Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

TARTIŞMA
Geriyatrik yaş grubunda LM yerleştirilmesi ve etkinliği ile ilgili literatürde herhangi bir çalışma bulunamamıştır Bu yüzden bu araştırmada BİS monitörizasyonu ile sağlanan aynı anestezi derinliğinde; geriyatrik dişsiz hastalarda LMSnin ve LMUnun ilk denemedeki yerleştirme başarısı, yerleştirme kolaylığı, yerleştirme süreleri ve OKBları karşılaştırıldı. Bu çalışmada ilk denemedeki yerleştirme başarısının LMSde daha yüksek olduğu ancak yerleştirme kolaylığı ve OKB açısından iki gereç arasında bir fark olmadığı saptandı.
Gereçlerin ilk denemedeki yerleştirme başarılarını karşılaştırdığımızda; LMS grubunda ilk denemedeki yerleştirme başarısı LMUya göre yüksek bulunmuştur (LMS %86.6 LMU %73.3). Seet ve ark.nın (53) LMS ile LMPyi karşılaştırdıkları çalışmalarında ilk denemedeki yerleştirme başarısı LMSde %98 olarak saptanmıştır. Tham ve ark.nın (51) yaptığı çalışmada LMS ile LMP karşılaştırılmış ve ilk denemedeki başarı oranı birbirine yakın bulunmuştur (%97). Ali ve ark.nın (52) LMK ile LMSyi karşılaştırdığı çalışmalarında LMS için ilk denemedeki yerleştirme oranı %88.5 olarak saptanmıştır. Bu çalışmalarda LM yerleştiren kişilerin LMS dışındaki LMlerin yerleştirilmesinde daha deneyimli oldukları bildirilmiştir. Ancak Timmermann ve ark. (54) tıp fakültesi son sınıf öğrencileri ve anestezi asistanlığının ilk yılında olup havayolu yönetimi açısından deneyimsiz kişilerde LMS yerleştirme oranlarına baktıkları bir çalışmada, ilk denemedeki yerleştirme oranını her iki grupta da %90 olarak bulmuşlardır. Tham ve ark. (51) LMSnin ilk denemede başarılı yerleştirme nedenini LMSnin orofarinksin anatomisine uygun eliptik havayolu yapısından kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Bizim araştırmamızda ilk yerleştirmedeki başarı oranının diğer araştırmalara göre düşük olmasının nedeni, araştırma evreninin 65 yaş ve üzeri dişsiz hastalardan seçilmesi ve ayrıca LMS yerleştirilmesi ile ilgili tecrübelerimizin daha az olması olabilir.
Literatürde LMU ile yapılan çalışmalarda ilk denemedeki başarı oranları farklılık göstermektedir. Başarı oranını Verghese ve ark. (6) %88, Francksen ve ark. (55) %85 ve Uppal ve ark. (56) %100 olarak saptamışlardır. Bizim çalışmamızda LMUnun ilk yerleştirmedeki başarı oranı %73.3dür. Laringeal maske Uniquein ilk denemedeki yerleştirme başarısındaki bu değişkenlik Verghese ve ark.nın (6) belirttiği gibi LMUnun LMKya göre tüp yapısının sert olmasına bağlanmıştır. Bu çalışmada tüpün LMKya göre arka tabanının daha sert olması yerleştirilmesinde güçlük yarattığı bildirilmektedir. Bizim çalışmamızda LMUnun ilk
2736. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 38
TARTIŞMA Literatürde yaşlı hastalarda maske ventilasyonunda zorluk yaşandığına dair çalışmalar bulunmaktadır (4,7,15,62). Laringeal maskenin bu yaş grubundaki hastalarda yerleştirilmesi ve olası sorunları ile ilişkili olarak ise literatürde az sayıda araştırma yer almaktadır (10,11). Çalışmamızda ilk denemede LMU’nun yerleştirme başarısı dişli hasta grubunda %78,7, dişsiz hasta grubunda %60,6 ol...

36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çalışmalarında
çalışma
olması
arknın
fark
yerleştirme


36. SAYFA ICERIGI

TARTIŞMA
Geriyatrik yaş grubunda LM yerleştirilmesi ve etkinliği ile ilgili literatürde herhangi bir çalışma bulunamamıştır Bu yüzden bu araştırmada BİS monitörizasyonu ile sağlanan aynı anestezi derinliğinde; geriyatrik dişsiz hastalarda LMSnin ve LMUnun ilk denemedeki yerleştirme başarısı, yerleştirme kolaylığı, yerleştirme süreleri ve OKBları karşılaştırıldı. Bu çalışmada ilk denemedeki yerleştirme başarısının LMSde daha yüksek olduğu ancak yerleştirme kolaylığı ve OKB açısından iki gereç arasında bir fark olmadığı saptandı.
Gereçlerin ilk denemedeki yerleştirme başarılarını karşılaştırdığımızda; LMS grubunda ilk denemedeki yerleştirme başarısı LMUya göre yüksek bulunmuştur (LMS %86.6 LMU %73.3). Seet ve ark.nın (53) LMS ile LMPyi karşılaştırdıkları çalışmalarında ilk denemedeki yerleştirme başarısı LMSde %98 olarak saptanmıştır. Tham ve ark.nın (51) yaptığı çalışmada LMS ile LMP karşılaştırılmış ve ilk denemedeki başarı oranı birbirine yakın bulunmuştur (%97). Ali ve ark.nın (52) LMK ile LMSyi karşılaştırdığı çalışmalarında LMS için ilk denemedeki yerleştirme oranı %88.5 olarak saptanmıştır. Bu çalışmalarda LM yerleştiren kişilerin LMS dışındaki LMlerin yerleştirilmesinde daha deneyimli oldukları bildirilmiştir. Ancak Timmermann ve ark. (54) tıp fakültesi son sınıf öğrencileri ve anestezi asistanlığının ilk yılında olup havayolu yönetimi açısından deneyimsiz kişilerde LMS yerleştirme oranlarına baktıkları bir çalışmada, ilk denemedeki yerleştirme oranını her iki grupta da %90 olarak bulmuşlardır. Tham ve ark. (51) LMSnin ilk denemede başarılı yerleştirme nedenini LMSnin orofarinksin anatomisine uygun eliptik havayolu yapısından kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Bizim araştırmamızda ilk yerleştirmedeki başarı oranının diğer araştırmalara göre düşük olmasının nedeni, araştırma evreninin 65 yaş ve üzeri dişsiz hastalardan seçilmesi ve ayrıca LMS yerleştirilmesi ile ilgili tecrübelerimizin daha az olması olabilir.
Literatürde LMU ile yapılan çalışmalarda ilk denemedeki başarı oranları farklılık göstermektedir. Başarı oranını Verghese ve ark. (6) %88, Francksen ve ark. (55) %85 ve Uppal ve ark. (56) %100 olarak saptamışlardır. Bizim çalışmamızda LMUnun ilk yerleştirmedeki başarı oranı %73.3dür. Laringeal maske Uniquein ilk denemedeki yerleştirme başarısındaki bu değişkenlik Verghese ve ark.nın (6) belirttiği gibi LMUnun LMKya göre tüp yapısının sert olmasına bağlanmıştır. Bu çalışmada tüpün LMKya göre arka tabanının daha sert olması yerleştirilmesinde güçlük yarattığı bildirilmektedir. Bizim çalışmamızda LMUnun ilk
27

İlgili Kaynaklarsingle.php