Tablo-3 AKBM ile hipertansiyon tanısı koymak için eşik değerler

SKB(mmHg)

DKB(mmHg)

24 saat ortalama Gündüz ortalama

>125-130 >130-135

ve/veya ve/veya

>80 >85

Gece ortalama

>120

ve/veya

>70

Tablo-4 ABPMnin faydalı olduğu durumlar
-Hedef organ hasarı bulunmayan hastalarda ofis ya da beyaz önlük hipertansiyonunun teşhis edilmesi.
-Hedef organ hasarı olmadan gözlenen yüksek normal kan basıncının teşhis edilmesi.
-Refrakter ya da dirençli hipertansiyonun değerlendirilmesi -Epizodik (en az günde bir) hipertansiyonun değerlendirilmesi -Hipotansiyon ile ilişkili semptomların değerlendirilmesi -Yaşlı hastalarda ilaç tedavisinin gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi -Antihipertansif tedavinin 24 saat süresinde etkinliğinin sağlanamaması -Otonom disfonksiyon ile seyreden hipertansiyonun değerlendirilmesi -Nokturnal hipertansiyonun ortaya konması -Gebelik esnasında hipertansiyon ile mücadele etmek -Klinik araştırmalarda, antihipertansif ilaçların etkinliğin değerlendirilmesi.

10



10. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Normal koroner anjiografisi olan dipper ve non-dipper hipertansif hasta gruplarında tımı frame skorunun karşılaştırılması - Sayfa 13
izleminde ölçülen değerler muayenede ölçülenden sistolik 10 mmHg, diyastolik 5 mmHg düşük çıkmaktadır (Tablo 3) (36). Tablo 3. Ambulatuar kan basıncı izlemiyle hipertansiyon tanısı koymak için eşik değerler (36) SKB (mmHg) DKB (mmHg) 24 saat ortalama Gündüz ortalama >125-130 >130-135 ve/veya ve/veya >80 >85 Gece ortalama >120 ve/veya SKB: Sistolik Kan Basıncı, DKB:...
Hipertansiyonlu hastalarda gece kan basıncının yetersiz düsmesi ile serotonin düzeyinin ilişkisi tıpta - Sayfa 18
Tablo 3. Ambulatuar kan basıncı izlemiyle Hipertansiyon tanısı koymak için eşik değerler. 24 Saat Ortalama Gündüz Ortalama Gece Ortalama SKB(mmHg) >125-130 >130-135 > 120 ve/veya ve/veya ve/veya DKB(mmHg) >80 >85 >70 Ambulatuar Kan Basıncı Takibinin Yararlı Olduğu Durumlar Aynı veya farklı muayene vizitlerinde yapılan ölçümlerde önemli değişkenlik saptanması, Ofis veya beyaz önlük ...
Yeni tanı almış hipertansiyon hastalarında subklinik hedef organ hasarı ciddiyeti ile ortalama trombosit hacmi düzeyi arasındaki ilişki - Sayfa 19
Tablo 3. Ambulatuvar kan basıncı izlemiyle HT tanısı koymak için eşik değerler. SKB(mmHg) DKB(mmHg) 24 Saat Ortalama >125-130 >80 Gündüz Ortalama >130-135 >85 Gece Ortalama > 120 >70 Ambulatuvar Kan Basıncı Takibinin Yararlı Olduğu Durumlar Aynı veya farklı muayene vizitlerinde ölçümlerde önemli değişkenlik saptanması. Ofis veya beyaz önlük HT’dan kuşkulanılan durumlar İlaç tedav...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yüksek
hastalarda
hipertansiyon
ilaç
organ
hedef


10. SAYFA ICERIGI

Tablo-3 AKBM ile hipertansiyon tanısı koymak için eşik değerler

SKB(mmHg)

DKB(mmHg)

24 saat ortalama Gündüz ortalama

>125-130 >130-135

ve/veya ve/veya

>80 >85

Gece ortalama

>120

ve/veya

>70

Tablo-4 ABPMnin faydalı olduğu durumlar
-Hedef organ hasarı bulunmayan hastalarda ofis ya da beyaz önlük hipertansiyonunun teşhis edilmesi.
-Hedef organ hasarı olmadan gözlenen yüksek normal kan basıncının teşhis edilmesi.
-Refrakter ya da dirençli hipertansiyonun değerlendirilmesi -Epizodik (en az günde bir) hipertansiyonun değerlendirilmesi -Hipotansiyon ile ilişkili semptomların değerlendirilmesi -Yaşlı hastalarda ilaç tedavisinin gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi -Antihipertansif tedavinin 24 saat süresinde etkinliğinin sağlanamaması -Otonom disfonksiyon ile seyreden hipertansiyonun değerlendirilmesi -Nokturnal hipertansiyonun ortaya konması -Gebelik esnasında hipertansiyon ile mücadele etmek -Klinik araştırmalarda, antihipertansif ilaçların etkinliğin değerlendirilmesi.

10







single.php