Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

TEŞEKKÜR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ RESİM LİSTESİ
KISALTMALAR
ÖZET
SUMMARY GİRİŞ
AMAÇ GENEL BİLGİLER
1. YAŞLANMA VE YAŞLILIK 2. YAŞLILARDA SOLUNUM YOLUNA İLİŞKİN FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER 3. LARİNGEAL MASKE
3.1. LARİNGEAL MASKE UNIQUETM 3.1.A. Yerleştirilme Tekniği 3.1.B. Endikasyonları 3.1.C. Kontrendikasyonları
3.2. LARİNGEAL MASKE SUPREMETM 3.2.1. Yerleştirilme Tekniği
4. ANESTEZİ DERİNLİĞİNİN BİS İLE MONİTÖRİZASYONU
GEREÇ VE YÖNTEM
BULGULAR TARTIŞMA
SONUÇ
KAYNAKLAR

iii iv v vi vii 1 2 3 4 5 5
5 6 7 8 9 9 10 11 12 14 18 27 34 35

33. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Erişkinlerde laringeal maske (Lma Unique) yerleştirilmesinde üç farklı tekniğin karşılaştırılması - Sayfa 3
İÇİNDEKİLER Sayfa No TEŞEKKÜR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ RESİM LİSTESİ KISALTMALAR ÖZET SUMMARY GİRİŞ AMAÇ GENEL BİLGİLER I. LARİNGEAL MASKE I.1. Endikasyonlar I.2. Kontrendikasyonlar I.3. Laringeal maskenin Yapısı ve Özellikleri I. 4. LMA Unique™ I. 5. Laringeal Maskenin Yerleştirilmesi II. HAVAYOLU ENSTRÜMANTASYONUNA FİZYOLOJİK YANITLAR III. ANESTEZİ DERİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ III. 1. Bisp...
Laparoskopik kolesistektomilerde lM-supreme uygulaması ile endotrakeal entübasyonun karşılaştırılması - Sayfa 3
İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ RESİM LİSTESİ KISALTMALAR ÖZET SUMMARY GİRİŞ AMAÇ GENEL BİLGİLER 1. ENDOTRAKEAL TÜPLER 1.1 Oral Endotrakeal Entübasyon 1.2 Entübasyonun Fizyopatolojik Etkileri 1.3 Ekstübasyon 2. LARİNGEAL MASKE 3. LARİNGEAL MASKE SUPREMETM 3.1 Yerleştirilme Tekniği 4. LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ 5. LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ ve ANESTEZİ GEREÇ VE YÖNTEM BULGULA...
Laparoskopik kolesistektomilerde lM-supreme uygulaması ile endotrakeal entübasyonun karşılaştırılması - Sayfa 7
RESİM LİSTESİ Resim 1. Laringeal maske’ nin yerleşimi Resim 2. Laringeal maske Supreme Resim 3. Laringeal maske Supreme’in yerleştirilme tekniği Resim 4. Fowler ve Trendelenburg pozisyonları Sayfa No 10 12 13 15 v ...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

laringeal
maske
yerleştirilme
resim
tekniği
listesi


3. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

TEŞEKKÜR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ RESİM LİSTESİ
KISALTMALAR
ÖZET
SUMMARY GİRİŞ
AMAÇ GENEL BİLGİLER
1. YAŞLANMA VE YAŞLILIK 2. YAŞLILARDA SOLUNUM YOLUNA İLİŞKİN FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER 3. LARİNGEAL MASKE
3.1. LARİNGEAL MASKE UNIQUETM 3.1.A. Yerleştirilme Tekniği 3.1.B. Endikasyonları 3.1.C. Kontrendikasyonları
3.2. LARİNGEAL MASKE SUPREMETM 3.2.1. Yerleştirilme Tekniği
4. ANESTEZİ DERİNLİĞİNİN BİS İLE MONİTÖRİZASYONU
GEREÇ VE YÖNTEM
BULGULAR TARTIŞMA
SONUÇ
KAYNAKLAR

iii iv v vi vii 1 2 3 4 5 5
5 6 7 8 9 9 10 11 12 14 18 27 34 35

3

İlgili Kaynaklarsingle.php