Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

BULGULAR
Toplam 60 hasta çalışmaya alınmıştır. Üç hastada LMS yerleştirildikten sonra hastaları solutmakta güçlük çekilip desatürasyon gelişmesi nedeniyle LMU kullanıldı ve bu olguların istatistiksel verileri değerlendirilmeye alınmadı (Şekil 1).

Hastalar(n=60)

LM Supreme(n=30)
27 hasta çalışmaya alındı 3 hastada desatürasyon nedeniyle LM Unique takıldı

LM Unique(n=30) 30 hasta çalışmaya alındı

27 hastada OKB ölçüldü

30 hastada OKB ölçüldü

Şekil 1. Laringeal maske Unique ve Supreme için çalışma grupları

1827. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

LMA Unique? ve I-GEL?uygulamasında baş-boyun pozisyonlarının orofaringeal kaçak basıncına etkisi - Sayfa 30
BULGULAR Çalışmamıza toplam 103 hasta alındı. Olgulardan 3’ünde yerleştirme veya solutmakta güçlük çekilmesi üzerine çalışma dışı bırakıldı (Şekil 1). Çalışma dışı bırakılan olgulardan Grup U’daki 1 hastaya üç kez denemeye rağmen LMA Unique yerleştirilemeyince I-gel denendi, ancak bu da başarısız olunca hasta entübe edildi. Grup I’daki 2 hastaya da üç kez denemeye rağmen I-gel yerleştirilemedi. B...
Laparoskopik kolesistektomilerde lM-supreme uygulaması ile endotrakeal entübasyonun karşılaştırılması - Sayfa 30
BULGULAR Çalışmamıza toplam 100 hasta alındı. Bunların 50’ si ETT grubunda, 50’ si LM-S grubunda idi (Şekil 1). Havayolu aracı yerleştirilmesinde başarısız olunan ve diğer havayolu aracına geçilmesi gereken hasta olmadı. Hiçbir hastanın çalışmadan çıkarılması gerekmedi. HASTALAR (n=100) GRUP ETT (Endotrakeal Tüp) (n=50) 50 hasta çalışmaya dahil edildi GRUP LM-S (LM-Supreme) (n=50) 50 h...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
çalışma
maske
laringeal
istatistiksel
unique


27. SAYFA ICERIGI

BULGULAR
Toplam 60 hasta çalışmaya alınmıştır. Üç hastada LMS yerleştirildikten sonra hastaları solutmakta güçlük çekilip desatürasyon gelişmesi nedeniyle LMU kullanıldı ve bu olguların istatistiksel verileri değerlendirilmeye alınmadı (Şekil 1).

Hastalar(n=60)

LM Supreme(n=30)
27 hasta çalışmaya alındı 3 hastada desatürasyon nedeniyle LM Unique takıldı

LM Unique(n=30) 30 hasta çalışmaya alındı

27 hastada OKB ölçüldü

30 hastada OKB ölçüldü

Şekil 1. Laringeal maske Unique ve Supreme için çalışma grupları

18

İlgili Kaynaklarsingle.php