Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1. Laringeal maske Unique ve Supreme için çalışma grupları Şekil 2. Grupların sistolik arter basınçları Şekil 3. Grupların diyastolik arter basınçları Şekil 4. Grupların ortalama arter basınçları Şekil 5. Grupların kalp atım hızları Şekil 6. Grupların bispektral indeksleri

Sayfa No
18 22 23 24 24 25

v7. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 7
ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1. Grupların sistolik arter basınçları Şekil 2. Grupların diyastolik arter basınçları Şekil 3. Grupların ortalama arter basınçları Şekil 4. Grupların kalp atım hızları Şekil 5. Grupların bispektral indeksleri Sayfa No 24 25 25 26 27 v ...
Çocuklarda unilateral inguinal herni operasyonlarında ilioinguinal/iliohipogastrik ve sakral bloğun peroperatif ve postoperatif analjezik özelliklerinin karşılaştırılması - Sayfa 9
Şekil 22. Çift fasya delme tekniği ile İlioinguinal/İliohipogastrik sinir bloğu 56 uygulanışı Şekil 23. Grupların kalp atım hızı değerleri 63 Şekil 24. Grupların sistolik arter basınç değerleri 65 Şekil 25. Grupların diyastolik arter basınç değerleri 67 Şekil 26. Grupların ortalama arter basınç değerleri 69 Şekil 27. Grupların intraoperatif dönem end – tidal MAK sevof...
Lidokain-prilokain ile yapılan rejyonel intravenöz anesteziye parasetamol eklenmesinin anestezi ve analjezi üzerine etkisinin karşılaştırılması - Sayfa 6
v ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No Şekil 1. Grupların Sistolik Arter Basınç Değerleri (mmHg) ............................................... 20 Şekil 2. Grupların Ortalama Arter Basınç Değerleri (mmHg) ............................................ 21 Şekil 3. Grupların Diastolik Arter Basınç Değerleri (mmHg)............................................. 22 Şekil 4. Grupların Kalp Atım Hız Değerleri (atım/...

7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

arter
grupları
grupların
sistolik
ortalama
kalp


7. SAYFA ICERIGI

ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1. Laringeal maske Unique ve Supreme için çalışma grupları Şekil 2. Grupların sistolik arter basınçları Şekil 3. Grupların diyastolik arter basınçları Şekil 4. Grupların ortalama arter basınçları Şekil 5. Grupların kalp atım hızları Şekil 6. Grupların bispektral indeksleri

Sayfa No
18 22 23 24 24 25

v

İlgili Kaynaklarsingle.php