Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

EK-3: Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu
DİŞSİZ GERİYATRİK HASTALARDA LARYNGEAL MASKE UNIQUETM İLE SUPREMETMİN KARŞILAŞTIRILMASI
BAŞLIKLI PROJE İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ
Sayın.
Size uygulanacak olan genel anestezi sırasında bilinciniz ortadan kalkacağından bu süre hava yolunuzun açık kalmasını ve akciğerlerinize oksijen ve anestezik gazların giriş çıkışını sağlamak için siz uyuduktan sonra boğazınıza laringeal maske denilen bir havayolu aracı yerleştirilecektir.
Laringeal maske(LM) dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan, güvenilirliği kanıtlanmış, başarı oranı yüksek bir havayolu aracıdır. Laringeal maskelerin farklı tipleri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı da bu iki LMnın etkinliğini karşılaştırmaktır.
Çalışmaya 60 hasta alınacaktır. Anestezi hazırlığının ardından operasyon salonuna alınacaksınız. Damar içinden vereceğimiz ilaçlarla bilinciniz ortadan kalkınca önceden bilgisayarla belirlediğimiz LM tiplerinden biri boğaz bölgenize yerleştirilecektir. Laringeal maskenin yerleştirilme başarısı, süresi, ve kolaylığı ile ilgili kayıtlar tutulacaktır. Araştırma kapsamında yaklaşık 10 dakikalık bir süre boyunca kaydedilen verileriniz daha sonra değerlendirmeye alınacaktır. Ameliyattan bir gün sonra ise size yöntem ile ilgili bazı sorular sorulacaktır. Bu işlemden sonra anesteziniz planlandığı şekilde sürdürülecek ve ameliyatınız gerçekleştirelecektir. İşlem sonrası her türlü genel anestezi sonucunda görülebilen geçici boğaz ağrısı, ses kısıklığı gibi olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Araştırma sırasında yapılan uygulamadan kaynaklanan nedenlerle meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununuzun ortaya çıkması halinde, her türlü tıbbi müdahale sağlanacaktır. Araştırma masrafları size veya güvencesi altında bulunduğunuz resmi ya da özel hiçbir kurum veya kuruluşa ödetilmeyecektir. Çalışma sonrasında elde edilen veriler farklı tipte laringeal maskelerin yaşlı ve dişsiz hastalarda kullanımını arttıracak ve bu konuda yapılacak diğer çalışmalar için cesaret verici olacaktır.
4251. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Erişkinlerde laringeal maske (Lma Unique) yerleştirilmesinde üç farklı tekniğin karşılaştırılması - Sayfa 61
EK-3: Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu ERİŞKİNLERDE LARİNGEAL MASKE HAVAYOLU (LMA UNIQUE) YERLEŞTİRİLMESİNDE ÜÇ FARKLI TEKNİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI BAŞLIKLI PROJE İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ Sayın………………. Size uygulanacak olan genel anestezi sırasında bilinciniz ortadan kalkacağından bu süre içinde hava yolunuzun açık kalmasını ve akciğerlerinize oksijen ve anestezik gazların giriş çıkışını...
Laparoskopik kolesistektomilerde lM-supreme uygulaması ile endotrakeal entübasyonun karşılaştırılması - Sayfa 60
EK-3: Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu LAPARASKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERDE LARİNGEAL MASKE SUPREME İLE ENDOTRAKEAL ENTÜBASYONUN KARŞILAŞTIRILMASI BAŞLIKLI PROJE İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ Sayın……………….. Size uygulanacak olan genel anestezi sırasında bilinciniz ortadan kalkacağından bu süre hava yolunuzun açık kalmasını ve akciğerlerinize oksijen ve anestezik gazların giriş çıkışını sağlama...
Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 56
EK-4: Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu LARİNGEAL MASKE UNIQUETM’İN DİŞLİ VE DİŞSİZ GERİYATRİK HASTALARDA KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI BAŞLIKLI PROJE İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ Sayın… Size uygulanacak olan genel anestezi sırasında bilinciniz ortadan kalkacağından bu süre içinde hava yolunuzun açık kalmasını ve akciğerlerinize oksijen ve anestezik gazların giriş çıkışını sürdürmek için...

51. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hava
havayolu
anestezi
hasta
laringeal
maske


51. SAYFA ICERIGI

EK-3: Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu
DİŞSİZ GERİYATRİK HASTALARDA LARYNGEAL MASKE UNIQUETM İLE SUPREMETMİN KARŞILAŞTIRILMASI
BAŞLIKLI PROJE İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ
Sayın.
Size uygulanacak olan genel anestezi sırasında bilinciniz ortadan kalkacağından bu süre hava yolunuzun açık kalmasını ve akciğerlerinize oksijen ve anestezik gazların giriş çıkışını sağlamak için siz uyuduktan sonra boğazınıza laringeal maske denilen bir havayolu aracı yerleştirilecektir.
Laringeal maske(LM) dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan, güvenilirliği kanıtlanmış, başarı oranı yüksek bir havayolu aracıdır. Laringeal maskelerin farklı tipleri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı da bu iki LMnın etkinliğini karşılaştırmaktır.
Çalışmaya 60 hasta alınacaktır. Anestezi hazırlığının ardından operasyon salonuna alınacaksınız. Damar içinden vereceğimiz ilaçlarla bilinciniz ortadan kalkınca önceden bilgisayarla belirlediğimiz LM tiplerinden biri boğaz bölgenize yerleştirilecektir. Laringeal maskenin yerleştirilme başarısı, süresi, ve kolaylığı ile ilgili kayıtlar tutulacaktır. Araştırma kapsamında yaklaşık 10 dakikalık bir süre boyunca kaydedilen verileriniz daha sonra değerlendirmeye alınacaktır. Ameliyattan bir gün sonra ise size yöntem ile ilgili bazı sorular sorulacaktır. Bu işlemden sonra anesteziniz planlandığı şekilde sürdürülecek ve ameliyatınız gerçekleştirelecektir. İşlem sonrası her türlü genel anestezi sonucunda görülebilen geçici boğaz ağrısı, ses kısıklığı gibi olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Araştırma sırasında yapılan uygulamadan kaynaklanan nedenlerle meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununuzun ortaya çıkması halinde, her türlü tıbbi müdahale sağlanacaktır. Araştırma masrafları size veya güvencesi altında bulunduğunuz resmi ya da özel hiçbir kurum veya kuruluşa ödetilmeyecektir. Çalışma sonrasında elde edilen veriler farklı tipte laringeal maskelerin yaşlı ve dişsiz hastalarda kullanımını arttıracak ve bu konuda yapılacak diğer çalışmalar için cesaret verici olacaktır.
42

İlgili Kaynaklarsingle.php