Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

mmHg

80 70 60 50 40 30 20 10
0
indüksiyon önyceersleiştirmedeyne1rldekştöirnmceedeyne1rldekştsiromnreadeyne2rldekştsiromnreadeyne3rldekştsiromnreadezna5mdakns(dokn)ra
Şekil 3. Grupların diyastolik arter basınçları (ort ss)

Grup U Grup S

C) ORTALAMA ARTER BASINÇLARI
Grup U ve Grup Snin birbirleriyle karşılaştırıldıklarında ölçüm yapılan zamanlarda OAB ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p > 0.05 ) (Şekil 4).

2332. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

LMA Unique? ve I-GEL?uygulamasında baş-boyun pozisyonlarının orofaringeal kaçak basıncına etkisi - Sayfa 36
4.HEMODİNAMİK VERİLERİN İNCELENMESİ: 4.a. Ortalama Arter Basınçları (OAB) Grup U ve Grup I birbirleriyle karşılaştırıldıklarında ölçüm yapılan zamanlarda OAB değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0.05). OAB (mmHg) 120 100 80 60 40 20 0 İndük s iyon önce s i Grup U Grup I LM yerleşim önce s i Yerleştirmeden Yerleştirmeden Yerleştirmeden 1 d...
Kontrollü hipotansiyon uygulanan hastalarda propofol ve sevofluran anestezilerinin oluşturduğu vazodilatasyonun akustik rinometri yardımıyla karşılaştırılması - Sayfa 69
Şekil 11. Diastolik arter basınç değerleri (mmHg) Ortalama kan basınçları değerlendirildiğinde grup S ve grup P arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadı (p>0.05). Grup S ve P ayrı ayrı olmak üzere sekiz ölçüm periyodundaki ortalama arter basınçları arasında istatistiksel olarak önemli fark olduğu görüldü (p<0.05). Yapılan ikili karşılaştırma sonucunda; S ve P gruplarında ilk ölçüle...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

arter
grup
ortalama
basınçları
arasında
anlamlı


32. SAYFA ICERIGI

mmHg

80 70 60 50 40 30 20 10
0
indüksiyon önyceersleiştirmedeyne1rldekştöirnmceedeyne1rldekştsiromnreadeyne2rldekştsiromnreadeyne3rldekştsiromnreadezna5mdakns(dokn)ra
Şekil 3. Grupların diyastolik arter basınçları (ort ss)

Grup U Grup S

C) ORTALAMA ARTER BASINÇLARI
Grup U ve Grup Snin birbirleriyle karşılaştırıldıklarında ölçüm yapılan zamanlarda OAB ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p > 0.05 ) (Şekil 4).

23

İlgili Kaynaklarsingle.php