Tablo-5 Demografik özellikler Demografik Özellikler

Dipper Non-dipper

Sayı 30 30

Yaş

45,7( 12,8)

50 (11)

Cinsiyet
ofis tansiyonları
ortalama 24 saat AKBM
Sigara Boy

E
K Sistolik Diyastolik Sistolik Diyastolik

15 15
121,5(10) 72,3(7,7) 122,5(9) 74(8) 12 1,68(1)

12 18
123(10) 74,3(7,7) 124(9,5) 74(7,4)
9 168(1)

Kilo

74(10)

80(12)

VKİ

26,3 (3,1)

28,1(3,1)

AKG

97(14)

98(12)

K

4,2 (0,5)

4,4 (0,4)

KR

0,8 (0,18)

0,75 (0,16)

HGB

14 (1,8)

13,6 (1,6)

TK 191,7 (39) 197,5( 50,6)

TG

134,4 (61,9)

142(95,7)

HDL

42 (9,9)

45 (11,6)

LDL

122,4(36,4)

126,9 (44,5)

p Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil
Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil

2424. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yeni tanı konmuş hipertansif bireylerde kalp hızı değişkenliği ve kalp hızı türbülansı - Sayfa 33
BULGULAR Hipertansiyon grubunu oluşturan 38 hasta ile kontrol grubunu oluşturan 58 bireyin demografik özellikleri ve karşılaştırması Tablo VI’da gösterilmiştir (Tablo - IX). Gruplar yaş ve cinsiyet dağılımı açısından benzerdi. Ortalama kalp hızları da her iki grupta benzer bulundu. Gece sistolik kan basıncında %10 ve üzerinde düşüş gerçekleşmesi (dipper), hipertansiyon grubunda kontrol grubuna ...
Esansiyel hipertansıyonlu hastalarda kan basıncındaki sirkadiyen değişimin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisi - Sayfa 56
Dipper ve nondipper hastaların ambulatuvar kan basıncı izlemlerinde nondipper grupta gece sistolik, gece diyastolik ve ofis diyastolik kan basıncı daha yüksekti. Ortalama nabız basıncı ise dipper grupta daha yüksekti. (Tablo 21) Tablo 21. Dipper ve nondipper hasta grupların ambulatuvar kan basıncı değerleri (mmHg) Dipper (N=35) Nondipper (N=35) P Gündüz sistolik(mmHg) 133±15 Gündüz di...
Beyaz önlük hipertansiyonunun ve diurnal kan basıncı ritminin sol ventrikül kitle indeksi üzerine etkisi - Sayfa 62
Tablo 4.4. Ofis KB ve AKBM ölçümlerinin Dipper ve nondipper gruplarına göre tanımlayıcı değerleri Dipper (n=98) Nondipper (n=101) p Ofis Sistolik (mmHg) 139 ± 20 134 ± 20 0.108 Ofis Diyastolik (mmHg) 89 ± 14 86 ± 13 0.279 Gündüz Sistolik (mmHg) 125 ± 12 123 ± 15 0.177 Gündüz Diyastolik (mmHg) 77 ± 9 75 ± 10 0.190 Gece Sistolik (mmHg) ...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dipper
sistolik
diyastolik
nondipper
ortalama
anlamlı


24. SAYFA ICERIGI

Tablo-5 Demografik özellikler Demografik Özellikler

Dipper Non-dipper

Sayı 30 30

Yaş

45,7( 12,8)

50 (11)

Cinsiyet
ofis tansiyonları
ortalama 24 saat AKBM
Sigara Boy

E
K Sistolik Diyastolik Sistolik Diyastolik

15 15
121,5(10) 72,3(7,7) 122,5(9) 74(8) 12 1,68(1)

12 18
123(10) 74,3(7,7) 124(9,5) 74(7,4)
9 168(1)

Kilo

74(10)

80(12)

VKİ

26,3 (3,1)

28,1(3,1)

AKG

97(14)

98(12)

K

4,2 (0,5)

4,4 (0,4)

KR

0,8 (0,18)

0,75 (0,16)

HGB

14 (1,8)

13,6 (1,6)

TK 191,7 (39) 197,5( 50,6)

TG

134,4 (61,9)

142(95,7)

HDL

42 (9,9)

45 (11,6)

LDL

122,4(36,4)

126,9 (44,5)

p Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil
Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil

24single.php