Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

1. DEMOGRAFİK VERİLERİN İNCELENMESİ
Grup U ve Grup Snin yaş ortalamaları (p= 0.418), cinsiyet dağılımları (p= 0.72), boy ve vücut ağırlıkları ortalamaları (p= 0.469 ve p= 0.773) ve Mallampati dağılımları (p= 0.225) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 4).

Tablo 4. Demografik veriler

Demografik veriler

Grup U

Yaş (Yıl)

(n=30) 72.437.641

Cinsiyet

E/K (n)

21/ 9

Boy (cm) Vücut Ağırlığı (kg)

166.238.5 70.3711.63

Mallampati (n)

1 16

29

35

ASA (n)

12

2 25

33

E: Erkek K: Kadın

Grup S (n=27) 70.965.939
16/11 164.677.7 69.569.47
15 11 1
5 19 3

p 0.418 0.72 0.469 0.773 0.225
0.37

1928. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

LMA Unique? ve I-GEL?uygulamasında baş-boyun pozisyonlarının orofaringeal kaçak basıncına etkisi - Sayfa 31
1. DEMOGRAFİK VERİLERİN İNCELENMESİ Çalışmaya alınan hastalara ait demografik veriler Tablo 3’de sunulmuştur. Gruplar arasında yaş ortalamaları, boy ortalamaları, vücut ağırlığı ortalamaları, cinsiyet dağılımları, ASA ve Mallampati dağılımları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. Tablo 3. Hastaların demografik özellikleri [ort±ss veya sayı (n)] Yaş (yıl) Grup U (n...
Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 28
BULGULAR Bu çalışmaya her grupta 33’er hasta olacak şekilde toplam 66 hasta alındı. Dişli hasta grubunda 1 hasta, dişsiz hasta grubunda 1 hasta olmak üzere toplam 2 hasta laringeal maskenin 3 deneme ile yerleştirilememesi nedeniyle entübe edildi ve çalışma dışı bırakıldı. Bu olguların istatistiksel verileri değerlendirilmeye alınmadı. I. DEMOGRAFİK VERİLERİN İNCELENMESİ Çalışmaya alınan has...
Laparoskopik kolesistektomilerde lM-supreme uygulaması ile endotrakeal entübasyonun karşılaştırılması - Sayfa 31
1. DEMOGRAFİK VERİLERİN İNCELENMESİ Grup ETT ve LM-S’ nin yaş ve boy ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p=0,069 ve p=0,855). Grup ETT’ nin vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksi ortalaması Grup LM-S’ ye göre anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla p=0.001 ve p=0,001). Her iki grubun cinsiyet ve Mallampati dağılımları ve ASA sınıflamaları arasında istatis...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

demografik
grup
anlamlı
cinsiyet
istatistiksel
arasında


28. SAYFA ICERIGI

1. DEMOGRAFİK VERİLERİN İNCELENMESİ
Grup U ve Grup Snin yaş ortalamaları (p= 0.418), cinsiyet dağılımları (p= 0.72), boy ve vücut ağırlıkları ortalamaları (p= 0.469 ve p= 0.773) ve Mallampati dağılımları (p= 0.225) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 4).

Tablo 4. Demografik veriler

Demografik veriler

Grup U

Yaş (Yıl)

(n=30) 72.437.641

Cinsiyet

E/K (n)

21/ 9

Boy (cm) Vücut Ağırlığı (kg)

166.238.5 70.3711.63

Mallampati (n)

1 16

29

35

ASA (n)

12

2 25

33

E: Erkek K: Kadın

Grup S (n=27) 70.965.939
16/11 164.677.7 69.569.47
15 11 1
5 19 3

p 0.418 0.72 0.469 0.773 0.225
0.37

19

İlgili Kaynaklarsingle.php