Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

Hastalar yüz maskesi ile 3 dakika 6L/dk oksijen ile preoksijenize edildi. Anestezi indüksiyonu 0,02 mg/kg midazolam, 1-2 g/kg fentanyl ve 1-2 mg/kg propofol (49) ile yapıldıktan sonra %100 oksijen ile maske ventilasyonu uygulandı.
İndüksiyon sonrası BİS değeri 40-60 (50) arasında olduğunda ve yeterli çene gevşemesi sağlandığında su bazlı jelle kayganlaştırılan ve kafları tamamen sönmüş olarak hazırlanan LMlerden; hastaların vücut ağırlıklarına göre
50-70 kg arasındakilere: 4 70-100 kg arasındakilere: 5 numaralı LM yerleştirildi.
Denemeler sırasında hastaların reaksiyonlarına göre ve BİS değerlerini 40-60 arasında tutacak şekilde gerekli olduğunda 0,5 mg/kg propofol ek dozları verildi.
Laringeal maske yerleştirilmesinin ardından kaf içi basıncı 60 cmH20 (kaf basıncı manometresi, Rüsch, Almanya) altında olacak şekilde hava ile şişirildi. Operasyon sonunda LM çıkarılmadan önce kaf basıncı tekrar ölçülerek değeri kaydedildi.
Yerleştirme esnasında 3 deneme ile başarısızlık durumunda diğer çalışma grubundaki LM yerleştirildi ya da LM yerleştirilemeyen hastalar entübe edilerek havayolu yönetimi sağlandı.
Anestezi idamesi %50 O2/ %50 N2O karışımı içinde %1,5-2,5 sevofluran ile sağlandı, BİS değeri 40-60 arasında olacak şekilde sevofluran konsantrasyonu ayarlandı.
Sistolik arter basıncı (SAB), diyastolik arter basıncı (DAB), ortalama arter basıncı (OAB), kalp atım hızı (KAH) anestezi indüksiyonundan önce, LM yerleştirilmesinden önce ve LM yerleşimi doğrulandıktan sonraki 1., 2., 3. ve 5. dakikalarda kaydedildi.
Laringeal maskenin başarılı yerleştiğini gösteren kriterler:
Kapnogramda kare şeklinde dalganın görülmesi Solutma balonuyla ventilasyonun kolay olması ve göğüs hareketlerinin görülebilmesi
Orofaringeal kaçak testi yapılmadan önce hastaların yüzü hangi LMnin yerleştirildiği görülmeyecek şekilde örtüldü ve kör bir araştırmacı tarafından orofaringeal kaçak testi yapıldı. Bunun için, ekspiryum valvi kapatıldıktan sonra N2O kapatıldı ve O2 akımı 3 L/dkya indirilerek ağızdan kaçak sesinin duyulduğu ilk basınç değeri orofaringeal kaçak basıncı olarak
1524. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 25
Operasyon odasına alınan hastaların anestezi indüksiyonu öncesinde kalp atım hızı (KAH), sistolik arter basıncı (SAB), diyastolik arter basıncı (DAB), ortalama arter basıncı (OAB), elektrokardiyografi (EKG-Derivasyon II), periferik oksijen satürasyonu (SpO2) monitörize edildi. Anestezi derinliği bispekteral indeks [BIS-Vista™ (Aspect Medikal Sistemler; Newton; MA, USA)] monitörizasyonu kullanılara...
Erişkinlerde laringeal maske (Lma Unique) yerleştirilmesinde üç farklı tekniğin karşılaştırılması - Sayfa 30
sönmüş olarak hazırlandı. İndüksiyon sonrası BIS değeri 40’ın altında olduğunda ve yeterli çene gevşemesi sağlandığında; rastgele sayılar tablosuna göre önceden belirlenen yöntem kullanılarak 30-50 kg arasındakilere 3; 50-70 kg arasındakilere 4; 70-100 kg arasındakilere 5 numaralı LM-U yerleştirildi . Resim 3. BIS monitörü (89) Resim 4. BIS elektrodunun alın ve temporal bölgeye yerleştirilme...
Laparoskopik kolesistektomilerde lM-supreme uygulaması ile endotrakeal entübasyonun karşılaştırılması - Sayfa 26
Hastalar yüz maskesiyle 3 dakika 6 L/dk oksijen ile preoksijenize edildi. Anestezi indüksiyonu 2 dakika 0,2-0,5 mcg/kg/dk remifentanil infüzyonu sonrasında IV 1-2 mg/kg propofol ve 0,5 mg/kg rokuronyum ile yapıldı. İndüksiyon sonrası hastalar yüz maskesi ile 6 L/dk %100 oksijen uygulanarak ventile edildi. Tüm hastalara TOF Guard (TOF-GUARD, Biometer International A.S. DENMARK ) ile nöromüsküler...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

