Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

2. AMELİYAT ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Grup U ve Grup Snin laringeal maskelerin takılı kalma süreleri (dk) ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi ( p=0.638) (Tablo 5).
Tablo 5. Laringeal maskelerin takılı kalma süresi

Laringeal maske takılı kalma süresi
(dk)

Grup U (n=30)
61.4735.127

Grup S (n=27)
65.9335.878

p 0.638

3. GEREÇLERİN YERLEŞTİRİLME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Grup U ve Grup S ilk denemedeki başarılı yerleştirme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p= 0.04) (Tablo 6). Ancak ikinci ve üçüncü yerleştirme oranlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p=0.054) (Tablo 6).

Tablo 6. Laringeal maskelerin deneme sayısı

Deneme sayısı
1 2 3

Grup U (n=30) (%) 22 (%73.3) 7 (%23.3)
1 (%3.3)

Grup S (n=27) (%) 26 (%86.6)*
1 (%3.3) 0

p
0.04 0.054 0.054

* Grup U ile Grup S karşılaştırıldığında p<0.05 2029. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Erişkinlerde laringeal maske (Lma Unique) yerleştirilmesinde üç farklı tekniğin karşılaştırılması - Sayfa 36
III. 2. Laringeal Maske Yerleştirme Süreleri ve Laringeal Maske Kalış Sürelerinin İncelenmesi Laringeal maske yerleştirme süresi Grup T’de, Grup S’den (p= 0,0001) ve Grup R’den (p= 0,001) istatistiksel olarak anlamlı ölçüde kısa bulundu. Ancak Grup S ile Grup R arasında yerleştirme süreleri açısından anlamlı farklılığa rastlanmadı (p=1,000) (Tablo 8) (Şekil 13). Laringeal maskenin kaldığı süre a...
Erişkinlerde laringeal maske (Lma Unique) yerleştirilmesinde üç farklı tekniğin karşılaştırılması - Sayfa 34
I I. AMELİYAT ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Cerrahi uygulamalar her üç grupta benzer olarak saptandı (p=0,98). Tablo 4. Cerrahi bölümlere göre hasta dağılımları Cerrahi Bölüm Genel Cerrahi Grup S Grup R Grup T (n) (n) (n) 96 6 Kadın Hastalıkları ve Doğum 6 9 6 Ortopedi 9 9 13 Göz Hastalıkları 17 18 19 Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 2 3 2 Ürol...

29. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

maske
farklılık
anlamlı
grup
istatistiksel
laringeal


29. SAYFA ICERIGI

2. AMELİYAT ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Grup U ve Grup Snin laringeal maskelerin takılı kalma süreleri (dk) ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi ( p=0.638) (Tablo 5).
Tablo 5. Laringeal maskelerin takılı kalma süresi

Laringeal maske takılı kalma süresi
(dk)

Grup U (n=30)
61.4735.127

Grup S (n=27)
65.9335.878

p 0.638

3. GEREÇLERİN YERLEŞTİRİLME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Grup U ve Grup S ilk denemedeki başarılı yerleştirme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p= 0.04) (Tablo 6). Ancak ikinci ve üçüncü yerleştirme oranlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p=0.054) (Tablo 6).

Tablo 6. Laringeal maskelerin deneme sayısı

Deneme sayısı
1 2 3

Grup U (n=30) (%) 22 (%73.3) 7 (%23.3)
1 (%3.3)

Grup S (n=27) (%) 26 (%86.6)*
1 (%3.3) 0

p
0.04 0.054 0.054

* Grup U ile Grup S karşılaştırıldığında p<0.05 20

İlgili Kaynaklarsingle.php