Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

kaydedildi. Bu test sırasında havayolu basıncının 40 cmH2Oyun üzerine çıkmasına izin verilmedi (51,52,53).
Başarılı yerleştirme için geçen süre (ağzın açılmasından ilk başarılı ventilasyon gerçekleştirilmesine kadar geçen süre) (43), deneme sayısı, yerleştirmenin kolaylığı kaydedildi.
Yerleştirme kolaylığı (53), LMyi takan anestezistin kanaatine göre değerlendirildi: 1: Kolay 2: Zor 3: Başarısız (alternatif hava yolu yönetimi)
Laringeal maske Supreme takılan olgularda drenaj tüpü yoluyla orogastrik sonda takıldı ve gastrik içerik aspirasyonu yapılarak LMSnin doğru yerleştirildiği desteklendi.
Hasta uyanıkken LM çıkarıldı ve laringeal maskenin takılı kaldığı süre kaydedildi (Yerleştirme çıkarma arası süre).
Laringeal maske çıkarıldıktan sonra sabit hacimdeki su dolu kap içerisinde yıkandı. Yıkanan LM üzerinde gözle görülür miktardaki kan varlığı belirgin miktarda kan var olarak değerlendirildi. Gözle görülür miktarda kan olmadığında ise stick ile LM kontrol edildi ve stickte kan varlığı eser miktarda kan var, kan saptanmaması ise kan yok olarak değerlendirildi (44).
Uyandırılan hastalar derlenme ünitesine alındı ve yerleştirilen LM tipinden habersiz bir araştırmacı 1. ve 24. saatte hastaları boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve yutma güçlüğü varlığı açısından değerlendirdi. Boğaz ağrısının değerlendirilmesi VAS-10 (Görsel analog skala) kullanılarak yapıldı.
Araştırmanın başından sonuna kadar hastalar hipoksi (SpO2nin %90nın altına düşmesi) (44,51) ve laringospazm açısından takip edildi. Çalışmadan çıkarılma kriterleri ise araştırmanın herhangi bir döneminde SpO2 değeri %90nın altına düşen ve laringospazm gelişen hastalar olarak belirlendi.
1625. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 26
yerleştirilmesinden önce ve LM yerleşimi doğrulandıktan sonraki 1. 2. 3. ve 5. dakikalarda kaydedildi. Başarılı yerleştirme için geçen süre ağzın açılmasından ilk başarılı ventilasyon gerçekleştirilmesine kadar geçen süre olarak tanımlandı ve kaydedildi (63,66). Gereçlerin kaçıncı denemede yerleştirildiği ve yerleştirme kolaylığı kaydedildi. Laringeal Maskenin Başarılı Yerleştiğini Gösteren Krit...
Erişkinlerde laringeal maske (Lma Unique) yerleştirilmesinde üç farklı tekniğin karşılaştırılması - Sayfa 32
Operasyon sonunda LM çıkarılmadan önce kaf basıncı tekrar ölçülerek değeri kaydedildi. Ardından LM çıkarıldı ve LM’nin kullanıldığı süre kaydedildi (yerleştirmeçıkarma arası süre). Laringeal maske çıkarıldıktan sonra üzerindeki kan varlığı değerlendirilerek “1: kan yok/ 2: eser miktarda kan var/ 3: belirgin miktarda kan var” şeklinde sınıflanarak kaydedildi. Uyandırılan hasta derlenme ünitesine a...
Laparoskopik kolesistektomilerde lM-supreme uygulaması ile endotrakeal entübasyonun karşılaştırılması - Sayfa 59
EK-2: Hasta Takip Formu 2 Ventilasyon Parametreleri Yerleştirildikten 2 dk. Sonra İnsüflasyon Öncesi SPO2 PETCO2 TV SS Ppeak P mean VE Orofaringeal Kaçak Basıncı Kaf Basıncı Hemodinamik Parametreler SAB Yerl. önce Yerl. 2dk sonra DAB OAB KAH Mide Distansiyonu 0-10 arası cerrah tarafından değerlendirilecek İnsüflasyondan 10 Desüflasyondan dk. Sonra ...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
yerleştirme
süre
kolay
kolaylığı
sonra


25. SAYFA ICERIGI

kaydedildi. Bu test sırasında havayolu basıncının 40 cmH2Oyun üzerine çıkmasına izin verilmedi (51,52,53).
Başarılı yerleştirme için geçen süre (ağzın açılmasından ilk başarılı ventilasyon gerçekleştirilmesine kadar geçen süre) (43), deneme sayısı, yerleştirmenin kolaylığı kaydedildi.
Yerleştirme kolaylığı (53), LMyi takan anestezistin kanaatine göre değerlendirildi: 1: Kolay 2: Zor 3: Başarısız (alternatif hava yolu yönetimi)
Laringeal maske Supreme takılan olgularda drenaj tüpü yoluyla orogastrik sonda takıldı ve gastrik içerik aspirasyonu yapılarak LMSnin doğru yerleştirildiği desteklendi.
Hasta uyanıkken LM çıkarıldı ve laringeal maskenin takılı kaldığı süre kaydedildi (Yerleştirme çıkarma arası süre).
Laringeal maske çıkarıldıktan sonra sabit hacimdeki su dolu kap içerisinde yıkandı. Yıkanan LM üzerinde gözle görülür miktardaki kan varlığı belirgin miktarda kan var olarak değerlendirildi. Gözle görülür miktarda kan olmadığında ise stick ile LM kontrol edildi ve stickte kan varlığı eser miktarda kan var, kan saptanmaması ise kan yok olarak değerlendirildi (44).
Uyandırılan hastalar derlenme ünitesine alındı ve yerleştirilen LM tipinden habersiz bir araştırmacı 1. ve 24. saatte hastaları boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve yutma güçlüğü varlığı açısından değerlendirdi. Boğaz ağrısının değerlendirilmesi VAS-10 (Görsel analog skala) kullanılarak yapıldı.
Araştırmanın başından sonuna kadar hastalar hipoksi (SpO2nin %90nın altına düşmesi) (44,51) ve laringospazm açısından takip edildi. Çalışmadan çıkarılma kriterleri ise araştırmanın herhangi bir döneminde SpO2 değeri %90nın altına düşen ve laringospazm gelişen hastalar olarak belirlendi.
16

İlgili Kaynaklarsingle.php