Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

4. HEMODİNAMİK VERİLERİN İNCELENMESİ A) SİSTOLİK ARTER BASINÇLARI
Grup U ve Grup S birbirleriyle karşılaştırıldıklarında ölçüm yapılan zamanlarda SAB ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0.05) (Şekil 2).

mmHg

160

140

120

100

80

60

40

20

0

indüksiyon

öncesyierleştirmeden

1ydekrölenşctiermeden

1ydekrsleoşntirrameden

2ydekrsleoşntirrameden

3ydekrsleoşntirrameden

zaman(dk) 5dk sonra

Grup U Grup S

Şekil 2. Grupların sistolik arter basınçları (ort ss)

B) DİYASTOLİK ARTER BASINÇLARI
Grup U ve Grup Snin birbirleriyle karşılaştırıldıklarında ölçüm yapılan zamanlarda DAB ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p> 0.05) (Şekil 3).

2231. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 33
III. HEMODİNAMİK VERİLERİN İNCELENMESİ III.a. Sistolik Arter Basınçları Dişli ve dişsiz grup birbirleriyle karşılaştırıldığında ölçüm yapılan zamanlarda SAB ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0.05) (Şekil 1). mm Hg 160 140 120 100 80 60 40 20 0 indüksiyon öncesi Sistolik Arter Basınçları dişli grup dişsiz grup yerleştirmeden 1 dk ön...
LMA Unique? ve I-GEL?uygulamasında baş-boyun pozisyonlarının orofaringeal kaçak basıncına etkisi - Sayfa 36
4.HEMODİNAMİK VERİLERİN İNCELENMESİ: 4.a. Ortalama Arter Basınçları (OAB) Grup U ve Grup I birbirleriyle karşılaştırıldıklarında ölçüm yapılan zamanlarda OAB değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0.05). OAB (mmHg) 120 100 80 60 40 20 0 İndük s iyon önce s i Grup U Grup I LM yerleşim önce s i Yerleştirmeden Yerleştirmeden Yerleştirmeden 1 d...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

anlamlı
istatistiksel
arasında
ölçüm
grup
değerleri


31. SAYFA ICERIGI

4. HEMODİNAMİK VERİLERİN İNCELENMESİ A) SİSTOLİK ARTER BASINÇLARI
Grup U ve Grup S birbirleriyle karşılaştırıldıklarında ölçüm yapılan zamanlarda SAB ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0.05) (Şekil 2).

mmHg

160

140

120

100

80

60

40

20

0

indüksiyon

öncesyierleştirmeden

1ydekrölenşctiermeden

1ydekrsleoşntirrameden

2ydekrsleoşntirrameden

3ydekrsleoşntirrameden

zaman(dk) 5dk sonra

Grup U Grup S

Şekil 2. Grupların sistolik arter basınçları (ort ss)

B) DİYASTOLİK ARTER BASINÇLARI
Grup U ve Grup Snin birbirleriyle karşılaştırıldıklarında ölçüm yapılan zamanlarda DAB ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p> 0.05) (Şekil 3).

22

İlgili Kaynaklarsingle.php