Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

KISALTMALAR
LM: Laringeal Maske LMU: Laringeal Maske Unique LMS: Laringeal Maske Supreme LMK: Laringeal Maske Klasik LMP: Laringeal Maske ProSeal ASA: American Society of Anesthesiologysts N2O: Nitröz Oksit BİS: Bispektral indeks OKB: Orofaringeal kaçak basıncı SAB: Sistolik Arter Basıncı DAB: Diastolik Arter Basıncı OAB: Ortalama Arter Basıncı KAH: Kalp Atım Hızı
vii9. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 9
KISALTMALAR LM: Laringeal Maske LMU: Laringeal Maske Unique LMK: Laringeal Maske Klasik LMS: Laringeal Maske Supreme COPA: Cuffed orofaringeal airway SSLM: Soft Seal Laringeal Maske PaO2: Arteriyel Oksijen Basıncı ASA: American Society of Anesthesiologists ERC: European Resuscitation Council OKB: Orofaringeal kaçak basıncı PVC: Polivinilklorid N2O: Nitröz Oksit BİS: Bispektral indeks SAB: Sistoli...
Laparoskopik kolesistektomilerde lM-supreme uygulaması ile endotrakeal entübasyonun karşılaştırılması - Sayfa 8
KISALTMALAR LM: Laringeal Maske LM-U: Laringeal Maske Unique LM-K: Laringeal Maske Klasik LM-S: Laringeal Maske Supreme LM-P: Laringeal Maske Proseal ETT: Endotrakeal Tüp PaO2: Parsiyel Arteriyel Oksijen Basıncı SpO2: Periferik oksijen satürasyonu ETCO2: Tidal Sonu Karbondioksit TV: Tidal Volüm SS: Solunum Sayısı Ppeak: Havayolu Peak Basıncı Pmean: Ortalama Havayolu Basıncı VE: E...
Erişkinlerde laringeal maske (Lma Unique) yerleştirilmesinde üç farklı tekniğin karşılaştırılması - Sayfa 7
ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1. Klasik laringeal maske Şekil 2. LMA Unique™ Şekil 3-8. Laringeal maske yerleştirme tekniği (standart teknik) Şekil 9. Hipofarinkste doğru şekilde yerleşmiş laringeal maske Şekil10. Rotasyonel teknikle laringeal maske yerleştirilmesi Şekil 11. Laringeal maske içinden glottis görünümü Şekil 12. Laringeal maske içinden glottisin görünüm dereceleri Şekil 13. Grup S, R ve T için...

9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hızı
laringeal
maske
kalp
ortalama
arter


9. SAYFA ICERIGI

KISALTMALAR
LM: Laringeal Maske LMU: Laringeal Maske Unique LMS: Laringeal Maske Supreme LMK: Laringeal Maske Klasik LMP: Laringeal Maske ProSeal ASA: American Society of Anesthesiologysts N2O: Nitröz Oksit BİS: Bispektral indeks OKB: Orofaringeal kaçak basıncı SAB: Sistolik Arter Basıncı DAB: Diastolik Arter Basıncı OAB: Ortalama Arter Basıncı KAH: Kalp Atım Hızı
vii

İlgili Kaynaklarsingle.php