Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

TEŞEKKÜR
Uzmanlık eğitimim süresince bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım, hekimlik sanatının ve anesteziyolojinin temel ilkelerini öğrendiğim hocalarım; Sayın Prof. Dr. Zahide Elara, Sayın emekli Prof. Dr. Emel Sağıroğluna, Sayın Prof. Dr. Ali Günerliye, Sayın Prof. Dr. Atalay Arkana, Sayın Prof. Dr. Erol Gökele ve Sayın Prof. Dr. Sermin Öztekine,
Tez projemi destekleyen, katkı ve yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Prof. Dr. Semih Küçükgüçlüye,
Tez araştırmamın yapımı sırasında katkı ve yardımlarını esirgemeyen Doç. Dr. Bahar K. Balkana,
Tez araştırmamı yapmaya başladığım ilk günden bitimine kadar çalışmam süresince yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Necati Gökmene
Asistanlığım süresince birlikte çalıştığım, eğitimime katkıda bulunan bölümümüzün tüm öğretim üyeleri ve uzmanlarına,
Asistanlık döneminin heyecanını, stresini ve güzelliklerini birlikte yaşadığımız başta, Uzm. Dr. Sibel Büyükçoban, Uzm. Dr. Tuba Güngör, Uzm. Dr. Merih Eğlen, Uzm. Dr. Hakan Baydar ve Dr. Şafak Şalk olmak üzere tüm asistan arkadaşlarıma,
Anestezi teknikerlerine, ameliyathane, yoğun bakım, derlenme ünitesi, ağrı ünitesi, gündüz hastanesi hemşire ve personeli ile bölüm sekreterlerine,
Tezimin uygulama aşamasında BİS elektrotlarını temin etmemi maddi destekleri ile sağlayan Tıbbi Bilimsel Aktiviteleri Geliştirme Derneğine,
Hayatım boyunca benden desteğini, sevgisini ve sabrını esirgemeyen, varlıklarını hiç bir şeye değişemeyeceğim aileme,
Hayatımı güzelleştiren ve anlam katan eşim Nihat Kılıça ve küçük kızım Beril Kılıça Sonsuz sevgi ve saygılarımı sunar, teşekkür ederim.
Dr. Tangül Kılıç
iii5. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Deneysel alt ekstremite iskemi reperfüzyon modelinde deksmedetomidinin akut akciğer hasarı üzerindeki etklinliğinin araştırılması - Sayfa 4
TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim süresince bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım, hekimlik sanatının ve anesteziyolojinin temel ilkelerini öğrendiğim hocalarım; Sayın Prof. Dr. Zahide Elar’a, Sayın Prof. Dr. Emel Sağıroğlu’na, Sayın Prof. Dr. Ali Günerli’ye, Sayın Prof. Dr. Atalay Arkan’a, Sayın Prof. Dr. Erol Gökel’e, Tez araştırmamı destekleyen, katkı ve yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Sayı...
Humoral immun yetmezlikli hastalarda akciğer bulgularının değerlendirilmesi - Sayfa 65
TEŞEKKÜR Uzmanlık tezimi sunarken, başta Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Nihat SAPAN olmak üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde geçen asistanlık dönemimde eğitimime katkıda bulunan tüm değerli öğretim üyesi hocalarıma, ayrıca başasistanlığım döneminde bana tecrübeleriyle yol gösteren şuan emekli olan Prof. Dr. Ünsal GÜNAY‟a Asistanlık hayatım ve tez çalı...
Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 5
TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim süresince bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım, hekimlik sanatının ve anesteziyolojinin temel ilkelerini öğrendiğim hocalarım; Sayın Prof. Dr. Zahide Elar’a, Sayın emekli Prof. Dr. Emel Sağıroğlu’na, Sayın Prof. Dr. Ali Günerli’ye, Sayın Prof. Dr. Atalay Arkan’a, Sayın Prof. Dr. Erol Gökel’e ve Sayın Prof. Dr. Sermin Öztekin’e, Tez projemi destekleyen, katkı ve yardı...

5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
arkadaşlarıma
asistan
eşim
sonsuz
sevgi


5. SAYFA ICERIGI

TEŞEKKÜR
Uzmanlık eğitimim süresince bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım, hekimlik sanatının ve anesteziyolojinin temel ilkelerini öğrendiğim hocalarım; Sayın Prof. Dr. Zahide Elara, Sayın emekli Prof. Dr. Emel Sağıroğluna, Sayın Prof. Dr. Ali Günerliye, Sayın Prof. Dr. Atalay Arkana, Sayın Prof. Dr. Erol Gökele ve Sayın Prof. Dr. Sermin Öztekine,
Tez projemi destekleyen, katkı ve yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Prof. Dr. Semih Küçükgüçlüye,
Tez araştırmamın yapımı sırasında katkı ve yardımlarını esirgemeyen Doç. Dr. Bahar K. Balkana,
Tez araştırmamı yapmaya başladığım ilk günden bitimine kadar çalışmam süresince yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Necati Gökmene
Asistanlığım süresince birlikte çalıştığım, eğitimime katkıda bulunan bölümümüzün tüm öğretim üyeleri ve uzmanlarına,
Asistanlık döneminin heyecanını, stresini ve güzelliklerini birlikte yaşadığımız başta, Uzm. Dr. Sibel Büyükçoban, Uzm. Dr. Tuba Güngör, Uzm. Dr. Merih Eğlen, Uzm. Dr. Hakan Baydar ve Dr. Şafak Şalk olmak üzere tüm asistan arkadaşlarıma,
Anestezi teknikerlerine, ameliyathane, yoğun bakım, derlenme ünitesi, ağrı ünitesi, gündüz hastanesi hemşire ve personeli ile bölüm sekreterlerine,
Tezimin uygulama aşamasında BİS elektrotlarını temin etmemi maddi destekleri ile sağlayan Tıbbi Bilimsel Aktiviteleri Geliştirme Derneğine,
Hayatım boyunca benden desteğini, sevgisini ve sabrını esirgemeyen, varlıklarını hiç bir şeye değişemeyeceğim aileme,
Hayatımı güzelleştiren ve anlam katan eşim Nihat Kılıça ve küçük kızım Beril Kılıça Sonsuz sevgi ve saygılarımı sunar, teşekkür ederim.
Dr. Tangül Kılıç
iii

İlgili Kaynaklarsingle.php