maske
sonra
hastalar
indüksiyon
basıncı
propofol


24. SAYFA ICERIGI

Hastalar yüz maskesi ile 3 dakika 6L/dk oksijen ile preoksijenize edildi. Anestezi indüksiyonu 0,02 mg/kg midazolam, 1-2 g/kg fentanyl ve 1-2 mg/kg propofol (49) ile yapıldıktan sonra %100 oksijen ile maske ventilasyonu uygulandı.
İndüksiyon sonrası BİS değeri 40-60 (50) arasında olduğunda ve yeterli çene gevşemesi sağlandığında su bazlı jelle kayganlaştırılan ve kafları tamamen sönmüş olarak hazırlanan LMlerden; hastaların vücut ağırlıklarına göre
50-70 kg arasındakilere: 4 70-100 kg arasındakilere: 5 numaralı LM yerleştirildi.
Denemeler sırasında hastaların reaksiyonlarına göre ve BİS değerlerini 40-60 arasında tutacak şekilde gerekli olduğunda 0,5 mg/kg propofol ek dozları verildi.
Laringeal maske yerleştirilmesinin ardından kaf içi basıncı 60 cmH20 (kaf basıncı manometresi, Rüsch, Almanya) altında olacak şekilde hava ile şişirildi. Operasyon sonunda LM çıkarılmadan önce kaf basıncı tekrar ölçülerek değeri kaydedildi.
Yerleştirme esnasında 3 deneme ile başarısızlık durumunda diğer çalışma grubundaki LM yerleştirildi ya da LM yerleştirilemeyen hastalar entübe edilerek havayolu yönetimi sağlandı.
Anestezi idamesi %50 O2/ %50 N2O karışımı içinde %1,5-2,5 sevofluran ile sağlandı, BİS değeri 40-60 arasında olacak şekilde sevofluran konsantrasyonu ayarlandı.
Sistolik arter basıncı (SAB), diyastolik arter basıncı (DAB), ortalama arter basıncı (OAB), kalp atım hızı (KAH) anestezi indüksiyonundan önce, LM yerleştirilmesinden önce ve LM yerleşimi doğrulandıktan sonraki 1., 2., 3. ve 5. dakikalarda kaydedildi.
Laringeal maskenin başarılı yerleştiğini gösteren kriterler:
Kapnogramda kare şeklinde dalganın görülmesi Solutma balonuyla ventilasyonun kolay olması ve göğüs hareketlerinin görülebilmesi
Orofaringeal kaçak testi yapılmadan önce hastaların yüzü hangi LMnin yerleştirildiği görülmeyecek şekilde örtüldü ve kör bir araştırmacı tarafından orofaringeal kaçak testi yapıldı. Bunun için, ekspiryum valvi kapatıldıktan sonra N2O kapatıldı ve O2 akımı 3 L/dkya indirilerek ağızdan kaçak sesinin duyulduğu ilk basınç değeri orofaringeal kaçak basıncı olarak
15

İlgili Kaynaklarsingle.php