Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

denemedeki yerleştirme başarısı diğer çalışmalara göre düşük olmasının nedeni seçtiğimiz yaş grubu olabilir.
Gereçlerin yerleştirme kolaylıkları açısından bizim çalışmamızda LMS ve LMU arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (LMS=%90 ve LMU= %100). Seet ve ark. (53), Tham ve ark.(51), Verghese ve ark.nın (43) yaptıkları çalışmalarında LMP ve LMS karşılaştırılmış ve her iki gereç için istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır ve sırasıyla %84, %100 ve %97 oranında LMSnin kolay yerleştiği saptanmıştır. Çalışmamızda 3 hastada LMS yerleştirildikten sonra hastaları solutmakta güçlük çekilmesi ve desatürasyon gelişmesi sonucunda LMS, LMU ile değiştirildi. Desatürasyon gelişmesinin nedenini Brueggeneyin (57) yayınladığı bir olgu sunumunda açıkladığı gibi LMSnin hava yolu tüpünün daha sert, kafının daha geniş olması ve kafın şişirildikten sonra epiglottisin üzerine yaslanıp epiglottisi kapatması olabilir. Bu makalede LMS kafının şişirilmesi ile kornikulat ve kuneiform kıkırdakların mediale doğru yer değiştirmesi sonucu larinks girişininin daralarak solunum yolu tıkanıklığı oluşturduğu bildirilmektedir. Laringeal maske Supreme ile ilgili bir başka makalede ise, Riley ve ark. (58) birkaç olguda LMS yerleştirirken zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu olgulardaki gözlemlerinde LMS çıkarıldıktan sonra kafın sırt kısmında belirgin bir çıkıntının olduğunu saptamışlardır. Bu nedenle her vakada sırasıyla kaf önce şişirilmiş sonrasında kafın tabanı düz bir hale gelene kadar basınç uygulanarak tamamen söndürülmüştür (58). Francksen ve ark. (59) tek kullanımlık LMleri(LMU, ambu LM, soft seal LM) karşılaştırdıkları çalışmalarında LMU için %75 oranında yerleşiminin kolay olduğunu saptamışlardır. Francksen ve ark.nın (55) non paralize hastalarda yaptıkları başka bir çalışmada LMU ve i-gel karşılaştırılmış ve LMUnun %80 oranında kolay yerleştiğini ancak i-gele göre daha zor olduğu sonucuna varmışlardır (i-gelin yerleştirme kolaylığı %90).
Gereçlerin yerleştirme sürelerini karşılaştırdığımızda; çalışmamızda LMU ve LMSnin yerleştirme süreleri ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (LMU: 11.87 sn LMS: 10.04 sn). Seet ve ark. (53), Tham ve ark. (51) ve Eschertzhuber ve ark.nın (45) LMS ve LMP ile yaptıkları karşılaştırmalı çalışmalarında yerleştirme süreleri açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır ve LMS için yerleştirme sürelerini sırasıyla 26 sn, 20 sn ve 21 sn olarak bulmuşlardır. Bu çalışmalarda yerleştirme süresi, LM yerleştiren kişinin gereci eline aldığı andan kare dalga kapnogramın ortaya çıkmasına kadar geçen süre olarak tanımlanmıştır. Ali ve ark.nın (52) yaptıkları çalışmada LMK ile LMS karşılaştırılmış ve LMSnin LMKye göre daha hızlı yerleştirildiğini saptamışlardır (LMS: 8 sn). Ancak bu
2837. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

olması
çalışmalarında
gereç
çalışmada
yerleştirme
arknın


37. SAYFA ICERIGI

denemedeki yerleştirme başarısı diğer çalışmalara göre düşük olmasının nedeni seçtiğimiz yaş grubu olabilir.
Gereçlerin yerleştirme kolaylıkları açısından bizim çalışmamızda LMS ve LMU arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (LMS=%90 ve LMU= %100). Seet ve ark. (53), Tham ve ark.(51), Verghese ve ark.nın (43) yaptıkları çalışmalarında LMP ve LMS karşılaştırılmış ve her iki gereç için istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır ve sırasıyla %84, %100 ve %97 oranında LMSnin kolay yerleştiği saptanmıştır. Çalışmamızda 3 hastada LMS yerleştirildikten sonra hastaları solutmakta güçlük çekilmesi ve desatürasyon gelişmesi sonucunda LMS, LMU ile değiştirildi. Desatürasyon gelişmesinin nedenini Brueggeneyin (57) yayınladığı bir olgu sunumunda açıkladığı gibi LMSnin hava yolu tüpünün daha sert, kafının daha geniş olması ve kafın şişirildikten sonra epiglottisin üzerine yaslanıp epiglottisi kapatması olabilir. Bu makalede LMS kafının şişirilmesi ile kornikulat ve kuneiform kıkırdakların mediale doğru yer değiştirmesi sonucu larinks girişininin daralarak solunum yolu tıkanıklığı oluşturduğu bildirilmektedir. Laringeal maske Supreme ile ilgili bir başka makalede ise, Riley ve ark. (58) birkaç olguda LMS yerleştirirken zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu olgulardaki gözlemlerinde LMS çıkarıldıktan sonra kafın sırt kısmında belirgin bir çıkıntının olduğunu saptamışlardır. Bu nedenle her vakada sırasıyla kaf önce şişirilmiş sonrasında kafın tabanı düz bir hale gelene kadar basınç uygulanarak tamamen söndürülmüştür (58). Francksen ve ark. (59) tek kullanımlık LMleri(LMU, ambu LM, soft seal LM) karşılaştırdıkları çalışmalarında LMU için %75 oranında yerleşiminin kolay olduğunu saptamışlardır. Francksen ve ark.nın (55) non paralize hastalarda yaptıkları başka bir çalışmada LMU ve i-gel karşılaştırılmış ve LMUnun %80 oranında kolay yerleştiğini ancak i-gele göre daha zor olduğu sonucuna varmışlardır (i-gelin yerleştirme kolaylığı %90).
Gereçlerin yerleştirme sürelerini karşılaştırdığımızda; çalışmamızda LMU ve LMSnin yerleştirme süreleri ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (LMU: 11.87 sn LMS: 10.04 sn). Seet ve ark. (53), Tham ve ark. (51) ve Eschertzhuber ve ark.nın (45) LMS ve LMP ile yaptıkları karşılaştırmalı çalışmalarında yerleştirme süreleri açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır ve LMS için yerleştirme sürelerini sırasıyla 26 sn, 20 sn ve 21 sn olarak bulmuşlardır. Bu çalışmalarda yerleştirme süresi, LM yerleştiren kişinin gereci eline aldığı andan kare dalga kapnogramın ortaya çıkmasına kadar geçen süre olarak tanımlanmıştır. Ali ve ark.nın (52) yaptıkları çalışmada LMK ile LMS karşılaştırılmış ve LMSnin LMKye göre daha hızlı yerleştirildiğini saptamışlardır (LMS: 8 sn). Ancak bu
28

İlgili Kaynaklarsingle.php