ii) Ambulatuar kan basıncı ölçümü Poliklinik tansiyon ölçümleri normal olan hastalardan çalısmaya alınanlara
ambulatuvar kan basıncı izleme cihazı (Delmar Reynolds Medical ressurometer) takıldı. Osilometrik ölçüm yapan bu cihazla 30 dk arayla 24 saat boyunca kan basıncı ölçümü yapılarak kayıt edildi. Klinik kan basıncı ölçümünde, iki kol arasındaki fark 10 mmHgdan az ise dominant olmayan kola, 10 mmHgdan fazla ise yüksek ölçülen tarafa cihazın manşonu yerleştirildi. Uygulama baslangıcında ölçülen klinik kan basıncı ile cihazın ölçtüğü değer arasında 5 mmHgdan fazla fark olmamasına dikkat edildi. Çalısmaya alınanlara, işlemle ilgili bilgi verilerek rutin günlük aktivitelerini yapmaları, aşırı aktiviteden kaçınmaları ve ölçüm sırasında kollarını hareketsiz kalp seviyesinde tutmaları söylendi. Ambulatuar izlemde ölçülen sistolik kan basıncı < 60 veya > 280 mmHg, diyastolik kan basıncı < 40 veya > 160 mmHg, nabız basıncı < 10 veya > 150 mmHg ise o ölçüm geçersiz sayıldı. Geçerli değerler, toplam ölçümün %70inden fazla olduğunda ambulatuar kan basıncı izlemi yeterli sayıldı. Hastalardan ölçülen 24 saatlik ortalama kan basıncı değerleri sistolik 130 mmHg diyastolik 80 mmHg altında olan hastalar çalışmaya alınmıştır.
iii) Ekokardiyografi Hastaların ekokardiyografik değerlendirmesi üç elektrotlu yüzeyel EKG bağlandıktan
sonra ekokardiyografik görüntüleme cihazı (PHILIPS HD11XE) kullanılarak yapıldı. Parasternal pencereden 2D çap ölçümleri alındı. Apikal pencereden LA volüm ölçümleri P, QRS ve T sonu olmak üzere üç fazlı olarak ölçüldü. LAEF maksimal atriyal volümden (T sonu )minimal atriyal volüm (QRS) çıkarıldıktan sonra maksimal vloüme bölünmesi ile elde edildi. Mitral E/A ve EDZ ölçümleri alındı. Apikal 4 boşluk görüntüden sol atriyum lateral duvarına ait TDI lateral duvar orta segmentinden, İAS ye ait TDI İAS orta segmentinden alındı. İAS ve sol atriyum lateral duvarların ait A dalgasının başlangıcı ile
2121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ankilozan spondilitli olgularda sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde doku Doppler, strain ve strain rate ekokardiyografi yöntemlerinin yeri - Sayfa 43
mellitus olarak kabul edildiler. Hipertansiyon, JNC VII kılavuzuna göre, sistolik kan basıncının ≥ 140 mmHg ve/veya diyastolik kan basıncının ≥ 90 mmHg olması veya herhangi bir antihipertansif ilaç alımı olarak tanımlandı. Hasta ve kontrol gruplarındaki bireylere 12 derivasyonlu EKG çekildi. EKG’de kalp hızı, ritim, aks, PR mesafesi, QRS kompleksi, ST segmenti ve T dalgası değerlendirilerek, ölçü...
Nondipper ve dipper hipertansiyon hastalarında sol ventrikül ve sol atriyum fonksiyonlarının, strain ve strain rate ekokardiyografi ile değerlendirilmesi - Sayfa 67
gösterebileceğinden, gece ve gündüz zaman aralıkları her kişi için ayrı ayrı belirlendi. Ambulatuvar izlemde ölçülen SKB < 60 mmHg veya > 280 mmHg, DKB < 40 mmHg veya > 160 mmHg, nabız basıncı < 10 mmHg veya > 150 mmHg ise o ölçüm geçersiz sayıldı. Geçerli değerler, toplamda ölçülen değerlerin %70’inden fazla olduğunda ambulatuvar kan basıncı izlemi yeterli sayıldı. Ambulatuvar izlemden elde edil...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

basıncı
değer
arasında
sistolik
sonra
ölçüm


21. SAYFA ICERIGI

ii) Ambulatuar kan basıncı ölçümü Poliklinik tansiyon ölçümleri normal olan hastalardan çalısmaya alınanlara
ambulatuvar kan basıncı izleme cihazı (Delmar Reynolds Medical ressurometer) takıldı. Osilometrik ölçüm yapan bu cihazla 30 dk arayla 24 saat boyunca kan basıncı ölçümü yapılarak kayıt edildi. Klinik kan basıncı ölçümünde, iki kol arasındaki fark 10 mmHgdan az ise dominant olmayan kola, 10 mmHgdan fazla ise yüksek ölçülen tarafa cihazın manşonu yerleştirildi. Uygulama baslangıcında ölçülen klinik kan basıncı ile cihazın ölçtüğü değer arasında 5 mmHgdan fazla fark olmamasına dikkat edildi. Çalısmaya alınanlara, işlemle ilgili bilgi verilerek rutin günlük aktivitelerini yapmaları, aşırı aktiviteden kaçınmaları ve ölçüm sırasında kollarını hareketsiz kalp seviyesinde tutmaları söylendi. Ambulatuar izlemde ölçülen sistolik kan basıncı < 60 veya > 280 mmHg, diyastolik kan basıncı < 40 veya > 160 mmHg, nabız basıncı < 10 veya > 150 mmHg ise o ölçüm geçersiz sayıldı. Geçerli değerler, toplam ölçümün %70inden fazla olduğunda ambulatuar kan basıncı izlemi yeterli sayıldı. Hastalardan ölçülen 24 saatlik ortalama kan basıncı değerleri sistolik 130 mmHg diyastolik 80 mmHg altında olan hastalar çalışmaya alınmıştır.
iii) Ekokardiyografi Hastaların ekokardiyografik değerlendirmesi üç elektrotlu yüzeyel EKG bağlandıktan
sonra ekokardiyografik görüntüleme cihazı (PHILIPS HD11XE) kullanılarak yapıldı. Parasternal pencereden 2D çap ölçümleri alındı. Apikal pencereden LA volüm ölçümleri P, QRS ve T sonu olmak üzere üç fazlı olarak ölçüldü. LAEF maksimal atriyal volümden (T sonu )minimal atriyal volüm (QRS) çıkarıldıktan sonra maksimal vloüme bölünmesi ile elde edildi. Mitral E/A ve EDZ ölçümleri alındı. Apikal 4 boşluk görüntüden sol atriyum lateral duvarına ait TDI lateral duvar orta segmentinden, İAS ye ait TDI İAS orta segmentinden alındı. İAS ve sol atriyum lateral duvarların ait A dalgasının başlangıcı ile
21single.php