Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

EKLER EK 1: Hasta takip formu 1 EK 2: Hasta takip formu 2 EK 3: Bilgilendirilmiş gönüllü onam formu EK 4: Etik kurul onayı

40 41 42 44

44. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 54
EKLER Ek 1………………………………………………Hasta Takip Formu Ek 2………………………………………………Hasta Takip Formu Ek 3 ……………………………………………...Yazılı Hasta Onamı Ek 4………………………………………………Etik Kurul Onay Formu 54 ...
Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 4
EKLER EK 1: Hasta takip formu 1 EK 2: Hasta takip formu 2 EK 3: Hasta takip formu 3 EK4: Bilgilendirilmiş gönüllü onam formu EK5: Etik kurul onayı 44 45 46 47 49 ii ...
Ege bölgesinde yedi ildeki 100 hastanede st elevasyonlu miyokard enfarktüsü tedavi yaklaşımları Treatment Approachments - Sayfa 4
İÇİNDEKİLER Sayfa No TABLO LİSTESİ ......................................................................................................i ŞEKİL VE GRAFİK LİSTESİ .................................................................................ii KISALTMALAR ......................................................................................................iii ÖZET.................................

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ekler
hasta
takip
formu
onam
etik


4. SAYFA ICERIGI

EKLER EK 1: Hasta takip formu 1 EK 2: Hasta takip formu 2 EK 3: Bilgilendirilmiş gönüllü onam formu EK 4: Etik kurul onayı

40 41 42 44

4

İlgili Kaynaklarsingle.php