Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

çalışmada yerleştirme süresi tanımı diğer çalışmalarda olduğu gibi belirtilmemiştir. Verghese ve Ramaswamynin (43) LMP ve LMSyi karşılaştırdıkları çalışmasında LMSnin yerleştirme süresi 15 sn olarak bulunmuştur. Bu çalışmada yerleştirme süresi, anestezistin gereci eline aldığı andan ilk ventilasyonun gerçekleştiği ana kadar geçen süre olarak tanımlanmıştır. Bizim çalışmamızda LMSnin yerleştirme süresinin diğer çalışmalardan kısa olmasını yerleştirme süresi tanımlamamızın aynı Verghese ve Ramaswamynin çalışmasında olduğu gibi tanımlamamıza ve seçtiğimiz hasta evrenine bağlı olabileceğini düşünüyoruz. Francksen ve ark.nın (59) yaptıkları çalışmada tek kullanımlık LMler (LMU, ambu LM, softseal LM) karşılaştırılmış ve LMU için yerleştirme süresini 19 sn bulmuşlardır. Uppal ve ark. (56) i-gel ve LMUyu karşılaştırdıkları bir çalışmada LMUnun yerleştirme süresini 15.2 sn olarak bulmuşlardır. Bu çalışmada araştırmacılar hızlı yerleştirme sürelerini her iki gereç için de deneyimli olmalarına bağlamışlardır. Çalışmamızda LMU için yerleştirme süresi tanımlamamız aynı olmasına rağmen diğer iki çalışmadan kısa saptanmıştır. Bunun nedeni hem araştırmacıların deneyimli olması hem de hasta evrenimizden kaynaklanmış olabilir.
Birçok çalışmada farklı çeşitteki LMler orofaringeal kaçak basıncı yönünden birbirleriyle karşılaştırılmıştır (52). Çalışmamızda LMU ve LMS arasında OKB açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi ve sırasıyla 17.10 cmH2O ve 20.56 cmH2O olarak bulunmuştur. Francksen ve ark.nın (55) i-gel ve LMUyu karşılaştırdığı çalışmalarında LMUnun OKBnı 18 cmH2O olarak bulmuşlardır ve bizim bulgumuzla benzerdir. Uppal ve ark. (56) paralize hastalarda yaptıkları bir çalışmalarında LMU ile i-geli karşılaştırmışlar ve LMUnun OKBnı 22 cmH2O olarak bulmuşlardır.
Laringeal maske Supreme modifiye geniş kafı, yüksek OKB nedeniyle havayolu direnci yüksek olan olgularda kısa süreli işlemlerde tercih sebebi olabilir (60). Murdoch ve Cook (60) tarafından belirtilen olgu sunumunda LMS takılan bir hastaya kardiyopulmoner resüsitasyon sırasında efektif tidal volümün sağlandığı bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda LMS için saptanan OKBları geniş varyasyonlara sahiptir. Timmermann ve ark. (8) LMP ve LMSnin OKBlarını karşılaştırdıkları çalışmalarında LMSnin OKBnı 28 cmH2O olarak bulmuştur. Bu çalışmada bayan hastalarda supraglottik gereçler denenmiş ve sadece 4 numaralı LMler kullanılmış ayrıca hiçbir hastaya kas gevşetici verilmemiştir. Timmermann daha önce yapılan çalışmalardaki yüksek bulunan OKBlarını (37 cmH2O-39 cmH2O) OKB limitlerinin 40 cmH2Oyun üzerinde olmasına ve kendi buldukları sonucun düşük olmasını ise OKBnin üst limitinin 35 cmH2O olmasına bağlamıştır. Seet ve ark.nın (53) LMP ile LMSyi karşılaştırdığı
2938. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çalışmalarında
olması
hasta
çalışmamızda
çalışmada
düşük


38. SAYFA ICERIGI

çalışmada yerleştirme süresi tanımı diğer çalışmalarda olduğu gibi belirtilmemiştir. Verghese ve Ramaswamynin (43) LMP ve LMSyi karşılaştırdıkları çalışmasında LMSnin yerleştirme süresi 15 sn olarak bulunmuştur. Bu çalışmada yerleştirme süresi, anestezistin gereci eline aldığı andan ilk ventilasyonun gerçekleştiği ana kadar geçen süre olarak tanımlanmıştır. Bizim çalışmamızda LMSnin yerleştirme süresinin diğer çalışmalardan kısa olmasını yerleştirme süresi tanımlamamızın aynı Verghese ve Ramaswamynin çalışmasında olduğu gibi tanımlamamıza ve seçtiğimiz hasta evrenine bağlı olabileceğini düşünüyoruz. Francksen ve ark.nın (59) yaptıkları çalışmada tek kullanımlık LMler (LMU, ambu LM, softseal LM) karşılaştırılmış ve LMU için yerleştirme süresini 19 sn bulmuşlardır. Uppal ve ark. (56) i-gel ve LMUyu karşılaştırdıkları bir çalışmada LMUnun yerleştirme süresini 15.2 sn olarak bulmuşlardır. Bu çalışmada araştırmacılar hızlı yerleştirme sürelerini her iki gereç için de deneyimli olmalarına bağlamışlardır. Çalışmamızda LMU için yerleştirme süresi tanımlamamız aynı olmasına rağmen diğer iki çalışmadan kısa saptanmıştır. Bunun nedeni hem araştırmacıların deneyimli olması hem de hasta evrenimizden kaynaklanmış olabilir.
Birçok çalışmada farklı çeşitteki LMler orofaringeal kaçak basıncı yönünden birbirleriyle karşılaştırılmıştır (52). Çalışmamızda LMU ve LMS arasında OKB açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi ve sırasıyla 17.10 cmH2O ve 20.56 cmH2O olarak bulunmuştur. Francksen ve ark.nın (55) i-gel ve LMUyu karşılaştırdığı çalışmalarında LMUnun OKBnı 18 cmH2O olarak bulmuşlardır ve bizim bulgumuzla benzerdir. Uppal ve ark. (56) paralize hastalarda yaptıkları bir çalışmalarında LMU ile i-geli karşılaştırmışlar ve LMUnun OKBnı 22 cmH2O olarak bulmuşlardır.
Laringeal maske Supreme modifiye geniş kafı, yüksek OKB nedeniyle havayolu direnci yüksek olan olgularda kısa süreli işlemlerde tercih sebebi olabilir (60). Murdoch ve Cook (60) tarafından belirtilen olgu sunumunda LMS takılan bir hastaya kardiyopulmoner resüsitasyon sırasında efektif tidal volümün sağlandığı bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda LMS için saptanan OKBları geniş varyasyonlara sahiptir. Timmermann ve ark. (8) LMP ve LMSnin OKBlarını karşılaştırdıkları çalışmalarında LMSnin OKBnı 28 cmH2O olarak bulmuştur. Bu çalışmada bayan hastalarda supraglottik gereçler denenmiş ve sadece 4 numaralı LMler kullanılmış ayrıca hiçbir hastaya kas gevşetici verilmemiştir. Timmermann daha önce yapılan çalışmalardaki yüksek bulunan OKBlarını (37 cmH2O-39 cmH2O) OKB limitlerinin 40 cmH2Oyun üzerinde olmasına ve kendi buldukları sonucun düşük olmasını ise OKBnin üst limitinin 35 cmH2O olmasına bağlamıştır. Seet ve ark.nın (53) LMP ile LMSyi karşılaştırdığı
29

İlgili Kaynaklarsingle.php