Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

EK-1: Hasta Takip Formu 1 ADI-SOYADI:
PROTOKOL NUMARASI: GRUP:
o 0: U (UNIQUE) o 1: S (SUPREME)

YAŞ: BOY:

ASA: KİLO:

AMELİYAT:

MALLAMPATİ: TEL: CİNSİYET:

LM NO: o 50-70 KG: 4 NOLU
o 70-100 KG: 5 NOLU

– İndüksiyon: 0,02 mg/kg midazolam, 1-2 g/kg fentanil, 1-2 mg/kg propofol
– Gerekirse 0,5 mg/kg ek doz propofol – BIS 40-60 arasında olduğunda, yeterli çene gevşemesi sağlandığında LM yerleşimi – LM su bazlı jel ile kayganlaştırılacak. Kaf sönük olacak. Yerleştirme sonrası LM kafı
basınç 60 cmH2O altında olacak şekilde şişirilecek. LM çıkarılmadan önce kaf basıncı
tekrar ölçülecek. – Ekspiryum valvi kapatılacak ve taze gaz akımı 3 L/dk olacak şekilde ayarlanacak.
Ağızdan kaçak sesinin duyulduğu basınç değeri kaydedilecek(Orofaringeal Kaçak Basıncı:OKB).

LM YERLEŞTİRME SÜRESİ:.sn (Ağız açılması ile ilk başarılı solutma arası
süre)

DENEME SAYISI:

OROFARİNGEAL KAÇAK BASINCI:.cmH2O
YERLEŞTİRME KOLAYLIĞI: o 1: Kolay o 2: Zor o 3: Alternatif havayolu yönetimi/ Başarısız

KAF BASINCI: Yerleştirme sonrası:.cmH2O LM çıkarılmadan önce:.cmH2O
LM yerleştiren kişi Dr:

4049. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 53
EK-1: Hasta Takip Formu 1 LARİNGEAL MASKE UNIQUETM’İN DİŞLİ VE DİŞSİZ GERİYATRİK HASTALARDA KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI ADI-SOYADI: YAŞ: ASA: MALLAMPATİ: BOY: KİLO: TEL: PROTOKOL NUMARASI: AMELİYAT: CİNSİYET: LMA NO:  30-50 KG: 3 NOLU  50-70 KG: 4 NOLU  70-100 KG: 5 NOLU - İndüksiyon: 0,02 mg/kg midazolam, 1-2 µg/kg fentanil, 1-2 mg/kg propofol ile sağlanacak. -...
Erişkinlerde laringeal maske (Lma Unique) yerleştirilmesinde üç farklı tekniğin karşılaştırılması - Sayfa 59
EK-1: Hasta Takip Formu 1 ADI-SOYADI: PROTOKOL NUMARASI: YAŞ: ASA: BOY: KİLO: AMELİYAT: MALLAMPATİ: TEL: CİNSİYET: GRUP:  S (Standart)  T (Triple)  R (Rotasyonel) LM NO:  30-50 kg: 3 nolu  50-70 kg: 4 nolu  70-100 kg: 5 nolu • İndüksiyon: 0,02 mg/ kg midazolam, 1-2 mcg/kg fentanil, 2-3 mg/kg propofol, • Gerekirse 0,5 mg/kg ek doz propofol • BIS 40’ın altında old...

49. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

basıncı
hasta
cmho
önce
yerleştirme
arası


49. SAYFA ICERIGI

EK-1: Hasta Takip Formu 1 ADI-SOYADI:
PROTOKOL NUMARASI: GRUP:
o 0: U (UNIQUE) o 1: S (SUPREME)

YAŞ: BOY:

ASA: KİLO:

AMELİYAT:

MALLAMPATİ: TEL: CİNSİYET:

LM NO: o 50-70 KG: 4 NOLU
o 70-100 KG: 5 NOLU

– İndüksiyon: 0,02 mg/kg midazolam, 1-2 g/kg fentanil, 1-2 mg/kg propofol
– Gerekirse 0,5 mg/kg ek doz propofol – BIS 40-60 arasında olduğunda, yeterli çene gevşemesi sağlandığında LM yerleşimi – LM su bazlı jel ile kayganlaştırılacak. Kaf sönük olacak. Yerleştirme sonrası LM kafı
basınç 60 cmH2O altında olacak şekilde şişirilecek. LM çıkarılmadan önce kaf basıncı
tekrar ölçülecek. – Ekspiryum valvi kapatılacak ve taze gaz akımı 3 L/dk olacak şekilde ayarlanacak.
Ağızdan kaçak sesinin duyulduğu basınç değeri kaydedilecek(Orofaringeal Kaçak Basıncı:OKB).

LM YERLEŞTİRME SÜRESİ:.sn (Ağız açılması ile ilk başarılı solutma arası
süre)

DENEME SAYISI:

OROFARİNGEAL KAÇAK BASINCI:.cmH2O
YERLEŞTİRME KOLAYLIĞI: o 1: Kolay o 2: Zor o 3: Alternatif havayolu yönetimi/ Başarısız

KAF BASINCI: Yerleştirme sonrası:.cmH2O LM çıkarılmadan önce:.cmH2O
LM yerleştiren kişi Dr:

40

İlgili Kaynaklarsingle.php