Tablo-6 Ekokardiyografik bulgular DİPPER

LA çap

3,4 (,4)

NONDİPPER
3,5 (,5)

LAV(T sonu) LAV (P)

54,7 (21,5) 34,7 (18)

60 (23,6) 40,5 (18)

LAV(QRS)

24,8 (11,2)

29 (15)

LAEF LVDÇ LVSÇ PW IVS LV MASS EDZ EF

54 4,5 (,4) 2,5 (,5) 0,96 ( ,1) ,96 (0,14) 6,7 (0,65) 199,5 (23,5) 64 (1,7)

51 4,6 (,4) 2,6 (,4) 0,94 (,09) ,93 (,12) 6,8 (0,44) 190,1(20) 64 (2)

P
Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil

Dipper ve non-dipper guruplara ayrılan hastaların 24 saatlik AKMB kayıtlarında gündüz ve total ortalama sistolik, diyastolik kan basınçları ve ortalama tansiyonları arasında istatiksel anlamlı farklılık yoktu. Hastaların gece ortalama SKB (p= 0,001), ortalama DKB (p=0,003), total ortalama kan basınçları (p=0,003) arasında istatiksel anlamlı farklılık mevcut idi. Hastaların tansiyon holter verileri tablo-7 de gösterilmştir.
2525. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dipper ve non-dipper hipertansiyon hastalarında ADMA (Asimetrik Dimetil Arjinin) seviyelerinin değerlendirilmesi - Sayfa 34
4. BULGULAR Çalışmaya, esansiyel HT tanısı almış alınma kriterlerine uygun medikal takip altında olan 87 hasta alındı. Alınma kriterlerine uygun olmayanlar çalışma dışı bırakıldı. Hipertansif hasta grubu, ambulatuar kan basıncı izlemine göre; gündüz ortalama sistolik kan basıncına göre, gece ortalama sistolik kan basıncı %10–20 arası düşenler dippers; gece kan basıncı düşüşü %10’dan daha az olanl...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dipper
nondipper
arasında
anlamlı
farklılık
ortalama


25. SAYFA ICERIGI

Tablo-6 Ekokardiyografik bulgular DİPPER

LA çap

3,4 (,4)

NONDİPPER
3,5 (,5)

LAV(T sonu) LAV (P)

54,7 (21,5) 34,7 (18)

60 (23,6) 40,5 (18)

LAV(QRS)

24,8 (11,2)

29 (15)

LAEF LVDÇ LVSÇ PW IVS LV MASS EDZ EF

54 4,5 (,4) 2,5 (,5) 0,96 ( ,1) ,96 (0,14) 6,7 (0,65) 199,5 (23,5) 64 (1,7)

51 4,6 (,4) 2,6 (,4) 0,94 (,09) ,93 (,12) 6,8 (0,44) 190,1(20) 64 (2)

P
Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil

Dipper ve non-dipper guruplara ayrılan hastaların 24 saatlik AKMB kayıtlarında gündüz ve total ortalama sistolik, diyastolik kan basınçları ve ortalama tansiyonları arasında istatiksel anlamlı farklılık yoktu. Hastaların gece ortalama SKB (p= 0,001), ortalama DKB (p=0,003), total ortalama kan basınçları (p=0,003) arasında istatiksel anlamlı farklılık mevcut idi. Hastaların tansiyon holter verileri tablo-7 de gösterilmştir.
25single.php