7-BULGULAR Çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan 60 hasta alındı. Normotansif hasta grubu,
ambulatuar kan basıncı izlemine göre; gündüz ortalama sistolik kan basıncına göre, gece ortalama sistolik kan basıncı %1020 arası düşenler dippers; gece kan basıncı düşüşü %10dan daha az olanlar non-dippers olacak şekilde iki gruba ayrıldı. Dipper grubunda 30 (15 erkek, 15 kadın), nondipper grubunda 30 (12 erkek, 18 kadın) birey bulunmaktaydı. Muayenede ölçülen sistolik ve diyastolik kan basınçları açısından dipper ile nondipper grupları arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05).
Hastaların biyokimyasal özellikleri ve hemogram, lipid, yaş, cinsiyet, kilo, VKİ, başvuru ofis tansiyonları, 24 saat ortalama tansiyonları açısından anlamlı farklılık yoktu (p>0.05).
Hastaların tüm bazal verileri Tablo-5 te özetlenmiştir. Çalışmada incelenen grupların iki boyutlu bazal ekokardiyografik özellikleri, LVMASS, LAEF leri sol atriyal volümleri arasında anlamlı farklılık yoktu. Hastaların diğer ekokardiyografik özellikler Tablo-6 da gösterilmiştir.
2323. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dipper ve non-dipper hipertansiyon hastalarında ADMA (Asimetrik Dimetil Arjinin) seviyelerinin değerlendirilmesi - Sayfa 34
4. BULGULAR Çalışmaya, esansiyel HT tanısı almış alınma kriterlerine uygun medikal takip altında olan 87 hasta alındı. Alınma kriterlerine uygun olmayanlar çalışma dışı bırakıldı. Hipertansif hasta grubu, ambulatuar kan basıncı izlemine göre; gündüz ortalama sistolik kan basıncına göre, gece ortalama sistolik kan basıncı %10–20 arası düşenler dippers; gece kan basıncı düşüşü %10’dan daha az olanl...
Hipertansiyonlu hastalarda gece kan basıncının yetersiz düsmesi ile serotonin düzeyinin ilişkisi tıpta - Sayfa 43
BULGULAR Çalışmaya, esansiyel HT tanısı almış alınma kriterlerine uygun medikal takip altında olan 56 hasta ile 27 sağlıklı kontrol grubu olmak üzere toplam 83 kişi alındı. Alınma kriterlerine uygun olmayanlar çalışma dışı bırakıldı. Temel Klinik ve Karakteristik Özellikler Hipertansif hasta grubu, ambulatuar kan basıncı izlemine göre; gündüz ortalama sistolik kan basıncına göre, gece ortalama s...
Hipertansiyonlu hastalarda gece kan basıncının yetersiz düsmesi ile serotonin düzeyinin ilişkisi tıpta - Sayfa 46
Tablo 10. Hipertansif hasta grubunun kullandığı antihipertansif ilaçların dağılımı ARB (kullanan/kullanmayan) ACE İnh. (kullanan/kullanmayan) β Blokör (kullanan/kullanmayan) Kalsiyum kanal blokörü (kullanan/kullanmayan) Diüretik (kullanan/kullanmayan) Dipper (n:28) 6 / 22 15 /13 8/20 7/21 15/13 Non-dipper(n:28) 4 /24 16 /12 6/22 4/24 13/15 p 0.68 0.94 0.74 0.44 0.79 ARB: Anjiote...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sistolik
dipper
diyastolik
anlamlı
gece
nondipper


23. SAYFA ICERIGI

7-BULGULAR Çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan 60 hasta alındı. Normotansif hasta grubu,
ambulatuar kan basıncı izlemine göre; gündüz ortalama sistolik kan basıncına göre, gece ortalama sistolik kan basıncı %1020 arası düşenler dippers; gece kan basıncı düşüşü %10dan daha az olanlar non-dippers olacak şekilde iki gruba ayrıldı. Dipper grubunda 30 (15 erkek, 15 kadın), nondipper grubunda 30 (12 erkek, 18 kadın) birey bulunmaktaydı. Muayenede ölçülen sistolik ve diyastolik kan basınçları açısından dipper ile nondipper grupları arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05).
Hastaların biyokimyasal özellikleri ve hemogram, lipid, yaş, cinsiyet, kilo, VKİ, başvuru ofis tansiyonları, 24 saat ortalama tansiyonları açısından anlamlı farklılık yoktu (p>0.05).
Hastaların tüm bazal verileri Tablo-5 te özetlenmiştir. Çalışmada incelenen grupların iki boyutlu bazal ekokardiyografik özellikleri, LVMASS, LAEF leri sol atriyal volümleri arasında anlamlı farklılık yoktu. Hastaların diğer ekokardiyografik özellikler Tablo-6 da gösterilmiştir.
23single.php