Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

Grup U ve Grup Snin yerleştirme kolaylıkları dağılımları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (Tablo 7).

Tablo 7. Laringeal maskelerin yerleştirme kolaylığı

Yerleştirme kolaylığı
Kolay Zor Başarısız

Grup U (n=30)(%) 30 (%100)
0 0

Grup S (n=30)(%) 27 (%90)
0 3(%10)

Grup U ve Grup Snin yerleştirme süresi ortalamaları (sn) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p= 0.059) (Tablo 8).

Tablo 8. Laringeal maskelerin yerleştirme sürelerinin incelenmesi (ort.+/- ss)

Grup U

Grup S

p

Yerleştirme süresi

(n=30) 11.873.451

(n=27) 10.043.674

0.059

(sn)

Laringeal maske Supreme grubundaki 27 hastaya gastrik aspirasyon amacıyla drenaj tüpünden orogastrik sonda takıldı ve mide içeriği görülerek yerleşim yeri doğrulandı.

Grup U ve Grup Snin orofaringeal kaçak basıncı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi ( p= 0.084) (Tablo 9).

Tablo 9. Laringeal maskelerin orofaringeal kaçak basıncı ortalamaları

OKB (cmH2O)

Grup U (n=30) 17.10+/-6.332

OKB: Orofaringeal kaçak basıncı

Grup S (n=27) 20.56+/-8.22

p 0.084
2130. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 31
II.e. Orofaringeal Kaçak Basıncı Dişli grup ve dişsiz grup arasında orofaringeal kaçak basıncı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi ( p= 0,82) (Tablo 7). Tablo 7. Laringeal maskelerin orofaringeal kaçak basıncı ortalamaları (ort. ±ss) OKB (cmH2O) Dişli Grup (n=32) 21,75±4,62 Dişsiz Grup (n=32) 20,75±5,04 P 0,82 OKB: Orofaringeal kaçak basıncı ...
Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 30
II.c. Yerleştirme Kolaylığı Dişli grup ve dişsiz grup arasında yerleştirme kolaylıklarının dağılımları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p=0,07) (Tablo5). Tablo 5. Laringeal maskelerin yerleştirme kolaylığı, sayı (yüzde) 1. Kolay 2. Orta Derece Zor 3. Zor 4. Alternatif Havayolu Dişli Grup (n=33)(%) 30 (%90,9) 2 (%6) - 1(%3) Dişsiz Grup (n=33)(%) 25 (%7...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

grup
yerleştirme
laringeal
maske
orofaringeal
açısından


30. SAYFA ICERIGI

Grup U ve Grup Snin yerleştirme kolaylıkları dağılımları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (Tablo 7).

Tablo 7. Laringeal maskelerin yerleştirme kolaylığı

Yerleştirme kolaylığı
Kolay Zor Başarısız

Grup U (n=30)(%) 30 (%100)
0 0

Grup S (n=30)(%) 27 (%90)
0 3(%10)

Grup U ve Grup Snin yerleştirme süresi ortalamaları (sn) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p= 0.059) (Tablo 8).

Tablo 8. Laringeal maskelerin yerleştirme sürelerinin incelenmesi (ort.+/- ss)

Grup U

Grup S

p

Yerleştirme süresi

(n=30) 11.873.451

(n=27) 10.043.674

0.059

(sn)

Laringeal maske Supreme grubundaki 27 hastaya gastrik aspirasyon amacıyla drenaj tüpünden orogastrik sonda takıldı ve mide içeriği görülerek yerleşim yeri doğrulandı.

Grup U ve Grup Snin orofaringeal kaçak basıncı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi ( p= 0.084) (Tablo 9).

Tablo 9. Laringeal maskelerin orofaringeal kaçak basıncı ortalamaları

OKB (cmH2O)

Grup U (n=30) 17.10+/-6.332

OKB: Orofaringeal kaçak basıncı

Grup S (n=27) 20.56+/-8.22

p 0.084
21

İlgili Kaynaklarsingle.php