Şekil- 2 Total elektromekanikal aktivasyon zamanı yüzeyel EKG de P dalgasının başından doku doppler A dalgasının sonuna kadar sürer
1919. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zemin etütlerinde geoteknik ve jeofizik yöntemlerin kullanılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar - Sayfa 17
4 Cisim dalgaları yer kabuğu içerisinde yayılan dalgalardır. Cisim dalgaları da kendi içerisinde P dalgaları (boyuna dalga) ve S dalgaları (enine dalga) olarak ikiye ayrılmaktadır. P dalgaları, en hızlı yayılan bu yüzden deprem kayıt aletlerinde (sismograf) en önce görülen dalgalardır. P dalgalarında, titreşim hareketi yayılma doğrultusu ile aynıdır. Daha yavaş yayılan S dalgaları, kayıt aletleri...
Dairesel dizilimli mikrotremorlar ve SPAC yöntemi ile yakın yüzey S dalgası hız yapısının belirlenmesi - Sayfa 161
EK 1 SİSMİK DALGALAR CİSİM DALGALARI P Dalgaları Cisim dalgalarının ilk türü olan P Dalgaları Birincil Dalgalar olarak da adlandırılır. Bu dalga türü sismik dalgaların yer içerisinde en hızlı ilerleyen dalga türdür. P dalgaları, katı ve sıvılar içerisinde ilerleyebilirler. Kayaç içerisindeki hareketleri sıkışma ve genişleme şeklindedir. Parçacık hareketi ise dalganın ilerleme yönü ile aynıdır. Şe...
Kıyı bölgelerinde aktif kuvvetler ve kıyı alanlarının yok olması - Sayfa 17
2.1 Dalga Profili ve Dalga ile İlgili Tanımlar Şekil 2-1: Sinüzoidal dalga profili [2] Dalga boyu (L): Ardışık iki dalga tepesi veya çukurunun arasındaki mesafe. Dalga yüksekliği (H): Ardışık dalga tepesi ve dalga çukuru arasındaki yatay mesafe. Genlik (a): Dalga yüksekliğinin yarısı. Periyot (T): aynı en kesitten ardışık iki tepe veya çukurun geçmesi için gereken saniye cinsinden zaman aralığı. ...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dalgasının
total
aktivasyon
zamanı
yüzeyel
başından


19. SAYFA ICERIGI

Şekil- 2 Total elektromekanikal aktivasyon zamanı yüzeyel EKG de P dalgasının başından doku doppler A dalgasının sonuna kadar sürer
19single.php