3.4 Dipper ve non-dipper tansiyon Dipper ve non-dipper tansiyonun tanımı ilk kez 1988 de LANCET te yayımlanan bir
araştırma ile tanımlanmıştır (12). ( O’Brien E, Sheridan J, O’Malley K. DIPPERS AND NON-DIPPERS. The Lancet. 1988;332(8607):397.)
Kan basıncı, uykunun ilk birkaç saatinde en düşük seviyelerine düşer, uykudan uyanıklığa geçilecek sabah saatlerinde ise yükselir. Gece kan basıncında meydana gelen düşme oranı kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmekle birlikte populasyonun büyük çoğunluğunda %10- 20 arasında (dippers) gerçekleşmektedir, gece kan basıncı düşüşünün < %10 olduğu kişilere ise nondippers denilmektedir (18, 20). Diğer yandan gece kan basıncı gündüzden yüksek olan bir grup da mevcuttur ve bunlara reverse dippers denilmektedir. Eğer gündüz kan basıncı normal ve gece kan basıncı yüksek ise bu grup noktürnal hipertansifler olarak adlandırılır. Gece kan basıncı düşüşünün normalden daha fazla olduğu kişiler (> %20) ise ekstrem dippers olarak tanımlanmaktadır (21). Nondipper kan basıncı oluşmasında uyku kalitesinin kötülüğü, sempatik sinir sistemi aktivitesinde artma, parasempatik sistem aktivitesinde azalma, glukortikoid kullanımı, renal hastalık varlığı gibi faktörler sorumlu tutulmaktadır. Kan basıncı gece düşenler ve düşmeyenler diye bir sınıflandırma yapmanın gereği ise iki grup arasında kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin farklı bulunmasından kaynaklanmıştır. Nondipper kan basıncına sahip olan bireylerde kardiyovasküler morbidite ve mortalite daha yüksek bulunmuştur (22, 23). Diğer yandan hipertansif hastalarda ekstrem gece kan basıncı düşüşünün sessiz koroner iskemi ve sessiz serebral infarktüse yol açtığını gösteren yayınlar mevcuttur (24, 25).
Diürnal kan basıncı varyasyon bozukluğundaki mekanizma hala tam olarak netlik kazanmamıştır, muhtemelen geceleri otonomik sistemdeki denge sempatik sinir sistemi lehine kaymaktadır (2, 26). Uyku döneminde kan basıncının %1020 azalma göstermemesi, non-dipper HT nin hedef organ hasar riski, özellikle kalp (sol ventrikül hipertrofisi (SVH)
1111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hipertansiyonlu hastalarda gece kan basıncının yetersiz düsmesi ile serotonin düzeyinin ilişkisi tıpta - Sayfa 36
muayenehanede ölçülen kan basıncı değerlerinden daha fazla ilişkilidir (4-6) ve kardiyovasküler olayları daha yüksek düzeyde öngördürür (7-9,57). Ambulatuar kan basıncı izleminin en sık kullanıldığı, kullanımının faydalı olduğu düşünülen hastalar, beyaz önlük HT’si şüphesi bulananlar, noktürnal kan basıncı değişikliklerinin önemli olduğu düşünülen hastalar, yaşlı hipertansifler, dirençli HT’liler,...
Yeni tanı almış hipertansiyon hastalarında subklinik hedef organ hasarı ciddiyeti ile ortalama trombosit hacmi düzeyi arasındaki ilişki - Sayfa 28
Gerek normal, gerekse hipertansif hastalarda kan basıncının gece değerlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmıştır (42,43). Kan basıncı, uykunun ilk birkaç saatinde en düşük seviyelerine düşer, uykundan uyanıklığa geçilecek sabah saatlerinde ise yükselir. Gece kan basıncında meydana gelen düşme oranı kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmekle birlikte populasyonun büyük çoğunluğunda % 1020 ar...
Normal koroner anjiografisi olan dipper ve non-dipper hipertansif hasta gruplarında tımı frame skorunun karşılaştırılması - Sayfa 16
düzeyde öngördürür (43-45). Ambulatuvar kan basıncı izleminin en sık kullanıldığı, kullanımının faydalı olduğu düşünülen hastalar, beyaz önlük HT’si şüphesi bulananlar, noktürnal kan basıncı değişikliklerinin önemli olduğu düşünülen hastalar, yaşlı hipertansifler, dirençli HT’liler, antihipertansif kullanan ve hipotansiyona bağlı olduğu düşünülen semptomları olan hastalardır. Gerek normal kişilerd...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dipper
olan
gece
basıncı
arasında
düşüşünün


11. SAYFA ICERIGI

3.4 Dipper ve non-dipper tansiyon Dipper ve non-dipper tansiyonun tanımı ilk kez 1988 de LANCET te yayımlanan bir
araştırma ile tanımlanmıştır (12). ( O’Brien E, Sheridan J, O’Malley K. DIPPERS AND NON-DIPPERS. The Lancet. 1988;332(8607):397.)
Kan basıncı, uykunun ilk birkaç saatinde en düşük seviyelerine düşer, uykudan uyanıklığa geçilecek sabah saatlerinde ise yükselir. Gece kan basıncında meydana gelen düşme oranı kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmekle birlikte populasyonun büyük çoğunluğunda %10- 20 arasında (dippers) gerçekleşmektedir, gece kan basıncı düşüşünün < %10 olduğu kişilere ise nondippers denilmektedir (18, 20). Diğer yandan gece kan basıncı gündüzden yüksek olan bir grup da mevcuttur ve bunlara reverse dippers denilmektedir. Eğer gündüz kan basıncı normal ve gece kan basıncı yüksek ise bu grup noktürnal hipertansifler olarak adlandırılır. Gece kan basıncı düşüşünün normalden daha fazla olduğu kişiler (> %20) ise ekstrem dippers olarak tanımlanmaktadır (21). Nondipper kan basıncı oluşmasında uyku kalitesinin kötülüğü, sempatik sinir sistemi aktivitesinde artma, parasempatik sistem aktivitesinde azalma, glukortikoid kullanımı, renal hastalık varlığı gibi faktörler sorumlu tutulmaktadır. Kan basıncı gece düşenler ve düşmeyenler diye bir sınıflandırma yapmanın gereği ise iki grup arasında kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin farklı bulunmasından kaynaklanmıştır. Nondipper kan basıncına sahip olan bireylerde kardiyovasküler morbidite ve mortalite daha yüksek bulunmuştur (22, 23). Diğer yandan hipertansif hastalarda ekstrem gece kan basıncı düşüşünün sessiz koroner iskemi ve sessiz serebral infarktüse yol açtığını gösteren yayınlar mevcuttur (24, 25).
Diürnal kan basıncı varyasyon bozukluğundaki mekanizma hala tam olarak netlik kazanmamıştır, muhtemelen geceleri otonomik sistemdeki denge sempatik sinir sistemi lehine kaymaktadır (2, 26). Uyku döneminde kan basıncının %1020 azalma göstermemesi, non-dipper HT nin hedef organ hasar riski, özellikle kalp (sol ventrikül hipertrofisi (SVH)
11single.php