İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

1.SİMGE VE KISALTMALAR 2. GİRİŞ ve AMAÇ 3. GENEL BİLGİLER 3.1. Kan Basıncı 3.2. Kan Basıncının Sınıflandırılması 3.3. Tansiyon Ölçme Yöntemleri 3.3.1. Klinik Ölçümleri 3.3.2. Ev Ölçümleri 3.3.3. Ambulatuar Kan Basıncı Monitörizasyonu (AKBM)

3.4 Dipper ve non-dipper tansiyon

3.5 Ölçme yöntemine göre farklı yansıyan kan basınçları

3.5.1 Beyaz Gömlek Hipertansiyonu

3.5.2 İzole Ambulatuar veya Maskeli Hipertansiyon

3.6 Ambulatuar Kan Basıncı İzlemi ve Kan Basıncının Diürnal Değişkenliği

4. SOLATRİYUM FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

5. SOL ATRİYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

EKOKARDİYOGRAFİK

5.1 Transmitral Akım

5.2 Atriyal Volümler

4-5 6-7 8-20 8 8 8 8 9 9 11-12 12-14 12 13-14 14
15-16 17-20
17 17

22. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dipper ve non-dipper hipertansiyon hastalarında ADMA (Asimetrik Dimetil Arjinin) seviyelerinin değerlendirilmesi - Sayfa 6
ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil–1 Kan basıncı kontrolünde yer alan bazı faktörler Şekil–2 Metilarjinin metabolizması TABLOLAR DİZİNİ Tablo–1 JNC -7 Hipertansiyon Evrelendirmesi Tablo–2 ESC / ESH Hipertansiyon Evrelendirmesi (2007) Tablo–3 Primer Hipertansiyon ve Sodyumun Rolü Tablo–4 Ambulatuar kan basıncı izlemiyle Hipertansiyon tanısı koymak için eşik değerler Tablo–5 Yeni tanı konulmuş Hipertansiyon’d...
Hipertansiyon ve sol ventrikül hipertrofisinde aritmi riski ve noninvaziv aritmi göstergeleri - Sayfa 37
oskultatuar (Koratkoff sesi) ve ossilometrik (maksimal arteriyel vibrasyon ile diyastolik kan basıncı hesaplanması) yöntemler kullanılır. Başlangıçta cuff nondominant kola kalp hizasında sarılır, cuff şişirilerek kan basıncı monitorden gözlenir. Cihaz kalibre edildikten sonra 24 saat hastada bağlı kalır. Hastanın günlük aktiviteleri sırasında her 20-30 dakikada bir uyku esnasında saatte bir kez ot...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

nondipper
hipertansiyon
dipper
tansiyon
basıncı
ambulatuar


2. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

1.SİMGE VE KISALTMALAR 2. GİRİŞ ve AMAÇ 3. GENEL BİLGİLER 3.1. Kan Basıncı 3.2. Kan Basıncının Sınıflandırılması 3.3. Tansiyon Ölçme Yöntemleri 3.3.1. Klinik Ölçümleri 3.3.2. Ev Ölçümleri 3.3.3. Ambulatuar Kan Basıncı Monitörizasyonu (AKBM)

3.4 Dipper ve non-dipper tansiyon

3.5 Ölçme yöntemine göre farklı yansıyan kan basınçları

3.5.1 Beyaz Gömlek Hipertansiyonu

3.5.2 İzole Ambulatuar veya Maskeli Hipertansiyon

3.6 Ambulatuar Kan Basıncı İzlemi ve Kan Basıncının Diürnal Değişkenliği

4. SOLATRİYUM FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

5. SOL ATRİYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

EKOKARDİYOGRAFİK

5.1 Transmitral Akım

5.2 Atriyal Volümler

4-5 6-7 8-20 8 8 8 8 9 9 11-12 12-14 12 13-14 14
15-16 17-20
17 17

2single.php