5.4 TDI(doku doppler görüntüleme) TDI ile uzun akstan LV miyokardının intrinsik velositelerinin ölçülmesi sistol ve
diyastolde LV nin hem sistolik hemde diyastolik yüklerini bağımsız olarak gösterir. Yapılan çalışmalar sol atriyumdan alınan TDI A dalgasının LA fraksiyonel alan, volümler veya disfonksiyonu gibi durumlarda değiştiğini göstermişti (45).
Sol atriyumun TDIı eniyi atriyumun orta segmentinden alınan ölçümlerle elde edilebilir. Atriyal TDI atriyal total elektromekanikal aktivasyon zamanlarının (TEMA) non invaziv değerlendirilmesine olanak sağlar (45, 46). TEMA yüzeyel EKG de p dalgasının başından atriyal a dalgasının sonuna kadar olan zamanın ms cinsinden süresinin ölçülmesi ile elde edilir (47, 48). Eloktromekanikal ileti sağ atriyumda en kısadır , interatriyal septumdan sol atriyal lateral duvarına doğru giderek süre uzar (46).
5.5 LA fonksiyonları, atriyal ileti zamanı ve AF gelişimi Atriyal fibrilasyon sol atriyumun yapısal ve fonksiyonel remodelingiyle ilşkili yaygın
bir durumdur(49). TDI (doku doppler görüntüleme) ile ölçülen atriyal ileti zamanının uzaması genel populasyon da artmış yeni başlangıçlı atriyal fibrilasyon gelişimi ile ilişkilidir (35, 43, 49). TEMA 190 ms üzerinde olması yeni başlangıçlı AF veya komplikasyon oluşumunu önlemek için riskli hastaları ayırt etmekte kulanılabilen bir metottur (45, 47). TEMA aynı zaman da akut miyakart infarktüsü sonrası da yeni başlangıçlı AF gelşiminin bağımsız bir öngördürücüsü olarak kullanılmaktadır. TEMA nın 127 ms ve üzerinde olması AMI sonrası yeni başlangıçlı AF için %89 sensivite ve % 74 spesifite ile sınır değer olarak kabul edilmiştir (47, 49). Şekil-2 TEMA ölçümü gösterilmiştir.
1818. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İnter- ve intraatriyal iletim sürelerinin ölçülmesinde doku Doppler ekokardiyografinin doğruluğunun değerlendirilmesi - Sayfa 51
40 5. TARTIŞMA Birçok klinik ve deneysel çalışma sol atriyum arka duvarının ve pulmoner venlerin paroksismal ve sürekli AF gelişmesinde önemli olduğunu göstermiştir (1,67,68). Yine, sol atriyum çapı ve atriyal fibrilasyon arasındaki ilişki de klinik çalışmalarla gösterilmiştir (69,70). Verheule ve ark. (71) mitral yetersizliği olan köpek modellerinde kronik hacim yüklenmesinden kaynaklanan atriy...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

atriyal
doku
fibrilasyon
doppler
zaman
değer


18. SAYFA ICERIGI

5.4 TDI(doku doppler görüntüleme) TDI ile uzun akstan LV miyokardının intrinsik velositelerinin ölçülmesi sistol ve
diyastolde LV nin hem sistolik hemde diyastolik yüklerini bağımsız olarak gösterir. Yapılan çalışmalar sol atriyumdan alınan TDI A dalgasının LA fraksiyonel alan, volümler veya disfonksiyonu gibi durumlarda değiştiğini göstermişti (45).
Sol atriyumun TDIı eniyi atriyumun orta segmentinden alınan ölçümlerle elde edilebilir. Atriyal TDI atriyal total elektromekanikal aktivasyon zamanlarının (TEMA) non invaziv değerlendirilmesine olanak sağlar (45, 46). TEMA yüzeyel EKG de p dalgasının başından atriyal a dalgasının sonuna kadar olan zamanın ms cinsinden süresinin ölçülmesi ile elde edilir (47, 48). Eloktromekanikal ileti sağ atriyumda en kısadır , interatriyal septumdan sol atriyal lateral duvarına doğru giderek süre uzar (46).
5.5 LA fonksiyonları, atriyal ileti zamanı ve AF gelişimi Atriyal fibrilasyon sol atriyumun yapısal ve fonksiyonel remodelingiyle ilşkili yaygın
bir durumdur(49). TDI (doku doppler görüntüleme) ile ölçülen atriyal ileti zamanının uzaması genel populasyon da artmış yeni başlangıçlı atriyal fibrilasyon gelişimi ile ilişkilidir (35, 43, 49). TEMA 190 ms üzerinde olması yeni başlangıçlı AF veya komplikasyon oluşumunu önlemek için riskli hastaları ayırt etmekte kulanılabilen bir metottur (45, 47). TEMA aynı zaman da akut miyakart infarktüsü sonrası da yeni başlangıçlı AF gelşiminin bağımsız bir öngördürücüsü olarak kullanılmaktadır. TEMA nın 127 ms ve üzerinde olması AMI sonrası yeni başlangıçlı AF için %89 sensivite ve % 74 spesifite ile sınır değer olarak kabul edilmiştir (47, 49). Şekil-2 TEMA ölçümü gösterilmiştir.
18single.php