Tablo-7 AKBM verileri

AKBM sonuçları

dipper

Non-dipper

p

Tot_aver_SKB Tot_aver_DKB Tot_aver_MABP Day_aver_SKB

122,5 (9,3) 73,9 (8) 84,6 (8,8) 125(22,5)

Day_aver_DKB

78,6 (7,6)

Day_aver_MABP

89,4 (8,5)

Day_max_SKB

164,3 (16,3)

Day_max_DKB Night_aver_SKB

110 (21,7) 111 (8,6)

Night_aver_DKB

64,5 (6,5)

Night_aver_MABP

74,5 (6,7 )

Night_max_SKB

135,7

(16,3)

Night_max_DKB

82,9 (8,6)

124 (9,5) 73,7 (7,4) 84,3 (7,8) 126,3 (9,6) 76 (7,9) 86,7 (8) 160,9 (20,5) 107,4 (20) 120 (10,2) 70 (7,2) 80 (7,7) 142 (13,9) 87 (9)

Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil
0,001 0,003 0,003 Anlamlı değil Anlamlı değil

2626. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Beyaz önlük hipertansiyonunun ve diurnal kan basıncı ritminin sol ventrikül kitle indeksi üzerine etkisi - Sayfa 65
5. TARTIŞMA Çalışmamızdaki hastalar AKBM parametreleri açısından değerlendirildiğinde; BÖH’ li hastaların AKBM parametreleri ile NT hastaların AKBM parametreleri ile karşılaştırıldığında gündüz sistolik, gündüz diyastolik, gece sistolik, gece diyastolik, ortalama sistolik ve ortalama diyastolik KB’ ları arasında anlamlı fark yoktu. Ofis sistolik ve ofis diyastolik tansiyon ölçümleri arasında ise ...
Aşikar ve subklinik hipotiroidinin nondipper kan basıncı paterni gelişimine etkisi - Sayfa 48
48 ÖZET Noktürnal kan basıncında beklenen düşüşün olmadığı hasta grubu anlamında kullanılan non dipper bireylerde, dipper hipertansiflere göre, hedef organ hasarı sıklığının arttığı ve gelişebilecek kardiyovasküler olayların prognozunun daha kötü olduğu gösterilmiştir [6, 7]. Günümüzde, non dipper hipertansiyonun patogenezi halen tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Çalışmamızda normotansif hipot...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

akbm
dipper
nondipper
anlamlı
değil
verileri


26. SAYFA ICERIGI

Tablo-7 AKBM verileri

AKBM sonuçları

dipper

Non-dipper

p

Tot_aver_SKB Tot_aver_DKB Tot_aver_MABP Day_aver_SKB

122,5 (9,3) 73,9 (8) 84,6 (8,8) 125(22,5)

Day_aver_DKB

78,6 (7,6)

Day_aver_MABP

89,4 (8,5)

Day_max_SKB

164,3 (16,3)

Day_max_DKB Night_aver_SKB

110 (21,7) 111 (8,6)

Night_aver_DKB

64,5 (6,5)

Night_aver_MABP

74,5 (6,7 )

Night_max_SKB

135,7

(16,3)

Night_max_DKB

82,9 (8,6)

124 (9,5) 73,7 (7,4) 84,3 (7,8) 126,3 (9,6) 76 (7,9) 86,7 (8) 160,9 (20,5) 107,4 (20) 120 (10,2) 70 (7,2) 80 (7,7) 142 (13,9) 87 (9)

Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil Anlamlı değil
0,001 0,003 0,003 Anlamlı değil Anlamlı değil

26single.php