Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

6. BİS ÖLÇÜMLERİ
Grup U ve Grup Snin birbirleriyle karşılaştırıldıklarında ölçülen tüm zamanlarda BİS ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi ( p > 0.05 ) (Şekil 6).

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
indüksiyon önyceerslei ştirmedenye1rdlekşötinrmceedenye1rdlekşstiormnreadenye2rdlekşstiormnreadenye3rdlekşstiormnreadenza5mdkans(odnkr)a
Şekil 6. Grupların bispektral indeksleri (ort ss)

Grup U Grup S

7. LARİNGEAL MASKELERİN ÇIKARILDIKTAN SONRA ÜZERİNDE KAN GÖRÜLMESİ
Grup U ve Grup S LM çıkarıldığında kan varlığı açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulundu ( p= 0.024) (Tablo 10).
2534. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sevofluran veya propofol ile anestezi indüksiyonuna deksmedetomidin eklenmesinin klasik LMA yerleştirilme başarısına etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 27
İndüksiyon sonrası LMA yerleştirilmeden önce kaydedilen KAH değerleri kontrol değerleri ile karşılaştırıldığı zaman istatistiksel olarak anlamlı olmasa da en fazla azalmanın grup P’de olduğu gözlendi (Şekil- 7). 90 80 KAH (mmHg) 70 60 Grup S Grup P Grup DP Grup DS 50 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 Zaman Şekil-7 : Olguların kalp atım hızları (KAH) değerler...
Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 36
BİS BİS (bispektral index) dişli grup dişsiz grup 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 zaman (dk) 0 indüksiyon yerleştirmeden 1 yerleştirmeden 1 yerleştirmeden 2 yerleştirmeden 3 yerleştirmeden 5 öncesi dk önce dk sonra dk sonra dk sonra dk sonra Şekil 5. Grupların bispektral indeksleri (ort ± ss) IV. KOMPLİKASYONLARIN İNCELENMESİ IV.a. L...
Erişkinlerde laringeal maske (Lma Unique) yerleştirilmesinde üç farklı tekniğin karşılaştırılması - Sayfa 39
Kalp Atım Hızı Grup S, Grup R ve Gup T birbirleriyle karşılaştırıldığında ölçüm yapılan zamanlarda KAH ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p > 0,05). Şekil 16. Gruplara ait kalp atım hızı ortalamaları V. KOMPLİKASYONLARIN İNCELENMESİ V.1. Laringofaringeal Komplikasyonlar Laringeal maske çıkarıldığında üzerindeki kan varlığı açısından gruplar arasında ...

34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

grup
istatistiksel
anlamlı
değerleri
grupların
arasında


34. SAYFA ICERIGI

6. BİS ÖLÇÜMLERİ
Grup U ve Grup Snin birbirleriyle karşılaştırıldıklarında ölçülen tüm zamanlarda BİS ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi ( p > 0.05 ) (Şekil 6).

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
indüksiyon önyceerslei ştirmedenye1rdlekşötinrmceedenye1rdlekşstiormnreadenye2rdlekşstiormnreadenye3rdlekşstiormnreadenza5mdkans(odnkr)a
Şekil 6. Grupların bispektral indeksleri (ort ss)

Grup U Grup S

7. LARİNGEAL MASKELERİN ÇIKARILDIKTAN SONRA ÜZERİNDE KAN GÖRÜLMESİ
Grup U ve Grup S LM çıkarıldığında kan varlığı açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulundu ( p= 0.024) (Tablo 10).
25

İlgili Kaynaklarsingle.php