(PDD) AF gelişme riski ve/veya nüksü için bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir (33). Aynı zamanda yakın bir tarihte yayınlanan iki çalışmada doku Doppler ekokardiyografi ile ölçülen atrial ileti zamanının AF gelişmesi için bağımsız bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir (34-36).
5. SOL ATRİYUMUN EKOKARDİYOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ 5.1 Transmitral Akımlar
Transmitral akımın zirvesi AF yokluğunda sol atriyal fonksiyonları değerlendirmek için yaygın kullanılan bir metotdur. Erken diyastolde E dalgası ve atriyal kontraktilite ile oluşan geç A dalgası çalışmalarda yaygın olarak kullanılmışlardır (27). A dalgası kalp hızı, volüm yükü ve yaştan etkilenir. Sol ventrikül kompliyansının azalması ile giderek azalır (37). 5.2 Atriyal Volümler
LA çapları M mod veya 2D EKO ile ölçülür. Özellikle LA dilatasyonu olan hastalarda ve sol atriyumun asimetrik çapları nedeni ile lineer ölçümler tam doğru sonucu vermemektedir. Bu nedenle çapların volüm olarak ölçülmesi lineer ölçümlere göre daha doğru sonuçlar verir ve lineer ölçümlere göre kardiyovasküler morbiditenin daha güçlü öngördürücüsüdür (38, 39). Bu nedenle Amerikan ve Avrupa ekokardiyografi cemiyetleri apikal biplan görüntüden modifiye Simpson ile LA volümlerinin ölçülmesini önermektedir. Sol atriyal volümler yaklaşık 23 6 ml/m dir. Erkeklerde daha yüksek ölçülmekle birlikte üst limitler 32 ml/ m olarak kabul edilir (38). Temel olarak volüm ve basınç yükü ile hacimde artma olur. Yüksek atriyal volümler AF, kalp yetmezliği gibi komlikasyonlar için risk belirleyicisidir (40).
16



16. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Nondipper ve dipper hipertansiyon hastalarında sol ventrikül ve sol atriyum fonksiyonlarının, strain ve strain rate ekokardiyografi ile değerlendirilmesi - Sayfa 80
Geçmişte AF’nin en sık nedeni romatizmal kalp hastalıkları iken, günümüzde HT, AF için en yaygın, bağımsız ve kontrol edilebilir risk faktörüdür. KY ve kalp kapak hastalıkları ile kıyaslandığında, HT’da AF gelişme riski ılımlı bir artış gösterir, ancak HT’nin toplumlarda nüfusun yaklaşık %25’ini etkilediği düşünüldüğünde, neden en sık sebep olduğu anlaşılacaktır. HT, sol atriyal genişleme ve azalm...
Prediabetik hastalarda sol atrial mekanik fonksiyonların ve elektromekanik gecikmenin ekokardiyografi ile incelenmesi - Sayfa 36
2.5. Sol Atriyal Mekanik Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Sol atriyal mekanik fonksiyonlar özellikle kalp yetersizliği olan hastalarda sol ventrikül debisinin sürdürülmesinde önemli katkı sağlamaktadır (105). Sol atriyal mekanik fonksiyonlar kalp yetersizliği, diyastolik disfonksiyonda bozulabileceği gibi sol atriyum dokusunda oluşacak olumsuz değişikliklerde de bozulabilmektedir. Sol atriyal m...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

atriyal
ventrikül
volüm
kalp
olan
hastalarda


16. SAYFA ICERIGI

(PDD) AF gelişme riski ve/veya nüksü için bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir (33). Aynı zamanda yakın bir tarihte yayınlanan iki çalışmada doku Doppler ekokardiyografi ile ölçülen atrial ileti zamanının AF gelişmesi için bağımsız bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir (34-36).
5. SOL ATRİYUMUN EKOKARDİYOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ 5.1 Transmitral Akımlar
Transmitral akımın zirvesi AF yokluğunda sol atriyal fonksiyonları değerlendirmek için yaygın kullanılan bir metotdur. Erken diyastolde E dalgası ve atriyal kontraktilite ile oluşan geç A dalgası çalışmalarda yaygın olarak kullanılmışlardır (27). A dalgası kalp hızı, volüm yükü ve yaştan etkilenir. Sol ventrikül kompliyansının azalması ile giderek azalır (37). 5.2 Atriyal Volümler
LA çapları M mod veya 2D EKO ile ölçülür. Özellikle LA dilatasyonu olan hastalarda ve sol atriyumun asimetrik çapları nedeni ile lineer ölçümler tam doğru sonucu vermemektedir. Bu nedenle çapların volüm olarak ölçülmesi lineer ölçümlere göre daha doğru sonuçlar verir ve lineer ölçümlere göre kardiyovasküler morbiditenin daha güçlü öngördürücüsüdür (38, 39). Bu nedenle Amerikan ve Avrupa ekokardiyografi cemiyetleri apikal biplan görüntüden modifiye Simpson ile LA volümlerinin ölçülmesini önermektedir. Sol atriyal volümler yaklaşık 23 6 ml/m dir. Erkeklerde daha yüksek ölçülmekle birlikte üst limitler 32 ml/ m olarak kabul edilir (38). Temel olarak volüm ve basınç yükü ile hacimde artma olur. Yüksek atriyal volümler AF, kalp yetmezliği gibi komlikasyonlar için risk belirleyicisidir (40).
16







single.php