lır. Azalan SV kompliyansında atım volumünün devamı için sol atriyal basınç ve atriyal katkı artar (26).
Sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının bozulduğu durumlarda sol atriyumun sol ventrikül doluşuna olan katkısı artar. Sol ventrikül diyastolik fonksiyon bozukluğunun sık görülebildiği; iskemik kalp hastalığı, hipertansiyon, diabetes mellitus, obesite hipertrofik kardiomyopati ve yaşlanma gibi klinik durumlarda sol atriyumun SV doluşuna katkısı önem kazanır (25). SV doluşu sol atriyumun ventriküler sistol esnasındaki depo fonksiyonu, erken diyastoldeki pasif konduit fonksiyonu ve geç diyastoldeki aktif pompa fonksiyonu (normal sinus ritmi varlığında) ile düzenlenir. SA mekanik boşalma fonksiyonları sol ventrikül disfonksiyonu gelişen, ventriküler genişleyebilirliğinin azaldığı hastalarda daha da önem kazanır (29). SV disfonksiyonunda atriyal depo, konduit ve pompa fonksiyonlarında tekrar düzenlenme oluşmasıyla yeterli kardiyak debiyi idame ettirir. SVnin diyastolik fonksiyonlarının bozulduğu sistemik HT ve yaşlılık gibi durumlarda erken diyastolde pasif dolumun azalmasına karşın geç diyastolde aktif atriyal boşalmanın artarak yeterli debiyi idame ettirdiği saptanmıştır (30).
Sol atriyum sol ventrikül volüm outputuna önemli bir katkı (yaklaşık%30) sağlar. Sol ventriküler doluş sol atriyumun normal sinüs ritmindeki bireylerde sol ventrikülün sistolü esnasında rezervuar, erken diyastolde kanal ve geç diyastolde aktif kontraktil fonksiyonu tarafından devam ettirilir. Esansiyel hipertansiyonun sol atriyumun bu normal işleyişini bozduğu ve non dipper patern de bu etkilerin daha erken dönemde ortaya çıktığı iyi bilinmektedir. Atriyal dokuların etkilenmesinin ekokardiyografik olarak değerlendirilmesi atriyal elektromekanik parametrelerin ölçülmesi ile elde edilebilmektedir.
Atriyal ileti elektrofizyolojik çalışma, elektrokardiyografi (EKG) ile ve ekokardiyografi olarak değerlendirilebilmektedir (31, 32). Yüzeyel EKG de maksimum P dalga süresinden (Pmaks) minimum P dalga süresini (Pmin) çıkararak hesaplanan P dalgası dispersiyonunun
1515. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yeni tanı evre 1 hipertansiflerde sol atriyum fonksiyonları, P dalga dispersiyonu ve atriyal ileti üzerine Nebivolol ve Valsartanın etkisinin karşılaştırılması - Sayfa 24
2.8 HİPERTA SİYO VE SOL ATRİYUM FO KSİYO LARI Orta ve ciddi hipertansif hastalarda SA’da genişleme görülür (25-26). HT sonucunda SV hipertrofisi ve SV diyastolik disfonksiyonu oluşur. SA volumünün diyastolik fonksiyonun duyarlı bir işareti olduğu yayımlanmıştır (27). SA fonksiyon ve boyutları, SV sistolik ve diyastolik fonksiyonları başta olmak üzere, mitral kapak hastalığı, HT, obezite ve intrin...
Hipertansif hastalarda, tedaviye dirençli kan basıncı yüksekliği ile aortun elastikiyet özellikleri arasındaki ilişki - Sayfa 29
Ventrikül kompliyansındaki ciddi anormalliklerde belirgin E dalga velositesindeki artış ile karakterize ileri diyastolik disfonksiyon gelişir. Nonkompliyan ventrikülde sol ventrikül ve sol atriyum basınçlarının erken diyastolik doluşu takiben hızla eşitlenmesi nedeni ile deselerasyon zamanı oldukça kısalır. Kötü sol atriyal fonksiyon ve sol ventrikül diyastolik basınç yükselmesi sonucunda sınırlı ...
Prediabetik hastalarda sol atrial mekanik fonksiyonların ve elektromekanik gecikmenin ekokardiyografi ile incelenmesi - Sayfa 36
2.5. Sol Atriyal Mekanik Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Sol atriyal mekanik fonksiyonlar özellikle kalp yetersizliği olan hastalarda sol ventrikül debisinin sürdürülmesinde önemli katkı sağlamaktadır (105). Sol atriyal mekanik fonksiyonlar kalp yetersizliği, diyastolik disfonksiyonda bozulabileceği gibi sol atriyum dokusunda oluşacak olumsuz değişikliklerde de bozulabilmektedir. Sol atriyal m...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

erken
fonksiyonu
atriyum
atriyal
fonksiyon
ventrikül


15. SAYFA ICERIGI

lır. Azalan SV kompliyansında atım volumünün devamı için sol atriyal basınç ve atriyal katkı artar (26).
Sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının bozulduğu durumlarda sol atriyumun sol ventrikül doluşuna olan katkısı artar. Sol ventrikül diyastolik fonksiyon bozukluğunun sık görülebildiği; iskemik kalp hastalığı, hipertansiyon, diabetes mellitus, obesite hipertrofik kardiomyopati ve yaşlanma gibi klinik durumlarda sol atriyumun SV doluşuna katkısı önem kazanır (25). SV doluşu sol atriyumun ventriküler sistol esnasındaki depo fonksiyonu, erken diyastoldeki pasif konduit fonksiyonu ve geç diyastoldeki aktif pompa fonksiyonu (normal sinus ritmi varlığında) ile düzenlenir. SA mekanik boşalma fonksiyonları sol ventrikül disfonksiyonu gelişen, ventriküler genişleyebilirliğinin azaldığı hastalarda daha da önem kazanır (29). SV disfonksiyonunda atriyal depo, konduit ve pompa fonksiyonlarında tekrar düzenlenme oluşmasıyla yeterli kardiyak debiyi idame ettirir. SVnin diyastolik fonksiyonlarının bozulduğu sistemik HT ve yaşlılık gibi durumlarda erken diyastolde pasif dolumun azalmasına karşın geç diyastolde aktif atriyal boşalmanın artarak yeterli debiyi idame ettirdiği saptanmıştır (30).
Sol atriyum sol ventrikül volüm outputuna önemli bir katkı (yaklaşık%30) sağlar. Sol ventriküler doluş sol atriyumun normal sinüs ritmindeki bireylerde sol ventrikülün sistolü esnasında rezervuar, erken diyastolde kanal ve geç diyastolde aktif kontraktil fonksiyonu tarafından devam ettirilir. Esansiyel hipertansiyonun sol atriyumun bu normal işleyişini bozduğu ve non dipper patern de bu etkilerin daha erken dönemde ortaya çıktığı iyi bilinmektedir. Atriyal dokuların etkilenmesinin ekokardiyografik olarak değerlendirilmesi atriyal elektromekanik parametrelerin ölçülmesi ile elde edilebilmektedir.
Atriyal ileti elektrofizyolojik çalışma, elektrokardiyografi (EKG) ile ve ekokardiyografi olarak değerlendirilebilmektedir (31, 32). Yüzeyel EKG de maksimum P dalga süresinden (Pmaks) minimum P dalga süresini (Pmin) çıkararak hesaplanan P dalgası dispersiyonunun
15single.php