Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

bir diğer çalışmada OKB sırasıyla 25 cmH2O ve 21 cmH2O olarak bulunmuştur. Seet, bu çalışmasında kas gevşetici verilmemesine rağmen OKBnın diğer çalışmalara göre düşük olmasını LMSnin kafının polivinilklorid yapısında olmasını bu nedenle elastik olmaması ve kafın silikon yapısındaki LMlere göre şekil verilememesine bağlamıştır. Ayrıca Strube (61), bu konuyla ilgili görüşünü belirttiği bir yazısında LMSnin LMPye göre düşük OKBye sahip olmasını ilk yerleştirilirken orofarinksin anatomisine uyumlu olması ile yerleşiminin kolay olmasını ancak sonrasında yarı-sert tüp yapısının orofarinkste hareket etmesine bağlamaktadır. Tham ve ark. (51) kas gevşetici verilerek yaptığı çalışmasında LMP ve LMSyi karşılaştırmışlar her iki gerecin de OKBlerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığını bulmuşlardır (LMP: 20.9 cmH2O LMS: 19.6 cmH2O). Tham ve ark. (51) diğer çalışmalara göre kaçak basınçlarının düşük olmasını hasta popülasyonunun çoğunluğunu erkek hasta grubundan oluşmasına ve kullandıkları LMlerin ise sadece 4 numara LM olduğuna bu nedenle de erkek hasta grubunda 5 numaralı LMlerin hipofarinkse daha iyi oturabileceğini belirtmiştir. Ali ve ark.nın (52) kas gevşetici verilerek LMK ile LMSyi karşılaştırdıkları çalışmalarında LMSnin OKBnı 34.6 cmH2O olarak ölçmüşlerdir (LMK: 26.1 cmH2O). Bu çalışmada LMSnin LMKye göre kaçak oluşturmaksızın düşük kaf içi basıncı uygulanarak yüksek tepe basınçlarında yeterli ventilasyonun sağlanmasında güvenilir olduğu bildirilmektedir.
Bizim çalışmamızda hastalara kas gevşetici verilmemiştir. Ancak kas gevşetici verilmeyen diğer çalışmalara göre kıyaslandığında OKB daha düşük saptanmıştır. Bunun nedeni hem LMSnin kafının daha az elastik olmasına hem de yaşlı hastaların anatomik yapısına bağlı olabileceğini düşünmekteyiz.
Gereç üzerinde kan lekesinin görülmesi açısından çalışmamızda LMU grubunda %23.3, LMS grubunda %3.7 oranında kan görülmüştür. Laringeal maske Uniquede daha fazla kan görülmesini Verghese ve ark.nın (6) yaptıkları çalışmada tüpün arka tabanının daha sert olması yerleştirilmesinde güçlük yaratması ve travmaya neden olduğu şeklinde bildirilmiştir. Çalışmamızda LMUya göre LMSnin tüp yapısı daha sert olmasına rağmen kan lekesinin az görülmesi ilgi çekicidir. Bunun nedeni LMSnin orofaringeal anatomiye uygun eliptik yapıdaki tüpü farinkse kolay yerleşimi sağlamakta ve farinks mukozasına uyguladığı basıncı azaltmaktadır (44).
Çalışmamızda N2O kullanmamıza rağmen orofaringeal komplikasyonlar her iki grupta da görülmemiştir. Çünkü her iki grubun da LM kafları polivinilkloridden yapılmıştır.
3039. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çalışmalarında
laringeal
hasta
maske
olması
neden


39. SAYFA ICERIGI

bir diğer çalışmada OKB sırasıyla 25 cmH2O ve 21 cmH2O olarak bulunmuştur. Seet, bu çalışmasında kas gevşetici verilmemesine rağmen OKBnın diğer çalışmalara göre düşük olmasını LMSnin kafının polivinilklorid yapısında olmasını bu nedenle elastik olmaması ve kafın silikon yapısındaki LMlere göre şekil verilememesine bağlamıştır. Ayrıca Strube (61), bu konuyla ilgili görüşünü belirttiği bir yazısında LMSnin LMPye göre düşük OKBye sahip olmasını ilk yerleştirilirken orofarinksin anatomisine uyumlu olması ile yerleşiminin kolay olmasını ancak sonrasında yarı-sert tüp yapısının orofarinkste hareket etmesine bağlamaktadır. Tham ve ark. (51) kas gevşetici verilerek yaptığı çalışmasında LMP ve LMSyi karşılaştırmışlar her iki gerecin de OKBlerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığını bulmuşlardır (LMP: 20.9 cmH2O LMS: 19.6 cmH2O). Tham ve ark. (51) diğer çalışmalara göre kaçak basınçlarının düşük olmasını hasta popülasyonunun çoğunluğunu erkek hasta grubundan oluşmasına ve kullandıkları LMlerin ise sadece 4 numara LM olduğuna bu nedenle de erkek hasta grubunda 5 numaralı LMlerin hipofarinkse daha iyi oturabileceğini belirtmiştir. Ali ve ark.nın (52) kas gevşetici verilerek LMK ile LMSyi karşılaştırdıkları çalışmalarında LMSnin OKBnı 34.6 cmH2O olarak ölçmüşlerdir (LMK: 26.1 cmH2O). Bu çalışmada LMSnin LMKye göre kaçak oluşturmaksızın düşük kaf içi basıncı uygulanarak yüksek tepe basınçlarında yeterli ventilasyonun sağlanmasında güvenilir olduğu bildirilmektedir.
Bizim çalışmamızda hastalara kas gevşetici verilmemiştir. Ancak kas gevşetici verilmeyen diğer çalışmalara göre kıyaslandığında OKB daha düşük saptanmıştır. Bunun nedeni hem LMSnin kafının daha az elastik olmasına hem de yaşlı hastaların anatomik yapısına bağlı olabileceğini düşünmekteyiz.
Gereç üzerinde kan lekesinin görülmesi açısından çalışmamızda LMU grubunda %23.3, LMS grubunda %3.7 oranında kan görülmüştür. Laringeal maske Uniquede daha fazla kan görülmesini Verghese ve ark.nın (6) yaptıkları çalışmada tüpün arka tabanının daha sert olması yerleştirilmesinde güçlük yaratması ve travmaya neden olduğu şeklinde bildirilmiştir. Çalışmamızda LMUya göre LMSnin tüp yapısı daha sert olmasına rağmen kan lekesinin az görülmesi ilgi çekicidir. Bunun nedeni LMSnin orofaringeal anatomiye uygun eliptik yapıdaki tüpü farinkse kolay yerleşimi sağlamakta ve farinks mukozasına uyguladığı basıncı azaltmaktadır (44).
Çalışmamızda N2O kullanmamıza rağmen orofaringeal komplikasyonlar her iki grupta da görülmemiştir. Çünkü her iki grubun da LM kafları polivinilkloridden yapılmıştır.
30

İlgili Kaynaklarsingle.php