gündüzgece paterni, kan basıncı değişkenliği, günlük ortalama nabız basıncı gibi verilerin hipertansif hastalarda prognozu belirlemede önemli olduğunu ortaya koymuştur. Ambulatuar kan basıncı izleminde elde edilen kan basıncı değerleri, HT ile ilişkili organ hasarıyla ve organ hasarında tedaviyle meydana gelen değişikliklerle ofiste ölçülen kan basıncı değerlerinden daha fazla ilişkilidir (17) ve kardiyovasküler olayları daha yüksek düzeyde öngördürür (8). Ambulatuar kan basıncı izleminin en sık kullanıldığı, kullanımının faydalı olduğu düşünülen hastalar, beyaz önlük HTsi şüphesi bulananlar, noktürnal kan basıncı değişikliklerinin önemli olduğu düşünülen hastalar, yaşlı hipertansifler, dirençli HTliler, antihipertansif kullanan ve hipotansiyona bağlı olduğu düşünülen semptomları olan hastalardır. Gerek normal kişilerde, gerekse hipertansif hastalarda kan basıncının gece değerlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmıştır (19, 21). 4- SOL ATRİYUM FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Orta ve ciddi hipertansif hastalarda LAda genişleme görülür (22, 23). HT sonucunda SV hipertrofisi ve SV diyastolik disfonksiyonu oluşur ve LA remodelinginin SV remodelingi ile yakın etkileşimi(24) olması nedeni ile bunun sonucunda etkilenen LA volumünün diyastolik fonksiyonun duyarlı bir işareti olduğu bildirilmiştir (25). LA fonksiyon ve boyutları, SV sistolik ve diyastolik fonksiyonları başta olmak üzere, non-dipper patern, mitral kapak hastalığı, HT, obezite ve intrinsik LA hastalıkları gibi durumlardan etkilenir (26). SV diyastolik fonksiyonlarının belirlenmesinde çok sayıda parametre kullanılmaktadır. Bu parametreler kalp hızı, önyük gibi birçok faktörden etkilenmekte ve hızlı değişim göstermektedir, bu durum bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır(27). Aynı parametrelerden daha az etkilenen LA volum değişiklikleri prognostik öneme sahiptir. LA volumleri ve fraksiyonları SV diyastolik disfonksiyonun şiddetini yansıtır (28). Ventrikül diyastolü esnasında LA, açılan mitral kapak yoluyla SV basıncına direkt olarak maruz ka-
1414. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dipper ve non-dipper hipertansiyon hastalarında ADMA (Asimetrik Dimetil Arjinin) seviyelerinin değerlendirilmesi - Sayfa 28
Ambulatuar Kan Basıncı İzlemi ve Kan Basıncının Diürnal Değişkenliği Ambulatuar kan basıncı izleminin ilk kullanım amacı antihipertansif ilaçların etkinliklerinin ve etki sürelerinin, vadi–tepe oranlarının belirlenmesi gibi özelliklerinin test edilmesi olmuştur. Kan basıncının günlük seyrinin invaziv olmayan bir yöntemle değerlendirilmesi, ambulatuar kan basıncı izleminin klinik çalışmalarda da ku...
Yeni tanı evre 1 hipertansiflerde sol atriyum fonksiyonları, P dalga dispersiyonu ve atriyal ileti üzerine Nebivolol ve Valsartanın etkisinin karşılaştırılması - Sayfa 24
2.8 HİPERTA SİYO VE SOL ATRİYUM FO KSİYO LARI Orta ve ciddi hipertansif hastalarda SA’da genişleme görülür (25-26). HT sonucunda SV hipertrofisi ve SV diyastolik disfonksiyonu oluşur. SA volumünün diyastolik fonksiyonun duyarlı bir işareti olduğu yayımlanmıştır (27). SA fonksiyon ve boyutları, SV sistolik ve diyastolik fonksiyonları başta olmak üzere, mitral kapak hastalığı, HT, obezite ve intrin...
Hipertansiyonlu hastalarda gece kan basıncının yetersiz düsmesi ile serotonin düzeyinin ilişkisi tıpta - Sayfa 35
Hastaların bütün risk faktörleri, organ hasarı ve yerleşmiş kardiyovasküler hastalığı belirlenerek toplam kardiyovasküler riski hesaplanmalı, tedavi planı buna göre çizilmelidir. Tablo 8. Kardiyovasküler risk grubuna göre tedavi stratejisi. Kan Basıncı Evresi Yüksek Normal Evre 1 HT Risk Grubu A Yaşam tarzı değişikliği Yaşam tarzı değişikliği (<12 ay) Risk Grubu B Yaşam tarzı değişikliğ...

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

orta
basıncı
hipertansif
hastalar
ilişkili
yüksek


14. SAYFA ICERIGI

gündüzgece paterni, kan basıncı değişkenliği, günlük ortalama nabız basıncı gibi verilerin hipertansif hastalarda prognozu belirlemede önemli olduğunu ortaya koymuştur. Ambulatuar kan basıncı izleminde elde edilen kan basıncı değerleri, HT ile ilişkili organ hasarıyla ve organ hasarında tedaviyle meydana gelen değişikliklerle ofiste ölçülen kan basıncı değerlerinden daha fazla ilişkilidir (17) ve kardiyovasküler olayları daha yüksek düzeyde öngördürür (8). Ambulatuar kan basıncı izleminin en sık kullanıldığı, kullanımının faydalı olduğu düşünülen hastalar, beyaz önlük HTsi şüphesi bulananlar, noktürnal kan basıncı değişikliklerinin önemli olduğu düşünülen hastalar, yaşlı hipertansifler, dirençli HTliler, antihipertansif kullanan ve hipotansiyona bağlı olduğu düşünülen semptomları olan hastalardır. Gerek normal kişilerde, gerekse hipertansif hastalarda kan basıncının gece değerlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmıştır (19, 21). 4- SOL ATRİYUM FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Orta ve ciddi hipertansif hastalarda LAda genişleme görülür (22, 23). HT sonucunda SV hipertrofisi ve SV diyastolik disfonksiyonu oluşur ve LA remodelinginin SV remodelingi ile yakın etkileşimi(24) olması nedeni ile bunun sonucunda etkilenen LA volumünün diyastolik fonksiyonun duyarlı bir işareti olduğu bildirilmiştir (25). LA fonksiyon ve boyutları, SV sistolik ve diyastolik fonksiyonları başta olmak üzere, non-dipper patern, mitral kapak hastalığı, HT, obezite ve intrinsik LA hastalıkları gibi durumlardan etkilenir (26). SV diyastolik fonksiyonlarının belirlenmesinde çok sayıda parametre kullanılmaktadır. Bu parametreler kalp hızı, önyük gibi birçok faktörden etkilenmekte ve hızlı değişim göstermektedir, bu durum bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır(27). Aynı parametrelerden daha az etkilenen LA volum değişiklikleri prognostik öneme sahiptir. LA volumleri ve fraksiyonları SV diyastolik disfonksiyonun şiddetini yansıtır (28). Ventrikül diyastolü esnasında LA, açılan mitral kapak yoluyla SV basıncına direkt olarak maruz ka-
14single.php