hasta
yolu


23. SAYFA ICERIGI

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma Temmuz 2009- Mayıs 2010 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalında yapılmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik ve Laboratuvar Araştırmaları Etik Kurul Başkanlığının 02 temmuz 2009 tarih ve 178/2009 protokol numaralı izniyle ve hastaların da bilgilendirilmiş onamları alındıktan sonra American Society of Anesthesiologists (ASA) fizyolojik sınıflamasına göre I-II-III grubundan 65 yaş ve üzeri elektif cerrahi geçirecek ve laringeal maske yerleştirme endikasyonu olan 60 dişsiz hasta ile prospektif ve randomize olarak gerçekleştirildi, orofaringeal kaçak basınçlarının ölçümü esnasında çift kör olarak yapıldı.
Tüm laringeal maskeler laringeal maske yerleştirme konusunda 5 yıldan fazla tecrübesi olan iki araştırmacı tarafından yerleştirildi.
DIŞLAMA KRİTERLERİ
– Herhangi bir boyun ve üst solunum yolu patolojisi olan – Gastrik içerik regürjitasyon/ aspirasyon riski olanlar (eski üst gastrointestinal sistem
cerrahisi geçirmiş olanlar, bilinen hiatus hernisi, gastroözefageal reflü, peptik ülser öyküsü, dolu mide) – Zor havayolu olasılığı ve öyküsü olanlar (olanaksız entübasyon öyküsü, Mallampati sınıflaması 3-4, sternomental mesafe 12 cmden kısa, tiromental mesafe 6 cmden kısa, baş ekstansiyonu 90 derecenin altında, ağız açıklığı 1.5 cmden az olanlar) – Pulmoner kompliyansı düşük olan veya havayolu direnci yüksek olan hastalar (morbid obez-BMI>35kg.m2, akciğer hastalığı)
Her hasta preoperatif olarak değerlendirildi, ASA ve Mallampati sınıfı kaydedildi. Çalışma grupları bilgisayar ortamında randomize edilerek Grup U (Unique) ve Grup S (Supreme) olarak belirlendi.
Operasyon salonuna alınan hastalara anestezi indüksiyonundan önce standart monitörizasyon (EKG, Pulse oksimetre, noninvazif kan basıncı) ve BİS monitörizasyonu [BIS-Vista (Aspect Medikal Sistemler; Newton; MA, USA)] yapıldı.
14

İlgili Kaynaklarsingle.php