Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

Bizim çalışmamızda LMS tercih etmemizin bir nedeni de geriyatrik hasta grubunda gastrik aspirasyon yapabilme avantajımızın olmasıdır. Çalışmamızda LMS takılan tüm olgulara gastrik tüp ilk denemede yerleştirilmiştir. Eschertzhuber ve ark.nın (44) LMP ve LMSyi karşılaştırdıkları çalışmalarında LMS içinden ilk denemedeki gastrik tüp yerleştirme oranı %99dur (LMP=%98). Verghese ve ark. (44), Timmermann ve ark.nın (8) ve Tham ve ark.nın (51) yaptıkları çalışmalarda LMP ve LMS için ilk denemedeki gastrik tüp yerleştirme oranı %100dür.
Bu çalışmanın bazı kısıtlılıkları vardır. Birincisi diğer çalışmalarda olduğu gibi fiberoptik bronkoskopla LMlerin hipofarinksteki pozisyonlarının görünümünü değerlendiremememizdir. Fiberoptik bronkoskopla supraglottik havayolu gereçlerin yerleştirilirken epiglotisi kord vokallerin üzerine itip itmediği anlaşılmaktadır (55). Çalışmamızda LMS yerleştirilen 3 olguda solutma güçlüğü çekilmiş ve LMUya geçilmiştir. Fiberoptik bronkoskop kullanmış olsaydık bu hastalarda neden LMS yerleştirilemediği anlaşılmış olacaktı. İkinci kısıtlılığımız ise, ventilasyon parametrelerini kaydetmememizdir. Laringeal maske ile kontrollü solunum sırasında havayolu basınçları monitörize edilmeli ve yeterli ventilasyonu sağlamaya yeten en düşük basınç ve hacimler tercih edilmelidir (11). Yapılan çalışmalarda 20 cmH2O üzerindeki basınçların kaçak riskini arttırdığı ve yetersiz ventilasyona neden olduğu böylece aspirasyon riskine yol açtığı bildirilmektedir (55).
3342. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 44
LMS kullanımını karşılaştırdıklarında; kan görülme oranlarını LMU grubunda %23,3, LMS grubunda %3,7 olarak bulmuşlardır. Araştırmacılar bu durumu LMU yapısının daha sert olmasına, LMS’nin orofaringeal anatomiye uygun eliptik yapıdaki tüpü nedeniyle farinkse daha kolay yerleştirilmesi ile açıklamışlardır. Francksen ve ark.nın (66) LMU ve SSLM karşılaştırmalı bir çalışmada ise LMU grubunda gereçler ...

42. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
havayolu
diğer
neden
çalışmamızda
hastalarda


42. SAYFA ICERIGI

Bizim çalışmamızda LMS tercih etmemizin bir nedeni de geriyatrik hasta grubunda gastrik aspirasyon yapabilme avantajımızın olmasıdır. Çalışmamızda LMS takılan tüm olgulara gastrik tüp ilk denemede yerleştirilmiştir. Eschertzhuber ve ark.nın (44) LMP ve LMSyi karşılaştırdıkları çalışmalarında LMS içinden ilk denemedeki gastrik tüp yerleştirme oranı %99dur (LMP=%98). Verghese ve ark. (44), Timmermann ve ark.nın (8) ve Tham ve ark.nın (51) yaptıkları çalışmalarda LMP ve LMS için ilk denemedeki gastrik tüp yerleştirme oranı %100dür.
Bu çalışmanın bazı kısıtlılıkları vardır. Birincisi diğer çalışmalarda olduğu gibi fiberoptik bronkoskopla LMlerin hipofarinksteki pozisyonlarının görünümünü değerlendiremememizdir. Fiberoptik bronkoskopla supraglottik havayolu gereçlerin yerleştirilirken epiglotisi kord vokallerin üzerine itip itmediği anlaşılmaktadır (55). Çalışmamızda LMS yerleştirilen 3 olguda solutma güçlüğü çekilmiş ve LMUya geçilmiştir. Fiberoptik bronkoskop kullanmış olsaydık bu hastalarda neden LMS yerleştirilemediği anlaşılmış olacaktı. İkinci kısıtlılığımız ise, ventilasyon parametrelerini kaydetmememizdir. Laringeal maske ile kontrollü solunum sırasında havayolu basınçları monitörize edilmeli ve yeterli ventilasyonu sağlamaya yeten en düşük basınç ve hacimler tercih edilmelidir (11). Yapılan çalışmalarda 20 cmH2O üzerindeki basınçların kaçak riskini arttırdığı ve yetersiz ventilasyona neden olduğu böylece aspirasyon riskine yol açtığı bildirilmektedir (55).
33

İlgili Kaynaklarsingle.php