T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir
Diürnal kan basıncı değişiminin normotansif bireylerde sol atriyumun elektromekanik fonksiyonları üzerine etkisi
UZMANLIK TEZİ Dr. Mehmet Gündüz
Tez Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Tokaç
KONYA2012 11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

InAlN/GaN temelli yüksek elektron mobiliteli transistörlerin (HEMT) elektron ve magneto iletim özellikleri - Sayfa 2
Pınar TUNAY TAŞLI tarafından hazırlanan “InAlN/GaN TEMELLİ YÜKSEK ELEKTRON MOBİLİTELİ TRANSİSTÖRLERİN (HEMT) ELEKTRON VE MAGNETO İLETİM ÖZELLİKLERİ” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Mehmet KASAP Tez Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı …….……………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Fizik Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edi...
AlGaN/GaN temelli yüksek elektron hareketlilikli transistörlerin (HEMT) elektron ve manyeto iletim özellikleri - Sayfa 2
ii Sefer Bora LİŞESİVDİN tarafından hazırlanan AlGaN/GaN TEMELLİ YÜKSEK ELEKTRON HAREKETLİLİKLİ TRANSİSTÖRLERİN (HEMT) ELEKTRON VE MANYETO İLETİM ÖZELLİKLERİ adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Mehmet KASAP Tez Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı ………………………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Fizik Anabilim Dalında Doktora tezi ola...
InxGa1-xN yarı iletkenin elektron iletim özellikleri - Sayfa 2
Abdullah YILDIZ tarafından hazırlanan “InxGa1-xN YARIİLETKENİN ELEKTRON İLETİM ÖZELLİKLERİ” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Mehmet KASAP Tez Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı ………………………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Fizik Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr. Mehmet ZENGİN Fizik Anabilim Dalı, Ankara Üniv....

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

mehmet
tezi
anabilim
dalı
prof
danışmanı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir
Diürnal kan basıncı değişiminin normotansif bireylerde sol atriyumun elektromekanik fonksiyonları üzerine etkisi
UZMANLIK TEZİ Dr. Mehmet Gündüz
Tez Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Tokaç
KONYA2012 1single.php