Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

Tablo 10. Laringeal maskelerin üzerinde kan varlığı

Kan varlığı

Grup U (n=30) (%)

Grup S (n=27) (%)

Yok Eser Belirgin

23 (%76.7) 7 (%23.3)
0

26 (%96.3) 1 (3.7)* 0

* Grup U ile Grup S karşılaştırıldığında p<0.05 p 0.024 8. LARİNGOFARİNGEAL KOMPLİKASYONLAR Grup U ve Grup Snin 1. saat boğaz ağrısı varlığı dağılımları arasında istatistiksel farklılık gözlenmedi. Her iki grupta da 24. saatte boğaz ağrısı görülmedi. Grup U ve Grup Snin 1. saat ve 24. saat yutma zorluğu varlığı ve ses kısıklığı varlığı dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. 2635. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

LMA Unique? ve I-GEL?uygulamasında baş-boyun pozisyonlarının orofaringeal kaçak basıncına etkisi - Sayfa 38
5.a.b. Postoperatif Boğaz Ağrısı Açısından Karşılaştırılması Grup U ve Grup I birbirleriyle karşılaştırıldıklarında, cerrahi işlem bittikten sonra derlenme ünitesindeki boğaz ağrısı değerlendirilmelerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0,06) (Tablo 11). Tablo 11. Hastaların boğaz ağrısı yönünden derlenme ünitesinde ve 24 saat sonraki değerlendirilmeleri [sayı (yüzde)] VAS 10 Ü...
Erişkinlerde laringeal maske (Lma Unique) yerleştirilmesinde üç farklı tekniğin karşılaştırılması - Sayfa 40
Tablo 10. Laringeal maske çıkarıldığında üzerindeki kan varlığı açısından grupların karşılaştırılması Kan varlığı Grup S n (%) Grup R n (%) Grup T n (%) p Yok 43(77) 47(87) 43(75) Eser 5(9) 4(7) 8(14) 0,39 Belirgin 8(14) 3(6) 6(11) Gruplar arasında derlenme çıkışında boğaz ağrısı (p=0,59) (Tablo 11), ses kısıklığı (p=0,45) ve yutma güçlüğü (p=0,32...
Laparoskopik kolesistektomilerde lM-supreme uygulaması ile endotrakeal entübasyonun karşılaştırılması - Sayfa 44
7. LARİNGOFARİNGEAL KOMPLİKASYONLAR Grup ETT ve Grup LM-S’ nin hastalar tarafından verilen boğaz ağrısı skorları (VAS 0-5 arası) ekstübasyondan 1 saat sonra (p=0,773) ve 24 saat sonra (p=0,204) karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 9). Tablo 9. Hastaların boğaz ağrısı yönünden derlenme ünitesinde ve 24 saat sonraki değerlendirilmeleri Boğaz Ağrısı ...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

anlamlı
grup
istatistiksel
boğaz
ağrısı
saat


35. SAYFA ICERIGI

Tablo 10. Laringeal maskelerin üzerinde kan varlığı

Kan varlığı

Grup U (n=30) (%)

Grup S (n=27) (%)

Yok Eser Belirgin

23 (%76.7) 7 (%23.3)
0

26 (%96.3) 1 (3.7)* 0

* Grup U ile Grup S karşılaştırıldığında p<0.05 p 0.024 8. LARİNGOFARİNGEAL KOMPLİKASYONLAR Grup U ve Grup Snin 1. saat boğaz ağrısı varlığı dağılımları arasında istatistiksel farklılık gözlenmedi. Her iki grupta da 24. saatte boğaz ağrısı görülmedi. Grup U ve Grup Snin 1. saat ve 24. saat yutma zorluğu varlığı ve ses kısıklığı varlığı dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. 26

İlgili Kaynaklarsingle.php