Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

Polivinilklorid yapısındaki kaflar yapısı silikon olan LMlerden daha kalındır ve N2Oe karşı daha az geçirgendir. Kafın kalın olması tek kullanımlık LMlerin düşük kompliyansını da açıklamaktadır. Böylece kaf içi basıncının düşük olması, kaçak basıncının ve boğaz ağrısının daha az oluşmasına neden olmaktadır (7). Çalışmamızda her iki grubunda ameliyatın başında ve sonunda kaf içi basınçları ölçülmüş ve her iki grupta da kaf içi basıncı 60 cmH2Oyun altında olduğu tespit edilmiştir ayrıca bütün vakalarda anestezi derinliği ameliyat süresince BİS monitörü ile izlenmiş BİS değeri 40-60 arasında tutulmuştur. Seet ve ark.nın (53) LMP ve LMSyi karşılaştırdıkları çalışmasında LMS grubunda 1. st.te %11.8 24. st.te %17.6 oranında boğaz ağrısı, 1. st.te %13.7 24. st.te %17.6 yutma güçlüğü, 1. st.te %19.6 24. st.te %11.8 ses kısıklığı saptanmıştır. Bu çalışmada kaf içi basıncı 60 cmH2Oda standardize edilmiş ancak anestezi derinliği monitörize edilmemiştir. Ali ve ark.nın (52) çalışmasında 1 st sonra LMKde %5.7, LM-S grubunda %2.8 oranında boğaz ağrısı bulunmuştur. Bu çalışmada LM kafı kaçak sesi duyuluncaya kadar şişirilmiş ve sonrasında ölçülen kaf basınçlarının 50 cmH2O olduğu saptanmıştır. Seet ve ark. (62) kaf içi basıncının faringolaringeal komplikasyonlar üzerine etkisini araştırdıkları bir çalışmada kaf içi basıncını 45 mmHgda (60 cmH2O) sınırladıkları hastalarda kaf içi basıncını kaçak sesi duyulana kadar şişirdikleri hastalara göre komplikasyonların %70 azaldığını saptamışlardır. Timmermann ve ark.nın (8) yaptığı çalışmada LMS grubunda %8.1 oranında gereç üzerinde kan lekesiyle ilişkisi olmayan boğaz ağrısı görülmüştür. Bu çalışmada diğer çalışmalara göre daha az komplikasyon görülmesini Timmermann postoperatif 2 st. sonrasına kadar hastaların verilerini kaydettiklerini ve bu süreç içerisinde hastaların anestezik gazların ve opioidlerin etkisinde olduğu şeklinde açıklamışlardır. Francksen ve ark. (55) i-gel ve LM-Uyu karşılaştırdıkları çalışmalarında her iki gereç için de orofaringeal komplikasyonların az görüldüğünü bildirmişlerdir. Bu çalışmada orofaringeal morbiditenin az görülme nedenini ilk denemedeki yerleştirme başarılarının yüksek olmasına ve yerleştirme esnasından sonrasındaki 10 dk boyunca anestezi derinliğini BİS ile ölçmelerine bağlamışlardır.
Laringeal maskelerin takılı kalma sürelerini incelediğimizde; çalışmamızda her iki gereç için istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (LMU=61.47 dk LMS=65.93 dk). Anestezi süresi arttıkça N2O ve CO2 difüzyonu havaya göre daha fazla olmakta bu da kaf içi hacmini arttırarak farinks mukozasında basınca yol açmaktadır (17). OKelly ve ark. (17) LM-K ile yaptığı bir çalışmada 30 dk sonunda kaf içine N2O difüzyonunda %20 artış olduğunu göstermişlerdir. Bizim çalışmamızda her iki grupta da kafı polivinilklorid yapısında olan LMler kullanıldığı için kaf içi basıncı stabil olarak korunmuştur (7). Bu nedenle tek
3140. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 42
Çalışmamızda LMU’nun kaf içi basıncını 60 cmH2O değerinde sabitlemek için verilen ortalama volümler dişli ve dişsiz grupta sırasıyla 17,13±2,36 ve 17,06±2,3 ml olarak ölçüldü. Çalışmamıza benzer olarak Lopez (67) ve Tan’ın (76) çalışmalarında 60 cmH2O kaf içi basınç değerine ulaşmak için verilen volümler sırasıyla 14±2,5ml ve 20±6 ml ölçülmüştür. Laringeal maske Unique ve LMK kullanımının karşılaş...

40. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

basıncı
anestezi
çalışmada
laringeal
yerleştirme
karşı


40. SAYFA ICERIGI

Polivinilklorid yapısındaki kaflar yapısı silikon olan LMlerden daha kalındır ve N2Oe karşı daha az geçirgendir. Kafın kalın olması tek kullanımlık LMlerin düşük kompliyansını da açıklamaktadır. Böylece kaf içi basıncının düşük olması, kaçak basıncının ve boğaz ağrısının daha az oluşmasına neden olmaktadır (7). Çalışmamızda her iki grubunda ameliyatın başında ve sonunda kaf içi basınçları ölçülmüş ve her iki grupta da kaf içi basıncı 60 cmH2Oyun altında olduğu tespit edilmiştir ayrıca bütün vakalarda anestezi derinliği ameliyat süresince BİS monitörü ile izlenmiş BİS değeri 40-60 arasında tutulmuştur. Seet ve ark.nın (53) LMP ve LMSyi karşılaştırdıkları çalışmasında LMS grubunda 1. st.te %11.8 24. st.te %17.6 oranında boğaz ağrısı, 1. st.te %13.7 24. st.te %17.6 yutma güçlüğü, 1. st.te %19.6 24. st.te %11.8 ses kısıklığı saptanmıştır. Bu çalışmada kaf içi basıncı 60 cmH2Oda standardize edilmiş ancak anestezi derinliği monitörize edilmemiştir. Ali ve ark.nın (52) çalışmasında 1 st sonra LMKde %5.7, LM-S grubunda %2.8 oranında boğaz ağrısı bulunmuştur. Bu çalışmada LM kafı kaçak sesi duyuluncaya kadar şişirilmiş ve sonrasında ölçülen kaf basınçlarının 50 cmH2O olduğu saptanmıştır. Seet ve ark. (62) kaf içi basıncının faringolaringeal komplikasyonlar üzerine etkisini araştırdıkları bir çalışmada kaf içi basıncını 45 mmHgda (60 cmH2O) sınırladıkları hastalarda kaf içi basıncını kaçak sesi duyulana kadar şişirdikleri hastalara göre komplikasyonların %70 azaldığını saptamışlardır. Timmermann ve ark.nın (8) yaptığı çalışmada LMS grubunda %8.1 oranında gereç üzerinde kan lekesiyle ilişkisi olmayan boğaz ağrısı görülmüştür. Bu çalışmada diğer çalışmalara göre daha az komplikasyon görülmesini Timmermann postoperatif 2 st. sonrasına kadar hastaların verilerini kaydettiklerini ve bu süreç içerisinde hastaların anestezik gazların ve opioidlerin etkisinde olduğu şeklinde açıklamışlardır. Francksen ve ark. (55) i-gel ve LM-Uyu karşılaştırdıkları çalışmalarında her iki gereç için de orofaringeal komplikasyonların az görüldüğünü bildirmişlerdir. Bu çalışmada orofaringeal morbiditenin az görülme nedenini ilk denemedeki yerleştirme başarılarının yüksek olmasına ve yerleştirme esnasından sonrasındaki 10 dk boyunca anestezi derinliğini BİS ile ölçmelerine bağlamışlardır.
Laringeal maskelerin takılı kalma sürelerini incelediğimizde; çalışmamızda her iki gereç için istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (LMU=61.47 dk LMS=65.93 dk). Anestezi süresi arttıkça N2O ve CO2 difüzyonu havaya göre daha fazla olmakta bu da kaf içi hacmini arttırarak farinks mukozasında basınca yol açmaktadır (17). OKelly ve ark. (17) LM-K ile yaptığı bir çalışmada 30 dk sonunda kaf içine N2O difüzyonunda %20 artış olduğunu göstermişlerdir. Bizim çalışmamızda her iki grupta da kafı polivinilklorid yapısında olan LMler kullanıldığı için kaf içi basıncı stabil olarak korunmuştur (7). Bu nedenle tek
31

İlgili Kaynaklarsingle.php